De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 1 Evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 1 Evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking."— Transcript van de presentatie:

1 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 1 Evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking

2 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 2 Evaluatie Actieplan 005.007.002: 0ptimaliseren van de inzet van personeel en middelen om gemeentelijke internationale samenwerking uit te bouwen en te ondersteunen en actief op zoek gaan naar bijkomende middelen in private en openbare sector. Actie 005.007.002.003: onder externe begeleiding evalueren en bijsturen van het reglement voor de verdeling van de toelagen ontwikkelingssamenwerking met het oog op draagvlakversterking, duurzaamheid en lokale verankering.

3 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 3 Evaluatie Werkwijze: Het subsidiereglement en de aanvraagformulieren –Ilse Renard van Isix Consultancy en Diane Van Dijck van de provinciale dienst Noord-Zuidbeleid –analyse zowel naar inhoud,voorwaarden, beoordelingsmethode, procedure als verantwoording. Vragen voor met betrekking tot humanitaire hulp en het globale budget voor ontwikkelingssamenwerking. –Artsen zonder Grenzen, Caritas International, Oxfam Solidariteit en het Rode Kruis - vier organisaties die oa humanitaire hulp bieden Argumenten voor de steun aan de koepel of de afzonderlijk NGO's –11.11.11 Vragenlijst over het budget voor ontwikkelingssamenwerking en het reglement. –De leden van de mondiale raad

4 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 4 Evaluatie Vervolg: –Bespreking grote lijnen op mondiale raad van juni 2015 en mei (sg) en juni (av) 2016 –Bespreking op afdelingsoverleg Cultuur en Vrije Tijd –Vertaling in reglement, aanvraagformulier en folder –Bespreking op gemeenteraadscommissie –Terugkoppeling via mail aan en van leden van mondiale raad –Goedkeuring door college –Goedkeuring door de gemeenteraad van augustus

5 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 5 Budget toelagen Nu 45% landelijk + saldo huur lokalen, buitenschoolse activiteiten en samenwerkingsinitiatieven en evenementssubsidies –25 % humanitaire hulp –75 % 11.11.11 45 % lokaal + saldo NZ verenigingen –500 – 750 kortverblijf –1 of 1.5 ontwikkelingshelpers –1.3 of 1.8 lokale projecten of programma’s 10 % educatie –40% noordzuidverenigingen werkingskosten –20% huur lokalen –20% buitenschoolse initiatieven en samenwerkingsinitiatieven –20 % evenementen Voorstel 10 % humanitaire hulp 30 % 11.11.11+ saldo ngo’s 5 % ngo’s die ondersteunen bij de uitbouw van de gemeentelijke internationale samenwerking 45 % voor lokaal verankerde initiatieven + saldo draagvlakversterking –Kortverblijf –Ontwikkelingshelpers –Lokaal gesteunde initiatieven van individuen, groepen of van ngo’s 10 % voor draagvlakversterking –4 % verenigingen: werking –2 % verenigingen: lokalen –2 % scholen + saldo werking en lokalen –2 % evenementen

6 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 6 Visie

7 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 7 Visie

8 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 8 Visie

9 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 9 Visie

10 8/07/2016 evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 10 Visie http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable- development-goals/

11 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 11 Visie

12 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 12 Landen, regio’s, volken en bevolkingsgroepen –Hoe rijk ben jij in vergelijking met anderen in België? Of een ander land ? Doe de test: http://bd9da336ae.url-de-test.ws/ http://bd9da336ae.url-de-test.ws/

13 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 13 Landen, regio’s, volken en bevolkingsgroepen

14 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 14 Landen, regio’s, volken en bevolkingsgroepen

15 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 15 Landen, regio’s, volken en bevolkingsgroepen

16 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 16 Landen, regio’s, volken en bevolkingsgroepen –België nieuwe lijst partnerlanden http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Waar_zijn_we_actief http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Waar_zijn_we_actief –De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) werkt met de DAC-lijst die driejaarlijks wordt samengesteld op basis van het BNP (Bruto Nationaal Product) van landen. DAC werkt met drie inkomensgroepen op basis van een inkomensplafond http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm –Bij de vorige herziening van het reglement is gekozen voor de UNDP- lijst (United Nations Development Programme) opgemaakt op basis van de HDI (Human Development Index) omdat hier meerdere parameters worden gebruikt om de graad van ontwikkeling van een land aan te geven: de levensverwachting bij de geboorte, de kennis en de levensstandaard. http://hdr.undp.org/en/countries http://hdr.undp.org/en/countries –Inkomenskloof binnen landen vergroot. http://www.oecd.org/social/inequality-and-poverty.htm http://www.oecd.org/social/inequality-and-poverty.htm

17 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 17 Landen, regio’s, volken en bevolkingsgroepen 2015 LandDACHDIBelgiëHoogstraten GuinéeLDC179 - LHDja BeninLDC165 - LHDja Stedenband Za-Kpota Kerala-IndiaLMICT135 - MHDneen Zuid-AfrikaUMICT118 - MHDneen Jef Michielsen Fietsproject BraziliëUMICT79 - HHDneen Louis Wellens Centro ecologico CubaUMICT44 - VHHDneen ChiliUMICT41 - VHHDneen Oxfam Wereldwinkel Israël-19 - VHHDneen

18 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 18 Landen, regio’s, volken en bevolkingsgroepen Wie?Waar? Palestijnen West Bank – Gaza – Israël – Jordanië – Syrië – Libanon – Saoudi-Arabiê – Chili en elders http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinians Sahrawi Westelijke Sahara – Zuid Marokko – Mauretanië – Algerije http://en.wikipedia.org/wiki/Sahrawi_people Mapuche Zuid- en Centraal Chili en Zuidwesten van Argentinië http://en.wikipedia.org/wiki/Mapuche Q’eqchi departementen Alta en BajaVerapaz, Petén en Izabal in Guatemala en in het zuiden van Belize http://www.herent.be/upload/internationale_samenwerking/downloads/q__eqchi__folder_voor.pdf http://www.ethnologue.com/country/GT/languages Hutu’s Rwanda, Burundi en Democratische Republiek Congo http://en.wikipedia.org/wiki/Hutu Koerden Iraaks- en Syrisch Koerdistan, Turkije en Iran http://nl.wikipedia.org/wiki/Koerden Roma http://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people

19 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 19 Landen

20 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 20 Landen Voorstel: –prioriteit aan de landen die behoren tot de groep landen met een lage of midden HDI- index –voor de landen met een zeer hoge of een hoge HDI-index de toelagen te beperken tot aantoonbaar minder ontwikkelde regio’s of tot achtergestelde groepen en de bewijslast hoger leggen.

21 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 21 Humanitaire hulp Test je kennis via deze link http://www.rodekruis.be/wat- doen-we/hulp-wereldwijd/noodhulp/test-je-kennis /http://www.rodekruis.be/wat- doen-we/hulp-wereldwijd/noodhulp/test-je-kennis / Meer info: –Hulp bij rampen – Inleiding tot humanitaire hulpverlening – Rode kruis Vlaanderen –De Belgische strategie voor humanitaire hulp – Belgische ontwikkelingssamenwerking

22 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 22 Humanitaire hulp Vervaging van grenzen tussen humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking Vervaging van grenzen tussen humanitaire organisaties en andere actoren in ontwikkelingssamenwerking Mediatisering

23 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 23 Humanitaire hulp impact van een door de mens of natuur veroorzaakte ramp verminderen risicovermindering –rampenpreventie overheid – vb verplichting rampenbestendige huizen –rampenbeheersing of mitigatie lokale gemeenschappen en humanitaire organsaties – vb invoeren van droogte bestendige gewassen –rampenparaatheid overheid en humanitaire organisaties – vb rampenplannen en evacuatieoefeningen noodhulp impacttijd, intensiteit en waarschuwingstijd herstel –wederopbouw gebouwen en infrastructuur –rehabilitatie psychologische, sociale, economische en culturele aspecten conflictpreventie en vredesopbouw mensenrechten ? zowel onder humanitaire hulp als ontwikkelingssamenwerking → visie democratisering ? ontwikkelingssamenwerking

24 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 24 Humanitaire hulp Artsen zonder grenzen –http://www.msf-azg.be/nl Rode kruis –http://www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulp-wereldwijd/ Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties –Het Consortium voor Noodsituaties heeft het statuut van vereniging zonder winstoogmerk en telt volgende leden: –Caritas InternationalCaritas International –Dokters van de WereldDokters van de Wereld –Handicap InternationalHandicap International –Oxfam SolidariteitOxfam Solidariteit –Plan BelgiëPlan België –Unicef BelgiëUnicef België –http://www.1212.be/nl/12-12/consortium-12-12

25 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 25 Humanitaire hulp

26 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 26 Humanitaire hulp Voorstel: –10% van budget ipv 25% van 45% voor landelijke hulp –Door het jaar: enkel oproepen voor noodhulp via pers en mailings of ter ondersteuning van acties van Hoogstratenaren –Aan het eind van het jaar: resterend bedrag verdelen over een aantal humanitaire organisaties –Jaarlijks een humanitaire organisatie uitnodigen voor een vergadering vb artsen zonder grenzen over: ebola en lessen die daaruit worden getrokken naar bestrijding van vergelijkbare ziekten en reguliere gezondheidszorg –Inzetten op communicatie

27 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 27 11.11.11 en NGO’s Zoek het eens op! Wie is erkend en lid van 11.11.11? Amnesty International Plan België Handicap International Rode Kruis Oxfam Solidariteit SOS Kinderdorpen Cunina Exchange Maak gebruik van de links op de volgende dia! Bespreek nadien het voorstel over 11.11.11 en ngo’s

28 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 28 11.11.11 en NGO’s Welke NGO’s zijn erkend? –http://www.ngo-federatie.be/component/lidorganisaties/?view=&Itemid=276 Welke organisaties zijn lid van de ngo-federatie maar nog niet erkend door de overheid? –http://www.ngo-federatie.be/component/lidorganisaties/?assoc=1&Itemid=277 Wie is lid van 11.11.11? –http://www.11.be/onze-leden Hoe verdeelt 11.11.11 de opbrengsten? –http://www.11.be/wat-is-11-11-11/feiten-en-cijfers Waar vind ik meer informatie over ngo’s? –http://www.ngo-openboek.be/nl/detail-ngohttp://www.ngo-openboek.be/nl/detail-ngo Wat zijn vierde pijlers? –http://www.4depijler.be/4de-pijlers/wat-is-4de-pijler

29 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 29 11.11.11 en NGO’s 11.11.11 heeft met aangesloten ngo’s de afspraak dat zij geen gemeentelijke toelagen aanvragen indien ze geen lokale werking hebben NGO’s die een lokale werking hebben kunnen nu al toelage aanvragen vb Wereldsolidariteit Het aantal ngo’s dat niet is aangesloten bij 11.11.11 is beperkt Een aantal ngo’s bieden ondersteuning bij de uitbouw van het gemeentelijk beleid internationale samenwerking vb Protos, Vredeseilanden, Plan

30 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 30 11.11.11 en NGO’s Voorstel: –30 % voor 11.11.11 –5% voor andere ngo’s die medewerking verlenen aan de uitbouw van het gemeentelijk beleid internationale samenwerking – 500 euro per ngo en resterend bedrag naar 11.11.11 –NGO’s met lokale werking kunnen een aanvraag doen voor lokale initiatieven

31 Kortverblijf < 1 jaar Waar? in landen met een lage of midden HDI-index of in aantoonbaar minder ontwikkelde regio’s of met achtergestelde groepen in de andere landen Wat? inleefreis of sportief event ten voordele van een ngo of vierde pijlerinitiatief, stage of vrijwilligerswerk uitwisselingen 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 31

32 Kortverblijf < 1 jaar Hoeveel? < 1 maand – 250 euro > 1 maand – 50 euro per bijkomende maand met een max van 750 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 32

33 inleefreis – sportief event stage - vrijwilligerswerk wonen in Hoogstraten 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 33

34 uitwisselingen in het kader van mondiale samenwerking wonen in Hoogstraten of max. 3 lkn of 2 lkn en een vrijwilliger die omwille van zijn expertise meegaat of 3 lln per Hoogstraatse school verklaring op eer dat ze niet reeds in eigen gemeente een toelage ontvangen of max. 3 personeelsleden per Hoogstraats bedrijf of max. 3 leden van een erkende vereniging verklaring op eer dat ze niet reeds in eigen gemeente een toelage ontvangen of max. 3 buitenlandse bezoekers uit landen met een lage of midden HDI- index waarmee een Hoogstraatse school, bedrijf of erkende vereniging een samenwerking heeft 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 34

35 Kortverblijf Voorwaarden? vermelden van steun van stad Hoogstraten geen cumul mogelijk van verschillende mogelijkheden bewijs van inschrijving of uitnodiging en programma toezegging na controle door administratie uit te betalen na ontvangst van foto’s en persoonlijke getuigenis Indien het landen betreft met hoge of zeer hoge HDI-index hogere bewijslast 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 35

36 Lokaal verankerde initiatieven Ontwikkelingshelpers –Wegingsfactor 1.3 en max; bedrag van 2600 Andere lokaal verankerde initiatieven –Wegingsfactor 1 en max. bedrag van 2000 Duurzaamheidstoeslag –Wegingsfactor + 0.5 –Aantoonbaar inzetten op minstens 3 SDG’s en synergiën met andere actoren –Lokaal duurzaam verankerd zowel hier als in het betrokken land –Ontwikkelingshelpers –Wegingsfactor 1.8 en max; bedrag van 3600 –Andere lokaal verankerde initiatieven –Wegingsfactor 1,5 en max. bedrag van 3000 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 36

37 Huur van lokalen Permanente huur –50% met max van 900 Eenmalige huur –50% met max van 450 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 37

38 Noordzuidevenementen Behouden in afwachting van een evaluatie van alle subsidiereglementen 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 38

39 Scholen 125 euro per initiatief met een max van 250 euro per school Jaarthema of schoolfeest Coachingstraject Scholenband Fair Trade school Samenwerking tussen scholen P.S. Het max voor 12 scholen (12*250 = 3000) overschrijdt wel het beschikbaar budget voor dat onderdeel. Dit kan opgevangen door het saldo van werking en lokalen hier aan toe te voegen. 8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 39


Download ppt "8/07/2016evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking 1 Evaluatie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google