De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betrokkenheid Bevoegd Gezag Wet Milieubeheer/ Wabo in MJA3 Jeroen Bremmer A dviseur bij RVO.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betrokkenheid Bevoegd Gezag Wet Milieubeheer/ Wabo in MJA3 Jeroen Bremmer A dviseur bij RVO.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Betrokkenheid Bevoegd Gezag Wet Milieubeheer/ Wabo in MJA3 Jeroen Bremmer A dviseur bij RVO.nl

2 Klimaat energiebesparing wint aan belang

3 Hoe werkt dat door in het MJA Voortgangsverklaringen Strengere toetsing komende EEP ronde

4 Geschiedenis MJA MJA1 1992 - 2001: focus op 2% procesefficiency. MJA 2 en convenant benchmarking; grote industrie en verbreding naar KE en DE. MJA 3 en MEE 2008 – 2020; 30% efficiency verbetering, meer sectoren en routekaarten.

5 1100 bedrijven uit ongeveer 20 sectoren. MJA3 doel 2020 vrijwel gerealiseerd Gem. 2,4% energiebesparing per jaar in NL Wie doet er mee en wat levert het op

6

7 Relatie WM en MJA/MEE en ETS en EED ETS bedrijven geen wettelijke verplichting energiebesparing. Voor niet-ETS bedrijven MJA/MEE bedrijven is invulling van verplichtingen WM. ETS/MEE geeft meer mogelijkheden dan verplichting uit WM. MJA is een alternatieve invulling voor EED.

8 Wat is er afgesproken in het MJA3 Alle rendabele PE maatregelen nemen. Mogelijkheid tot uitruil met DE en KE MJA inspanningsverplichting om 30% efficiencyverbetering te realiseren. Werkend energiezorgsysteem.

9 Hoe ziet de jaarlijkse kalender van MJA eruit Monitoringsgegevens afgelopen jaar indienen in het e-mjv (bedrijf, voor 1 april) RVO verifieert data en stelt sector rapportages en resultatenbrochure op. RVO geeft voortgangsverklaringen af voor 1 juli.

10 Dit jaar een EEP jaar, wat betekent dat EEP een keer per vier jaar. Bedrijven moeten voor 1 oktober of 15 november een EEP indienen bij RVO. In het EEP staan de maatregelen die het bedrijf de komende vier jaar gaat nemen. Het moment voor BG op energiebesparingsgebied voor de komende 4 jaar

11 Wat staat er in een EEP. Algemene gegevens Beschrijving bedrijf en bedrijfsvoering Structurele Energiezorg Beschrijving en analyse energieverbruik Identificatie en selectie besparingsmogelijkheden Geplande maatregelen

12 EEP toetsen bij in een notendop RVO gaat nadruk leggen op: -Energiezorg -Identificatie, selectie en classificatie van maatregelen. Indien nodig aanvullende vragen aan het bedrijf. Indien niet akkoord volgt er een negatief advies.

13 Rol van het bevoegd gezag in het EEP proces Bedrijf dient EEP in bij RVO via het e-mjv. RVO heeft 2x per 6 weken voor toetsen. Advies (positief/negatief) aan BG. BG kan het advies overnemen. Als het BG het advies niet accepteert, dan volgt een gesprek tussen BG, RVO en bedrijf.

14 Betrokkenheid BG vorige ronde Vorige EEP ronde is ongeveer 20% van de RVO geaccepteerd door BG. Ambitie om dit jaar hogere participatie te realiseren. Complicatie overgang naar omgevingsdiensten. Brief gestuurd voor mandatering.

15 Discussie onderwerpen De helft van BG heeft gereageerd op onze brief, is dit een teken van lage betrokkenheid BG? Hoe kan de betrokkenheid vergroot worden. Rol van BG in de monitoring, hoe zien jullie dat? Is energie goed belegd tussen gemeente en OD/RUD’s?


Download ppt "Betrokkenheid Bevoegd Gezag Wet Milieubeheer/ Wabo in MJA3 Jeroen Bremmer A dviseur bij RVO.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google