De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -17- Evangelie van genade. wij leven in/uit de genade van God!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -17- Evangelie van genade. wij leven in/uit de genade van God!"— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -17- Evangelie van genade

2 wij leven in/uit de genade van God!

3 het evangelie, dat Paulus onder de natiën verkondigt, geldt heel de schepping

4 Indien wij echter, die zoeken gerechtvaar- digd te worden in Christus, ook zelf zondaren gevonden werden, is Christus dan een dienaar van de zonde? Moge dat niet gebeuren! Galaten 2:17 Wij  Joden : Paulus en zij waren gerecht- vaardigd door het geloof van Christus, zonder de wet. Nu: vrijwillig onder de wet?  dan zijn zij zondaren! De wet is voor de onrechtvaardigen!

5

6 Want indien ik dit wat ik afbrak weer opbouw, beveel ik mezelf aan als overtreder Galaten 2:18 dit wat ik afbrak? Niet aan tafel met gojim  niet teveel betekenis geven Petrus maakte de leefwijze van de natiën tot zonde! Men trok wel de scheidsmuur van de wet weer op!

7 Petrus maakte zichzelf tot overtreder Petrus handelde in strijd met de waar- heid van het evangelie Gevolgen van Petrus’ gedrag: Wet Petrus

8 ‘De wet van een vleselijk gebod’……. Want de opzijzetting van het voorgaande gebod gebeurt omdat die zwak en nutteloos is…. Want de wet volmaakt niets, het is echter een toeleiding van een betere verwachting, waardoor wij tot God naderen Hebreeën 7:17-19 betere verwachting

9

10 Want ik ben door de wet voor de wet gestorven  de wet eist de dood van de zondaar

11 De wet eist de dood van de zondaar: ….moet zeker gedood worden ….moet zeker gedood worden ….moet zeker gedood worden Exodus 21 In de dood: geen onderscheid qua afstamming wet kan geen eisen meer stellen

12 …indien Eén voor allen gestorven is, zijn dus allen gestorven 2 Corinthiërs 5:14

13

14 Eén voor allen en met allen..dat onze oude mensheid gezamenlijk gekruisigd werd, opdat het lichaam van de zonde buiten werking gesteld wordt, dat wij niet langer de zonde slaven, want iemand die stierf is van de zonde af gerechtvaardigd Romeinen 6:6-7

15 zodat, mijn broeders, ook jullie ter dood gebracht werden voor de wet doorheen het lichaam van de Christus, opdat jullie voor een Ander worden, die uit doden opgewekt is, opdat wij vrucht dragen voor God. Romeinen 7:4 liefde vreugde vrede …….opdat ik voor God zou leven… Galaten 2:19

16 Met Christus ben ik gekruisigd, ik leef echter, niet langer ik, echter in mij leeft Christus 2:20 ik Christus

17

18 20 Nu dan, zolang ik in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij liefheeft en zichzelf voor mij overgeeft Leven – hoe? In geloof! Welk? Dat van de Zoon van God = liefde + overgave

19 2:21 Ik wijs de genade van God niet af Want indien door wet gerechtigheid komt, is Christus dus om niet gestorven. Genade zegt: “gezegend ben je, wat je ook doet, want Christus heeft jou gerechtvaardigd en niemand kan het wagen jou over iets nog aan te klagen”. De wet zegt: “vervloekt is eenieder die niet blijft in al wat in de boekrol van de wet geschreven staat, om dat te doen”.

20

21 3:1 O onbezonnen Galaten, wie betovert jullie, aan wie Jezus Christus tevoren voor ogen gesteld werd als gekruisigd?

22 3:2 Dit alleen wil ik van jullie leren, ontvingen jullie de geest uit werken van de wet of uit het horen van het geloof?

23


Download ppt "Brief aan de Galaten -17- Evangelie van genade. wij leven in/uit de genade van God!"

Verwante presentaties


Ads door Google