De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicomanagement: de rol van DKB Joris Bouve  Manu Steens  DKB Netwerk organisatiebeheersing  donderdag 9 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicomanagement: de rol van DKB Joris Bouve  Manu Steens  DKB Netwerk organisatiebeheersing  donderdag 9 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Risicomanagement: de rol van DKB Joris Bouve  Manu Steens  DKB Netwerk organisatiebeheersing  donderdag 9 juni 2016

2 Verschillende uitgangspunten Integratie BCM, risicomanagement, crisismanagement Veranderende rol van DKB  Center of Government Adm. ondersteuning VR Kwaliteitsvolle besluitvorming Strategische planning (incl. RM) Coördinatie Monitoring Communicatie ≠ niveau’s: entiteiten, VO als holding, Vlaanderen

3 Nood aan een nieuwe kijk op risicomanagement in de VO? (1/2) Risicomanagement nog onvoldoende ingebed in de organisatie / entiteiten … en toch… samen met doelstellingenmanagement & procesmanagement eerste luik in “Leidraad …” nieuwe aanpak “Audit Vlaanderen”

4 Nood aan een nieuwe kijk op risicomanagement in de VO? (2/2) Een steeds sneller wijzigende maatschappelijke context (“VUCA”) met onzekerheden, nieuwe risico’s en opportuniteiten  nood aan “resilience” (zowel “maatschappelijk” als “VO-breed”)  nood aan innovatie  nood aan “change” Risicomanagement als bril

5 Ruimer risico-universum maatschappij VO als holding VO entiteiten strategie coördinatie en DKB als CoG

6 Vertaling risico-universum Risico’s en opportuniteiten bij de entiteiten van de VORisico’s en opportuniteiten op niveau van de VO Risico’s en opportuniteiten op niveau van Vlaanderen

7 Risicomgt & entiteiten Risico’s en opportuniteiten bij de entiteiten van de VO Wat: Risicomanagement voor de entiteiten van de VO op operationeel, tactisch & strategisch niveau (incl. projectrisico’s) Hoe: - Kennisuitwisseling / Kennisdeling via werkgroep BCM (  RM) - Ontwikkeling ondersteunende instrumenten (BCM, risicomgt, crisiscommunicatie, monitoring,…) - Advies & ondersteuning entiteiten (incl. DKB) (workshops, projecten,…) - Beheer raamcontracten - …

8 Risicomgt & entiteiten: voorbeelden BCP DKB / BCP Vlaams Parlement,… Risico- en opportuniteitenraamwerk bij DEWI DKB ondersteunt (opstart met AgO) Kader Instrumenten Projecten Risicomanagement bij dept MOW (KPMG) … Raamcontract Möbius, KPMG, Trilations via mini-competitie

9 Risicomgt & VO als holding Risico’s en opportuniteiten op niveau van de VO Wat: Risicomanagement voor de VO (als geheel) op strategisch niveau Hoe: - Strategische risico’s voor de VO (als organisatie) - Gemeenschappelijke taal op het vlak van RM - CCVO met een duidelijk mandaat (incl. crisiscommunicatieplan) - Samenwerking CCVO & fed crisiscentrum - …

10 Risicomgt & VO als holding: voorbeelden Toolbox BCM (link)  toolbox RMlink ISO 31 000 CCVO met juist mandaat Strategische risico’s op niveau van de VO?? Werkgroep?? Voorzitterscollege?? VR?? Groen: lopend Oranje: in ontwikkeling Rood: gepland

11 Risicomgt & Vlaanderen Risico’s en opportuniteiten op niveau van Vlaanderen Wat: Risicomanagement als “bril” om naar de maatschappij te kijken Hoe: - Risico- en opportuniteitenmanagement als stimulans / versterker voor (innovatief) beleid in een sterk veranderende omgeving (incl. proto- typing & co-creatie) - Risico- en opportuniteitenmanagement als input voor beleid - Verdere professionalisering CCVO tav andere fases - …

12 Risicomgt & Vlaanderen Met RM als bril “Visie 2050” analyseren Maatschappelijke uitdagingen Transitieruimtes Input voor beleidsdocumenten Input voor bijdrage admin aan VR Scenariodenken CCVO versus andere fases Groen: lopend Oranje: in ontwikkeling Rood: gepland

13 Vertaling risico-universum Risico’s en opportuniteiten bij de entiteiten van de VO Risico’s en opportuniteiten op niveau van de VO Risico’s en opportuniteiten op niveau van Vlaanderen

14 Vragen? joris.bouve@kb.vlaanderen.be manu.steens@kb.vlaanderen.be


Download ppt "Risicomanagement: de rol van DKB Joris Bouve  Manu Steens  DKB Netwerk organisatiebeheersing  donderdag 9 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google