De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veldmiddag 14 juni 2016 Groep 1 Wat is er nieuw in de KNA? Esther Wieringa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veldmiddag 14 juni 2016 Groep 1 Wat is er nieuw in de KNA? Esther Wieringa."— Transcript van de presentatie:

1 Veldmiddag 14 juni 2016 Groep 1 Wat is er nieuw in de KNA? Esther Wieringa

2 Onderwerpen in deze sessie  Uitgangspunten bij de KNA 4.0  De belangrijkste generieke wijzigingen  Vrijwillig vs verplichte protocollen  Samenhang KNA en BRL  Belangrijkste wijzigingen per protocol  Vraag en antwoord

3 -Processtappen -Controlestappen -Specificaties bij processtappen -Inzet van de juiste actor bij proces- /controlestap Basisprincipes van de KNA zijn gebleven

4 -De protocollen zijn in beginsel alleen certificeerbaar gemaakt -Waar er consensus was binnen cies en CCvD zijn wijzigingen aangebracht -Aanscherping teksten, eenduidige formulering -Eén protocol Bureauonderzoek, PvE, Specialistisch onderzoek en Depotbeheer voor Land- en Waterbodems Wijzigingen op hoofdlijnen (1)

5 -Het protocol Archeologische Begeleiding voor landbodems is opgeheven (eisen via PvE) -Voor Waterbodems wel een protocol AB -Deelprocessen sluiten beter op elkaar aan bijv. SO en Opgraven -Digitaal werken als uitgangspunt genomen -Bouwstenen geactualiseerd, ook voor waterbodems geschikt gemaakt -Protocol Fysiek Beschermen niet meegenomen Wijzigingen op hoofdlijnen (2)

6 -Rol van SO in proces nader omschreven -Combi van BO en PvE -Bij alle protocollen relatie wet- regelgeving irt AMZ -Groot aantal verbeterpunten geagendeerd voor eerstvolgende versies van de KNA -Processtappen zijn gemarkeerd # wanneer die niet extern getoetst worden (alleen bij gravende protocollen) Wijzigingen op hoofdlijnen (3)

7 -Bij SO nieuwe actor: Senior KNA Specialist -Werkervaring bij (Senior) KNA Archeoloog en (Senior) Prospector aangepast bij Bureauonderzoek (werkervaring hoeft nu niet meer alleen gravend te zijn) -Eisen aan actoren staan nu in de BRL, bijlage 4: actoren per type protocol en opleiding/werkervaring opgesplitst Wijzigingen op hoofdlijnen: actoren

8 Vrijwillig vs. Verplicht Lb en Wb Bureauonderzoek PvE IVO Opgraven AB (Wb) Depotbeheer Specialistisch Onderzoek BRL 4000 VerplichtVrijwillig

9 Onderlinge samenhang Bureauonderzoek & PvE Gravend onderzoek Depotbeheer Specialistisch onderzoek Register Kennis Ervaring Onderhoud BRL4000 VerplichtVrijwillig

10 De belangrijkste wijzigingen in het Protocol 4002: Bureauonderzoek  Is nu een generiek protocol voor Lb en Wb  Deelproces uitvoeren BO wel gesplitst in Land- Waterbodems  Wijziging werkervaring aangepast (niet langer alleen met gravend onderzoek)

11 De belangrijkste wijzigingen in het Protocol 4001: PvE  Generiek protocol voor Lb en Wb  Eventueel bepalen AB en voor Lb  Wat de inhoud daarvan is (komt neer op uitstluiten van eisen IVO-P/Opgraven)  Bijlage 2: Overzicht te raadplegen specialisten bij PvA/Veldwerk/Uitwerking per vondstcategorie & monsters

12 De belangrijkste wijzigingen in het Protocol 4003/4103: IVO Lb en Wb (1)  Certificeringsplicht van toepassing  Stap 1.1. controle op aanwezigheid en volledigheid informatie (actor KNA Archeoloog Ba)  Stap 1.3 In PvA -indien vereist in onderliggend PvE- raadplegen specialist

13 De belangrijkste wijzigingen in het Protocol 4003/4103: IVO Lb en Wb(2)  Deelproces 4: Deponeren IVO-P  Proces Deponeren is gelijk aan IVO-P  Bovenstaande is ook van toepassing op IVO-Wb

14 De belangrijkste wijzigingen in het Protocol 4004: Opgraven Lb en Wb (1)  Certificeringsplicht van toepassing  Stap 1.1. controle op aanwezigheid en volledigheid informatie (actor KNA Archeoloog Ba)  Stap 1.3 In PvA -indien vereist in onderliggend PvE- raadplegen specialist

15 De belangrijkste wijzingen in het Protocol 4004: Opgraven Lb en Wb (2)  Deelproces 5: Deponeren  Deelproces 4 stap 4.3 en 4.4: aanleveren analoge en digitale projectdocumentatie  Deelproces 4 stap 4.5: ontvangst accepatiebewijzen (incl. accepatie van een e-depot)  Bovenstaande is ook van toepassing op IVO-Wb

16 De belangrijkste wijzingen in het Protocol 4006: Specialistisch Onderzoek (1)  Valt niet onder wettelijk verplichte certificering  Generiek protocol voor Land- en Waterbodems  Inhoudelijk meer aangepast om het wel geschikt te maken voor vrijwillige certificering  Betere aansluiting tussen protocol SO en de gravende protocollen  Hoofdcategorieën bij specialismen nu: -Bio-archeologisch onderzoek -Aardwetenschappelijk onderzoek -Materialenonderzoek

17 De belangrijkste wijzingen in het Protocol 4006: Specialistisch Onderzoek (2)  Nieuw: Senior KNA Specialist  Nieuw: Deelproces 1 Voorbereiden veldwerk SO  Nieuw: Deelproces 2 Uitvoeren veldwerk SO  Nieuw: Deelproces 3 Evaluatiefase veldwerk SO  Nieuw: Deelproces 4 Analyse en rapportage SO  Nieuw: Specificatie SP03 Voorstelllen voor het selectieadvies op basis van SO (input voor selectierapport IVO/Opgaven)

18 De belangrijkste wijzigingen in het Protocol 4010: Depotbeheer (1)  Valt niet onder wettelijk verplichte certificering  Generiek protocol voor Land- en Waterbodems  Nodige wijzigingen aangebracht: 1.tbv een betere aansluiting tussen het aanleveren en in ontvangst nemen 1.Omgang met digitale projectdocumentatie

19 De belangrijkste wijzigingen in het Protocol 4010: Depotbeheer 4 i.p.v. 3 deelprocessen: Deelproces 1 Informatieverstrekking tijdens archeologisch onderzoek Deelproces 2 In ontvangst nemen van projectdocumentatie Deelproces 3 In ontvangst nemen van vondsten en monsters Deelproces 4 Opslag, registratie en archivering van in ontvangst genomen vondsten, monsters en projectdocumentatie

20 De belangrijkste wijzigingen in het Protocol 4010: Depotbeheer Mbt deelproces 2 in ontvangst nemen digitale projectdocumentatie geldt nu het volgende bij IVO/ Opgraven en Ab (wb): De organisatie levert de projectdocumentatie (inclusief standaardrapport) uiterlijk binnen twee jaar na afronding van het veldwerk aan bij depothouder/eigenaar, waarbij de digitale projectdocumentatie aangeleverd wordt bij de depothouder/eigenaar of waar mogelijk bij een e-depot.

21 Tot slot  Alle protocollen en de BRL zijn gepubliceerd op www.sikb.nl zie homepage Richtlijnen & Protocollen www.sikb.nl  Publicatie nu ovb een laatste check OCW voor acceptatie EWet

22 Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "Veldmiddag 14 juni 2016 Groep 1 Wat is er nieuw in de KNA? Esther Wieringa."

Verwante presentaties


Ads door Google