De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Forensisch Psychiatrisch Toezicht, vanzelfsprekend samenwerken bij resocialisatie van Tbs-gestelden Jaap van Vliet & Reineke van Riessen Cursus Uitstoom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Forensisch Psychiatrisch Toezicht, vanzelfsprekend samenwerken bij resocialisatie van Tbs-gestelden Jaap van Vliet & Reineke van Riessen Cursus Uitstoom."— Transcript van de presentatie:

1 Forensisch Psychiatrisch Toezicht, vanzelfsprekend samenwerken bij resocialisatie van Tbs-gestelden Jaap van Vliet & Reineke van Riessen Cursus Uitstoom uit de Tbs 17 november 2014

2 Cursus uitstroom uit de Tbs2 Indeling Inleiding Wat is FPT, de theorie (klinisch en ambulant) Rol reclassering, de praktijk Vragen en discussie

3 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs3 Inleiding Commissie Visser’ 2006 [Vandaag over gisteren en morgen, 2006] Reclassering op een kruispunt van Justitie, forensische psychiatrie/zorg en diverse algemene voorzieningen Reclassering en forensische psychiatrie Het in de behandeling geleerde wordt onder supervisie en toezicht in de praktijk gebracht

4 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs4

5 ‘Oude’ situatie Eind- en startdefinities van diverse ketenpartners te verschillend Schotten fpc en reclassering Schotten justitiële en reguliere zorg Samenwerking móest beter Reclassering kon beter worden toegerust 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs5

6 Gewenste situatie 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs6

7 Wat is FPT? “(…) een multidisciplinaire vorm van toezicht van forensisch psychiatrische centra en reclasseringsorganisaties gezamenlijk, die van begin tot eind de terugkeer van de tbs-gestelde in de samenleving begeleiden” [Andreas, Van Gelderen, Schoenmaker & Zandbergen (2008). Procesbeschrijving Forensisch Psychiatrisch Toezicht] 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs7

8 Wat is FPT, de theorie Reclassering in samenwerking met klinieken TBS met voorwaarden / TBS proefverlof, voorwaardelijke beëindiging verpleging, FPT Advies Toezicht (motiveren, begeleiden, controleren) 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs8

9 Reclasseringstoezicht Reclasseringstoezicht is: controle op en begeleiding bij het nakomen van door OM, ZM en DJI opgelegde (bijzondere) voorwaarden het signaleren van dreigende overtreding het stimuleren en motiveren van de veroordeelde zich aan de (bijzondere) voorwaarden te houden In opdracht van ZM/OM/ DJI 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs9

10 Wat is FPT, de theorie Reclassering in samenwerking met klinieken TBS met voorwaarden / TBS proefverlof, voorwaardelijke beëindiging verpleging, FPT Advies Toezicht (motiveren, begeleiden, controleren) TCO Duo begeleiding 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs10

11 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs11 Wat is FPT, de theorie Veiligheid als voorwaarde voor uitstroom uit de tbs Maatwerk Ketenbenadering Crisisopname Informatie-uitwisseling

12 Wat is FPT, de theorie Gefaseerde resocialisatie Aansluiting justitiële en reguliere zorg Ketenaanpak is een gegeven Mogelijkheden om samenwerking verder uit te bouwen en te professionaliseren [Wettelijke verantwoordelijkheidsverdeling blijft gehandhaafd] 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs12

13 Wat is FPT, de theorie 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs13

14 Wat is FPT, de theorie 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs14

15 Uitkomsten proces- en plan- evaluatie Empirisch is aannemelijk dat FPT bijdraagt aan vermindering van de kans op recidive. Er wordt invulling gegeven aan de gefaseerde uitstroom. De samenwerking tussen fpc’s en reclassering is verder ontwikkeld en geïntensiveerd. De samenwerking lijkt een positief effect te hebben op behoud van kennis van de patiënt, vroegsignalering en meer forensisch psychiatrische expertise. De mogelijkheden om voor elke patiënt maatwerk te bieden wordt benut. [Harte, J.M., Kalmthout, W.D. van, Knüppe, J.J.M.C., WODC 2010] 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs15

16 Rol reclassering, de praktijk Het Gerechtshof Arnhem besliste in 2001 dat het de reclassering niet vrij staat een opdracht van het Gerechtshof tot het formuleren van voorwaarden in het kader van (voorwaardelijke) beëindiging van verpleging Tbs, niet uit te voeren. [Uitspraak 28 mei Tbs 2001/041 LJN AB1827] 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs16

17 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs17 Rol reclassering, de praktijk Taakspecialisatie Duobegeleiding Netwerk Tbs-gestelde Contactfunctionaris Tbs

18 Rol reclassering, de praktijk Bespreking casus 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs18

19 Vragen en discussie 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs19

20 17 november 2014Cursus uitstroom uit de Tbs20 Contact vliet.aktief@upcmail.nl r.riessen-bakker@reclassering.nl


Download ppt "Forensisch Psychiatrisch Toezicht, vanzelfsprekend samenwerken bij resocialisatie van Tbs-gestelden Jaap van Vliet & Reineke van Riessen Cursus Uitstoom."

Verwante presentaties


Ads door Google