De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscale en juridische actualiteiten 2 e sessie 2016 (15 juni 2016) Walt Mossou Arjan van den Hoven Marco Vermeulen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscale en juridische actualiteiten 2 e sessie 2016 (15 juni 2016) Walt Mossou Arjan van den Hoven Marco Vermeulen."— Transcript van de presentatie:

1 Fiscale en juridische actualiteiten 2 e sessie 2016 (15 juni 2016) Walt Mossou Arjan van den Hoven Marco Vermeulen

2 1. Vastgoed BV en BOR ECLI:NL:HR:2016:633 ECLI:NL:HR:2016:633 Wisselende jurisprudentie gerechtshoven Criterium is of arbeid naar aard en omvang tot doel heeft om een hoger rendement te behalen dan dat bij normaal vermogensbeheer wordt behaald Was nog geen HR oordeel, overigens vraag wat die waard is (feitelijke situatie)

3 1. Vastgoed BV en BOR HR 15 april 2016 ECLI:NL:HR:2016:633 ECLI:NL:HR:2016:633 OG BV WEV OG circa 500 mio 16 personen in dienst Project-ontwikkeling 350 onroerende zaken Hof: Meer dan normaal vermogensbeheer voor OG exploitatie arbeid naar aard en omvang meer dan normaal vermogensbeheer ook uitbestede werkzaamheden meenemen in beoordeling

4 1. Vastgoed en BOR Waarde arrest HR??? ECLI:NL:HR:2016:633 ECLI:NL:HR:2016:633 Feitelijke uitspraak Invloed omvang OG portefeuille? Wel steun in de rug proefproces

5 2a. Casus onzakelijke lening Stamrecht BV BV Vrouw Man Lening 30K BV geliquideerd, Man verder in EZ Geen zekerheid bij man

6 2b. Turboliquidatie Inleiding Economische schade onbetaald gebleven vorderingen: € 4 mrd 80% van alle ontbonden B.V.’s door turboliquidatie 1994: wet teneinde tegengaan lege vennootschappen / fraude – Ontbinding lege vennootschappen door KvK – Codificatie turboliquidatie

7 2b. Turboliquidatie Ontbinding met vereffening vs turboliquidatie Vereffening: omslachtig / formaliteiten Turboliquidatie: eenvoudig, snel, goedkoop Nadeel turboliquidatie: geen verantwoording (fraude)

8 2b. Turboliquidatie Formaliteiten ontbinding met vereffening (I) Besluit ava Benoeming vereffenaar(s) Opgaaf aan handelsregister Vereffening (‘in liquidatie’)

9 2b. Turboliquidatie Formaliteiten ontbinding met vereffening (II) Rekening en verantwoording en plan van verdeling Neerlegging in handelsregister en kantoor vennootschap Bekendmaking in nieuwsblad (inzage 2 maanden voor ieder) Verzet bij rechtbank (termijn 2 maanden) Uitdeling Bewaren boeken en bescheiden (opgaaf handelsregister)

10 2b. Turboliquidatie Formaliteiten ontbinding met vereffening (III) Verplichting vereffenaar: aangifte faillissement indien schulden vermoedelijk groter dan baten Uitzondering: instemming alle schuldeisers Sanctie: persoonlijke aansprakelijkheid

11 2b. Turboliquidatie Formaliteiten turboliquidatie Besluit ava Aanwijzing bewaarder boeken en bescheiden (7 jaar) Opgaaf handelsregister

12 2b. Turboliquidatie Vereiste voor turboliquidatie (I) Slechts één vereiste: géén baten Constatering door bestuur Wat zijn baten? Toetsing door rechter

13 2b. Turboliquidatie Vereiste voor turboliquidatie (II) Ook géén schulden? Turboliquidatie of aanvraag faillissement? Rechtspraak: turboliquidatie! Renssen: turboliquidatie slechts bedoeld voor situatie géén baten en géén schulden

14 2b. Turboliquidatie Bescherming schuldeisers Verzoek aan rechtbank tot heropening vereffening Voldoende bescherming? – 1) informatieachterstand inzake aantonen baten – 2) kosten en tijd procedure – 3) geen publicatie: evt. andere schuldeisers niet op de hoogte

15 2b. Turboliquidatie Risico’s turboliquidatie (I) Praktijk: B.V. eerst leeg maken, daarna ontbinden Onrechtmatige daad jegens schuldeiser(s) Selectieve betaling voorafgaand aan ontbinding

16 2b. Turboliquidatie Risico’s turboliquidatie (II) Faillissement ontbonden B.V. Herleving bestuurdersaansprakelijkheid Herleving faillissementspauliana Heropening vereffening géén voorwaarde voor fiscale bestuurdersaansprakelijkheid

17 2b. Turboliquidatie Jaarrekening laatste verkorte boekjaar? Maeijer / Van der Grinten: gevolg ontbinding is wettelijke bepalingen jaarrekening gelden niet meer Renssen (e.a.): jaarrekening over verkorte boekjaar. Voordelen: – Mogelijkheid tot decharge – Uitsluiten verwijt onbehoorlijk bestuur – Belang in evt. heropeningsprocedure

18 3. Nadeel bad leaver bepaling aftrekbaar? ECLI:NL:HR:2016:635 ECLI:NL:HR:2016:635 Vrijwillig participatieplan Geen onderdeel van arbeidsvoorwaarden Lock-up regeling 3 jaar Aanbiedingsregeling verplicht bij einde dienstbetrekking met lagere aandelenprijs Eerder vertrek dus 300K minder opbrengst dan WEV aandelen (nieuwe werkgever overigens 300K extra betaald (bruto!)

19 3. Nadeel bad leaver bepaling aftrekbaar? ECLI:NL:HR:2016:635 ECLI:NL:HR:2016:635 Hof vond verlies niet aftrekbaar als negatief loon Namelijk niet rechtstreekse oorzaak in dienstbetrekking HR echter: indien een Wn obv een overeenkomst sluit met werkgever (of concernmij) waarbij bij einde Db een vermogensnadeel wordt behaald, dan negatief loon

20 3. Nadeel bad leaver bepaling aftrekbaar? ECLI:NL:HR:2016:635 ECLI:NL:HR:2016:635 Bad leaver is al aantrekkelijker dan stijgend belang Nu ook nadeel aftrekbaar voor Wn Let op: Verwerking bij vennootschap?

21 4. Vergrijpboete verlaagd naar 10% ECLI:NL:RBZWB:2016:1440 ECLI:NL:RBZWB:2016:1440 X drijft onderneming (A) in eenmanszaak Balans ultimo 2013: OB-schuld: € 19.781 Geen suppletie aangiften ingediend Inspecteur stelt boekenonderzoek in Naheffingsaanslagen plus vergrijpboete 50% X tekent bezwaar aan Inspecteur handhaaft aanslag plus boete X stelt pro forma beroep in

22 4. Vergrijpboete verlaagd naar 10% ECLI:NL:RBZWB:2016:1440 ECLI:NL:RBZWB:2016:1440 Niet in geschil -> beboetbare feiten Rb: sprake van opzet Landelijk beleid: project Balansschulden OB Schulden onder € 50.000: – Geen schuldonderzoek – 10% boete – Tenzij ernstige bedenkingen (brief 8 mei 2015) Inspecteur heeft moment van beleidswijziging niet aannemelijk kunnen maken

23 5. Bijtelling auto bij aankoop halverwege jaar ECLI:NL:GHAMS:2016:1579 ECLI:NL:GHAMS:2016:1579 Aan X zijn in 2013 door werkgever twee auto’s ter beschikking gesteld: – Tot 5 juli: Mercedes met 25%-bijtelling – Rittenregistratie – Niet voor privé-doeleinden gebruikt – Vanaf 29 juli: Opel met 0%-bijtelling – Geen rittenregistratie Bijtelling privé-gebruik auto?

24 5. Bijtelling auto bij aankoop halverwege jaar ECLI:NL:GHAMS:2016:1579 ECLI:NL:GHAMS:2016:1579 Inspecteur: trekt ‘verklaring geen privé-gebruik auto’ in Inspecteur legt naheffingsaanslag loonheffingen op Rb: beroep ongegrond Hof: een tijdsevenredig deel van het voor elk van die auto’s geldende bijtellingspercentage in aanmerking worden genomen, tenzij < 500 kilometer op jaarbasis voor auto’s tezamen

25 6. Boete adviseur ECLI:NL:GHAMS:2016:1579 ECLI:NL:GHAMS:2016:1579 Toenemende mate kans op boete adviseur Boete bij medeplegen AWB Echter ook gewone civielrechtelijke aansprakelijkheid (op basis onrechtmatige daad) casus

26 6. Boete adviseur ECLI:NL:GHAMS:2016:1579 ECLI:NL:GHAMS:2016:1579 Medewerker bank Belastingadviseur Kasgeld BV-’s, overboeken van liquiditeiten van BV-’s naar buitenland en vpb onbetaald Gedeelte op bank verhaald, staat nog 17 mio open Ontvanger : “willens en wetens schuldig gemaakt aan benadelen schatkist”

27 6. Boete adviseur ECLI:NL:GHAMS:2016:1579 ECLI:NL:GHAMS:2016:1579 HR “open systeem” Zelfde rechten ontvanger als normale schuldeiser Bovendien gelden dan de verjaringsregels BW (5 jaar vanaf moment dat schade zich aandient)

28 6. Boete adviseur ECLI:NL:GHAMS:2016:1579 ECLI:NL:GHAMS:2016:1579 Zeer voorzichtig opereren adviseur ruime fiscale termijnen met (boete)risico’s Ook mogelijk extra lange termijnen uit hoofde van onrechtmatige daad

29 7. Dwangsom onwillige inspecteur ECLI:NL:RBDHA:2016:3565 ECLI:NL:RBDHA:2016:3565 Inspecteur legt op 24 december 2013 een BTW- naheffingsaanslag op aan X bv van € 713.343 X bv dient op 30 december 2013 een bezwaarschrift op Vragenbrief met dagtekening 17 februari 2014 Beantwoording door X bv op 8 mei 2014 Nieuwe vragenbrief met dagtekening 8 juli 2014 Beantwoording op 9 juni 2015 en tevens in gebreke stelling inspecteur

30 7. Dwangsom onwillige inspecteur ECLI:NL:RBDHA:2016:3565 ECLI:NL:RBDHA:2016:3565 Beantwoording op 9 juni 2015 en tevens in gebreke stelling inspecteur, termijn van twee weken om uitspraak te doen Op 6 juli 2015 laat inspecteur weten niet aan termijn te kunnen voldoen aan verplichting tot betalen dwangsom zal worden voldaan Op 16 juli 2015 nadere vragen door inspecteur Besluit 13 augustus 2015 toekenning dwangsom: € 1.260 Tot op heden geen uitspraak op bezwaar

31 7. Dwangsom onwillige inspecteur ECLI:NL:RBDHA:2016:3565 ECLI:NL:RBDHA:2016:3565 Geschil: is inspecteur in verzuim Zo ja, zijn er gegronde redenen voor uitstel Rb: – Inspecteur heeft niet tijdig op bezwaar beslist – X bv heeft inspecteur in gebreke gesteld – Beroep is ingediend na ten minste twee weken – Beantwoording vragenbrief na 1 jaar is geen reden voor niet-ontvankelijkheid beroep – Binnen twee weken uitspraak met dwangsom van € 1.000 voor elke dag overschrijding termijn

32 8. Kosten verkoop BV beperkt aftrekbaar Holding BV Werk BV VERKOOP

33 8. Kosten verkoop BV beperkt aftrekbaar ECLI:NL:RBNNE:2016:1419 ECLI:NL:RBNNE:2016:1419 Ook voor aankoopkosten Deelnemingsvrijstelling Weinig jurisprudentie In de praktijk een aantal oplossingen Eerste uitspraak (rechtbank!) in een normale kwestie

34 8. Kosten verkoop BV beperkt aftrekbaar ECLI:NL:RBNNE:2016:1419 ECLI:NL:RBNNE:2016:1419 In 2006 in AvA besloten tot verkoop Holding A Juli 2007 CF adviseur met plan aanpak September 2007 besproken in RvC December 2007 indicatieve waardering Februari 2008 vraag om info voor longlist Maart 2008 bod van D BV April 2008 informatiememorandum Juni 2008 van longlist naar shortlist

35 8. Kosten verkoop BV beperkt aftrekbaar ECLI:NL:RBNNE:2016:1419 ECLI:NL:RBNNE:2016:1419 Juni 2008 benaderen parijen shortlist Augustus, september en oktober 2008 presentaties voor kopers plus ontvangst indicatief bod kopers Oktober 2008 vendor DD klaar April 2009 verkoopovereenkomst Totale kosten 1 mio Wat aftrekbaar?

36 8. Kosten verkoop BV beperkt aftrekbaar ECLI:NL:RBNNE:2016:1419 ECLI:NL:RBNNE:2016:1419 Belastingplichtige: enkel kosten die rechtstreeks verband houden met de verkoop, (plusminus) enkel advocaatkosten Inspecteur; gehele bedrag niet aftrekbaar Rechtbank: rechtstreeks oorzakelijk verband, scheidslijn op 1 juli 2008, vanaf dat moment geen oriënterende activiteiten meer Praktisch gezien: slechts 1/7-e kosten aftrekbaar Kosten naar voren halen?

37 9. Woning keuzevermogen? woning Bedrijfshal

38 9. Woning keuzevermogen? ECLI:NL:RBGEL:2016:1800 ECLI:NL:RBGEL:2016:1800 In principe wens ondernemer Doorgaans wordt aangenomen keuzemogelijkheid als gebruik tussen 10-90% In casu bouwbedrijf, woning en bedrijfshal zelfde perceel, gebruik woning onder 10% Bedrijfshal te bereiken via oprijlaan woning “Mede dienstbaar zijn”

39 9. Woning keuzevermogen? ECLI:NL:RBGEL:2016:1800 ECLI:NL:RBGEL:2016:1800 Op zelfde complex Vanuit woning toezicht op activiteiten Buiten werktijden ontvangst goederen Vanuit kantoorruimte in woning werken Beveiliging Rechtbank: keuzevermogen!

40 9. Woning keuzevermogen ECLI:NL:RBGEL:2016:1800 ECLI:NL:RBGEL:2016:1800 WAAROM?? Overdracht naar privé mogelijk tegen 65% onderliggende waarde Is een aftrekpost van 35% waarde woning in privé Hou die mogelijkheden in de gaten Eerst onderneming, dan pand

41 10. Lening door BV of in box 3? ECLI:NL:GHDHA:2016:1181 ECLI:NL:GHDHA:2016:1181 A houdt alle aandelen in X bv X bv verstrekt lening aan Y X bv ontvangt € 19.480 aan rente van Y Insp.: rente behoort tot winst X bv X bv: lening is in rc geboekt met A Voordeel is belast bij A in box 3 ???

42 10. Lening door BV of in box 3? ECLI:NL:GHDHA:2016:1181 ECLI:NL:GHDHA:2016:1181 Rb: X bv heeft voordeel genoten Hof: artikel 2, lid 5 Wet Vpb 1969 X bv maakt niet aannemelijk dat voordeel niet tot haar belastbare winst moet worden gerekend: – Lening rechtstreeks aan Y – Y heeft rechtstreeks aan X bv terugbetaald – X bv en A hebben niet afgesproken dat voordelen aan A zouden toekomen

43 11. Onzakelijke lening (I) “Mengen”EV/VV ECLI:NL:RBZWB:2016:1385 ECLI:NL:RBZWB:2016:1385 Target BV Koopholding BV (EV 1,5 mio) 2/31/3 Lening 1 mioLening 0,5 mio

44 11. Onzakelijke lening (I) “Mengen” EV/VV ECLI:NL:RBZWB:2016:1385 ECLI:NL:RBZWB:2016:1385 Pas na 3 jaar overeenkomst opgesteld Rente 5% Achterstelling banklening 4 mio Target BV Rente en aflossingen niet betaald Uiteindelijk kwijtschelden vordering en overdracht aandelen Onzakelijke lening?

45 11. Onzakelijke lening “Mengen”EV/VV ECLI:NL:RBZWB:2016:1385 ECLI:NL:RBZWB:2016:1385 Criterium: in geval er geen rente kan worden bepaald waaronder een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest een zelfde lening te verschaffen, onder overigens dezelfde voorwaarden en omstandigheden, zonder dat de rente zodanig wordt aangepast dat de geldlening daardoor in wezen winstdelend zal worden. Gevolg: afwaardering lening niet ten laste van fiscale winst.

46 11. Onzakelijke lening “Mengen“ EV/VV ECLI:NL:RBZWB:2016:1385 ECLI:NL:RBZWB:2016:1385 Inspecteur bewijslast Rente niet relevant Ontbreken ovk, aflossing en zekerheden niet per definitie probleem Financieringsverhoudingen, historische resultaten target, onvoorziene omstandigheden Geen onzakelijke lening

47 11. Onzakelijke lening (I) Vendor loan ECLI:NL:RBZWB:2016:1385 ECLI:NL:RBZWB:2016:1385 80% 20% Overdracht onderneming Lening 3,5 mio

48 11. Onzakelijke lening (I) Vendor loan ECLI:NL:RBZWB:2016:1385 ECLI:NL:RBZWB:2016:1385 Onzakelijke lening algemeen Achterstelling 5,5% rente 6 jaar Afwaardering na 1 jaar Onzakelijke lening? Rechtbank: lening is mede verstrekt om verkoop (16 mio…) mogelijk te maken, dus niet als aandeelhouder

49 12. Geruisloos van TBS naar onderneming ECLI:NL:HR:2016:831 ECLI:NL:HR:2016:831 Belanghebbende en schoonzuster zijn ieder voor de onverdeelde helft van een hoeve Hoeve wordt verpacht aan hun echtgenoten, twee broers, die in maatschapsverband een akkerbouwbedrijf exploiteren M.i.v. 1 januari 2001: resultaat uit overige werkzaamheid -> art. 3.91, lid 1, letter b IB01 30 maart 2010 maatschap -> VOF

50 12. Geruisloos van TBS naar onderneming ECLI:NL:HR:2016:831 ECLI:NL:HR:2016:831 29 september 2011: belanghebbende en haar schoonzuster treden toe tot VOF -> terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 Belanghebbende is gerechtigd tot 15%, na aftrek vergoeding voor meerarbeid Aangifte IB 2011: wuo, aandeel hoeve buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen Inspecteur: einde tbs -> stakingswinst

51 12. Geruisloos van TBS naar onderneming ECLI:NL:HR:2016:831 ECLI:NL:HR:2016:831 Geschil: – (i) kwalificeert als werkzaamheid aangemerkte tbs als werkzaamheid inzake doorschuifregeling – (ii) is sprake van een uitgroei van een werkzaamheid naar onderneming Rb: – (i) ja – (ii) ja HR: deelt visie Rb. Uitbouwen tot is: – Niet alleen geleidelijk wijzigen van omstandigheden – Maar ook wijziging context van de werkzaamheid

52 13. Mogelijkheid DGA om zonder heffing van RC schuld af te komen De redenering (o.a Henri Meijer) is als volgt: Veel rc-verhoudingen zijn “schijnleningen” Redenen hiervoor: – Er is geen echte overeenkomst – Maximum opname ver overschreven – DGA heeft onvoldoende dekking in privé RC = uitdeling Wellicht ook voor het verleden Langer dan 5 jaar -> geen navordering

53 13. Mogelijkheid DGA om zonder heffing van RC schuld af te komen Vervolg RC ten onrechte als lening gekwalificeerd Had uitdeling moeten zijn! Herstellen we nu Strepen RC weg en Verlagen met een zelfde bedrag de overige reserves Geen box 2/dividendbelasting!

54 13. Mogelijkheid DGA om zonder heffing van RC schuld af te komen Wat vinden jullie hiervan? Reele optie of utopie? Kunnen we zomaar wegstrepen? onvoldoende dekking kwalificeert als (vermomde) dividenduitkering -> klopt dit? Had inspecteur niet eerder box 2 heffing moeten opeisen?

55 13. Mogelijkheid DGA om zonder heffing van RC schuld af te komen Navordering verspeeld? Geen nieuw feit? Balans- en uitkeringstest? Aangifte opgesteld door als “te goeder naam en faam bekend staand kantoor”? Bewust foute voorstelling van zaken -> kwade trouw Volgens jurisprudentie navordering mogelijk!

56 13. Mogelijkheid DGA om zonder heffing van RC schuld af te komen Per wanneer schijnlening? Risico bij pensioenvoorziening? Klant teveel vpb betaald over rente die niet nodig was? Civiel-juridisch? Schuld aan BV ook weg? “afboeking” geen “kwijtschelding”

57 13. Mogelijkheid DGA om zonder heffing van RC schuld af te komen Geen melding gemaakt van dividend Eigen integriteit? Fiscus: onjuiste aangifte gedaan! 4 e Tranche AWB? Wie durft hierover te procederen? Welke klant durft het aan?

58 14. Verliescompensatie en pand casus ECLI:NL:RBZWB:2016:210 ECLI:NL:RBZWB:2016:210 OG verkocht in 2012, leeg pand vanaf 2011 Verliescompensatie vervalt in 2011, winst pand wordt in 2011 genomen (pand op WEV) Volgens rechtbank is wijziging waardering in strijd met goed koopmansgebruik (“voorkomen van incidenteel fiscaal nadeel”) Overigens ook geen procesbelang in 2011 want aanslag is nihil

59 15. UBO-register EG-richtlijn Uiterlijk 26 Juni 2017 invoering In principe UBO bij 25% belang (aandelen?) Aansluiting huidige handelsregister (bijv. buitenlanders, niet CV en FGR?) Register openbaar, iedere gebruiker geregistreerd, gedeelte info niet openbaar Afwachten

60 16. Werknemer en waarde-overdracht Werknemer bij waardeoverdracht recht van overdracht Ook als dienstbetrekking voorgaande werkgever ver in verleden ligt Bij final pay bijbetaling oude werkgever waarschijnlijk ivm dalende rekenrente Werkgevers mogen overdracht weigeren mits extra overdrachtswaarde groter is dan € 15.000 én groter dan 10% overdrachtswaarde

61 16. Werknemer en waarde-overdracht Zeer onaangename verrassingen Omzetting plus wijze van omzetting pensioenregeling naar BPR van belang Aandachtspunt bij overnames Aandachtspunt bij herstructureringen


Download ppt "Fiscale en juridische actualiteiten 2 e sessie 2016 (15 juni 2016) Walt Mossou Arjan van den Hoven Marco Vermeulen."

Verwante presentaties


Ads door Google