De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De grote lijn m.b.t. Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 2 deel 1 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De grote lijn m.b.t. Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 2 deel 1 1."— Transcript van de presentatie:

1 De grote lijn m.b.t. Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 2 deel 1 1

2 Leerdoel module Je weet wat je waarom en hoe wel en niet met jongeren en hun omgeving moet aanvangen om ze binnen het kader van het strafrecht niet opnieuw met het strafrecht in aanraking te laten komen Eerste deel: je snapt de grote lijn

3 Agenda vandaag 1.Introductie kern van deze module: de What Works beginselen en hun toepassing in de jeugdzorgketen ihkv het IVRK. 3. Hoe gaan we dat verder doen, reader, toets en alle praktische vragen (ook over de rest van de minor). 4. Deel 2: Risico taxatie

4 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) Vier basisbeginselen: 1.het belang van het kind (art. 3) 2.het non-discriminatiebeginsel (art. 2) 3.het recht op leven, overleven en ontwikkeling van het kind (art. 6) 4.het recht van het kind op participatie (art. 12) Kennen: http://www.ivrk.nl/http://www.ivrk.nl/

5 Eerste dilemma: IVRK en de behoefte aan een veilige leefomgeving Eén oplossing is de gedachte dat het plegen van misdrijven ook het belang van jeugdigen niet is. Ook SW-ers (en TP en SJD?) dragen bij aan recidive vermindering.

6 Recidive onder jongeren Hoeveel % van de jongeren die vanwege een strafbaar feit een strafrechtelijke sanctie opgelegd hebben gekregen: Valt met ernstige recidive binnen een jaar in herhaling? Binnen 3 jaar in herhaling? http://www.wodc.nl/onderzoek/cijfers-en- prognoses/Recidive-monitor/Repris/index.aspx

7 Recidive onder jongeren Komt veel voor Meer dan bij volwassenen (Moffit en stoppen of volharden) Is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven Terugdringen recidive is hoofddoel binnen de strafketen

8 Hoe ziet de jeugdstrafrechtketen er uit? Allemaal werken ze met het LIJ, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over wat werkt: De What Works beginselen geoperationaliseerd in diverse methodes van werken Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen; het LIJ

9

10 What Works-beginselen 1. Risicobeginsel: wie (interventie afhankelijk van recidiverisico) 2. Behoeftebeginsel: wat (veranderbare factoren) 3. Responsiviteit: hoe (motivatie, leerstijl en (on-)mogelijkheden hiervan te profiteren) 4. Behandelmodaliteit (evidencebased) 5. Programma-intergriteit (getoetste theorie uitgevoerd volgens programma) 6. Professionaliteit (opleiding, training inter- en supervisie) RNR-Model, Risks, Needs Responsivity Assessement

11 Samenwerking, minor, module reader, toets e.a. praktische zaken Op tijd komen spreekt voor zich, eten en drinken gaat geluidloos als het stil moet zijn, praten en andere dingen doen graag buiten de les. Hadden jullie iets speciaals nodig? Over de minor: Vragen? Reader: vragen? Werken zeer zelfstandig. Vierdejaars minor op niveau 3. De lessen maken dat je de stof begrijpt, de stof moet je zelf leren.


Download ppt "De grote lijn m.b.t. Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 2 deel 1 1."

Verwante presentaties


Ads door Google