De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken op de arbeidsmarkt en de onderwijsmarkt in de bouw Fundeon Afdeling Marktinformatie Joep Jansen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken op de arbeidsmarkt en de onderwijsmarkt in de bouw Fundeon Afdeling Marktinformatie Joep Jansen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Stand van zaken op de arbeidsmarkt en de onderwijsmarkt in de bouw Fundeon Afdeling Marktinformatie Joep Jansen

3 Arbeidsmarktadvies 2010 Inhoud Presentatie Ontwikkelingen productie en werkgelegenheid Ontwikkelingen rondom de opleidingen Instroombehoefte MBO 2010

4 Schoolverlaters 60% = 8.100 Bedrijfstakwisselaars 37% = 5.000 Overig 3% = 400 Voortijdig:  Gewenst  Ongewenst (WIA)  Pensioen Bedrijfstakwisselaars 58% = 5.220 Overig 34% = 3.060 WW’ers 8% = 720 Nieuwe instroom ca. 6% bestand = 13.500 Uitstroom ca. 10% bestand = 22.500 Terugstroom ca. 4% bestand = 8.000 HRM Leeftijdsbewust personeelsbeleid Loopbaanbeleid Beperken uitstroom Doorstroom Personeelsstromen in de bouw

5 Arbeidsmarktadvies 2010 Orderportefeuille woningbouw Orderportefeuille woningbouw

6 Arbeidsmarktadvies 2010 Orderportefeuille Infra

7 Arbeidsmarktadvies 2010 BBP-groei en bouwproductie

8 Arbeidsmarktadvies 2010 Realisatie/raming op te leveren woningen

9 Arbeidsmarktadvies 2010 Productie woningbouw 2009 201020112012/15 mld € volumemutatie in procenten Nieuwbouw12,9-10,5-16,02,57,0 Herstel en verbouw7,4-4,5-9,00,05,0 Onderhoud5,3-1,01,50,52,0 Totaal25,6-7,0- 10,0 1,55,0

10 Arbeidsmarktadvies 2010 Productie utiliteitsbouw 2009 201020112012/15 mld € volumemutatie in procenten Nieuwbouw8,9-9,0-16,5-4,04,5 Herstel en verbouw4,7-4,0-0,5-3,00,5 Onderhoud3,6-4,50,52,53,0 Totaal17,2-6,5-8,5-2,03,0

11 Arbeidsmarktadvies 2010 Productie Infra 2009 201020112012/15 mld € volumemutatie in procenten Nieuwbouw7,80,0-0,5 Onderhoud5,91,0-1,0-0,51,0 Totaal13,70,5-0,5 0,0

12 Bron: EIB ¹ Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2011-2015 De ontwikkeling van de werkgelegenheid van werknemers naar regio, 2009-2015

13 Arbeidsmarktadvies 2010

14 Verhouding werknemers – ZZP’ers

15 Marktpenetratie ZZP’ers

16 Pendelstromen in de bouw

17 Arbeidsmarktadvies 2010 Samenvatting arbeidsmarktontwikkelingen Dit jaar komt de grootste terugval in werkgelegenheid Werkgelegenheidsverlies meer geconcentreerd bij werknemers Zelfstandigen en kleine bedrijfjes houden relatief redelijk stand Grote concerns profiteren van robuuste infrasector Gespecialiseerde bedrijven (5-25 werknemers) in de bouw zwaar getroffen

18 Aantal deelnemers MBO peildatum 1 oktober

19 Conjunctuurgevoeligheid opleidingen

20 Bestrijding jeugdwerkloosheid Crisisbestrijding in de bouwsector: Project Anticyclisch Opleiden; Concrete afspraken maken over meer bpv plaatsen in het aanwezige bouwvolume; Matchingsite ‘Stagemarkt.nl’ geeft inzicht in vraag en aanbod aan bpv plaatsen; Fundeon heeft landelijk meldpunt voor stagetekorten ingesteld Convenant sociale partners – VNG – UWV inzake extra stageplaatsen Samenwerkingsovereenkomst UWV WERKbedrijf inzake scholing en bemiddeling voor de bouw

21 Aantal vmbo leerlingen 3e en 4e leerjaar per sector

22 Leerlingen sector Techniek vmbo 3e en 4e leerjaar

23 Leerlingen afd. Bouwtechniek 3e en 4e leerjaar

24 Leerlingen afd. Techniek Breed 3e en 4e leerjaar

25 Arbeidsmarktadvies 2010 Fundeon adviseert over gewenste instroom in de bouwopleidingen op het MBO Uitgangspunt voor bepalen instroombehoefte: Verloop per jaar ca 10% van het bestand Vervanging van de natuurlijke uitstroom van 3% per jaar door gekwalificeerde instroom;

26 Instroomdoelstellingen MBO 2010

27 Arbeidsmarktadvies 2010 Samenvattend Economische positie bouw in 2010 en 2011 slecht Fors verlies van werkgelegenheid Blijven investeren in opleidingen - -Plan Anticyclisch opleiden - -Promoten van de instroom

28 Ik dank u voor uw aandacht

29


Download ppt "Stand van zaken op de arbeidsmarkt en de onderwijsmarkt in de bouw Fundeon Afdeling Marktinformatie Joep Jansen."

Verwante presentaties


Ads door Google