De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtseconomische analyse van de handhavingsnood in het milieubeleid Sandra Rousseau Centrum voor Economische Studiën 17 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtseconomische analyse van de handhavingsnood in het milieubeleid Sandra Rousseau Centrum voor Economische Studiën 17 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Rechtseconomische analyse van de handhavingsnood in het milieubeleid Sandra Rousseau Centrum voor Economische Studiën 17 maart 2008

2 Inleiding  Basis: economische analyse van criminaliteit door Becker (1968)  Focus:  Algemene principes  Geen details van realiteit  ‘overheid’ = handhavende overheid = strafrechtelijk + bestuursrechtelijk spoor

3 Gedrag van bedrijven Uitgangspunt: bedrijven worden gedwongen tot milieuvriendelijk gedrag door de overtredingskosten die ze kunnen verwachten Toepassingskosten Aanvraag milieuvergunning Bouwen waterzuiveringsinstallatie Zoeken nieuwe leveranciers Uitvoeren metingen Invullen aangiftes … Overtredingskosten Monetaire sancties Niet-monetaire sancties Sociale sancties Impact op toekomstige inspecties Informele nadelige gevolgen … x pakkans

4 Handhavingsbaten Kwaliteit leefmilieu Publieke gezondheid Rechtszekerheid … Optimale handhavingsinspanning Handhavingsinspanningen brengen zowel maatschappelijke kosten als maatschappelijke baten met zich mee. Handhavingskosten Toezicht Sanctionering Dwanguitvoering sancties Netto handhavingsbaten Kwaliteit leefmilieu Publieke gezondheid Rechtszekerheid … min toepassingskosten bedrijven

5 Optimale handhavingsinspanning (2) Grootst mogelijk voordeel van handhaving voor maatschappij (overheid, bedrijven, burgers… ) = max maatschappelijke baten van handhaving = max totale nettobaten min totale kosten van handhaving  de opbrengst van een extra eenheid inspanning moet gelijk zijn aan de kost van die extra inspanning  marginale baten = marginale baten Min maatschappelijke kosten van milieumisdrijven

6 Implicaties voor wetgevingsbeleid Optimale handhaving is niet gelijk aan maximale handhaving Gevolgen ▫Noodzaak van beslissingsvrijheid in het sanctioneringstraject Mogelijkheid voor handhavers om prioriteiten te stellen Facultatieve sanctiebevoegdheden ▫De noodzaak van een sanctionerings-instrumentarium dat maximaal beantwoord aan het evenredigheidsbeginsel Kwaliteitseisen voor wetgeving: noodzakelijkheid, proportionaliteit… Oppassen voor versnippering bij toekennen sanctionerings- bevoegdheden

7 Uitdagingen…  Schatting van marginale kosten en baten van handhaving  Bepaling van de factoren die handhavingskosten en – baten in Vlaanderen beïnvloeden


Download ppt "Rechtseconomische analyse van de handhavingsnood in het milieubeleid Sandra Rousseau Centrum voor Economische Studiën 17 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google