De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoopkader Wet Langdurige Zorg 2017 Zorgkantoor Midden IJssel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoopkader Wet Langdurige Zorg 2017 Zorgkantoor Midden IJssel."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoopkader Wet Langdurige Zorg 2017 Zorgkantoor Midden IJssel

2 Programma 1. Welkom 2. Inkoopkader langdurige zorg 2017 3. Inkoopprocedure 4. Nieuwe zorgaanbieders 5. Tijdspad 6. Aanlevering door zorgaanbieders 7. Overige aandachtspunten 8. Vragen (regionaal inkoopkader)

3 Inkoopkader Langdurige Zorg Inkoopkader 2017 bestaat uit: - Landelijk inkoopkader per sector, - Diverse bijlagen - Regionaal inkoopkader regio Midden Ijssel - Bijlage regioscan.

4 Inkoopkader Langdurige Zorg Uitgangspunten zorginkoop 2017 : - Client centraal - Zichtbaar Zorgkantoor - In dialoog komen tot maatwerk - Geen onnodige administratieve lasten - Doelmatigheid Drie niveaus voor kwaliteitsverbeteringen: - Basis blijven versterken - Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt - Samenhang in zorg Per sector nadere toelichting per niveau

5 Inkoopkader Langdurige Zorg Onze regiovisie: ‘Wij streven naar een regio waarin onze cliënten kunnen kiezen uit voldoende, kwalitatief goede zorg. De zorg is geïntegreerd met wonen en welzijn. Ons regionaal inkoopkader richt zicht op het inkopen van deze zorg die voldoende, samenhangend en integraal, doelmatig en kwalitatief hoogwaardig moet zijn voor geïndiceerde cliënten in de regio Midden IJssel.’

6 Inkoopkader Langdurige Zorg Regioscan: - Uitgebreide scan opgenomen in bijlage - Ontwikkeling rondom vraag en aanbod per sector - Standpunt zorgkantoor rondom concentratie/deconcentratie en toestroom bovenregionale cliënten.

7 Inkoopprocedure Op maat gemaakte afspraken voor verbetering van zorg: - Zelfanalyse (inzicht sterkte en ontwikkelpunten); - Ontwikkelplannen (gebaseerd op uitgangspunten). Dialoog zorgkantoor/zorgaanbieder staat centraal - Ontwikkelplan en zelfanalyse zijn basis van dialoog - Resultaatafspraken - Zorgkantoor beoordeelt ontwikkelplannen mbv toetsingscomm.; - Bepaling opslag basistarief.

8 Inkoopprocedure Meerjarige overeenkomst (max 2 jaar) - Inhoudelijke afspraak verbeterplannen meerdere jaren, niet op prijs/volume; - Herijken afspraken meerjarenafspraken zorgaanbieders 2016

9 Inkoopprocedure Vaststellen volume: - Uitgangspunt initiële afspraak op basis van herschikking 2016. - ‘Geld volgt klant’ principe op alle onderdelen (ook intramuraal). - Monitoring productie is belangrijk! ZZP HoogZZP LaagVPTMPT V&V 90%70%95% GZ 94%80%95% GGZ 90%nvt Nvt

10 Inkoopprocedure IntramuraalVPTMPT Basis 93,5%94,%94% Maximale tariefsopslag 3% Bovengrens (max % tarief) 96,5%97% Vaststellen van de prijs: Basispercentage gebaseerd op historie, marktconformiteit en reserveren middelen om aan wens cliënt te voldoen. Percentage tarief nog afhankelijk van bezuinigingen.

11 Nieuwe zorgaanbieders Twee categorieën: nieuwe zorgaanbieders en bestaande zorgaanbieders. Landelijke algemene voorwaarden contractering Basiskwaliteit op orde. Voor aantal eisen tot uiterlijk 1 augustus 2017 de tijd te voldoen. Prijsbeleid conform bestaande aanbieders. Nieuwe zorgaanbieders eenjarige overeenkomst, bestaande aanbieders een- of meerjarige overeenkomst. Volume afspraak tot maximaal € 100.000.

12 Tijdspad ProcesstapTijdspad in 2016 1 Publicatie inkoopkader langdurige zorg1 juni 2016 2 Voorlichtingsbijeenkomst contracteerbeleid9 juni 2016; 9:00 uur 3 Datum uiterlijke indiening schriftelijke vragen21 juni 2016 4 Publicatie Nota van Inlichtingen1 juli 2016 5 Sluiting inschrijving (uiterlijk!)1 augustus 2016; 17.00 uur 6 BeoordelingTot 10 oktober 2016 7 Indienen productieafspraken bij het zorgkantoor16 oktober 2016 8 Indiening productieafspraken/budgetformulieren bij NZa door zorgkantoor 1 november 2016

13 Tijdspad (aanlevering door zorgaanbieders) Nota van inlichtingen: - Uiterlijk 21 juni 2016 - Vragen via format website zorgkantoor (splitsing landelijk/regionaal). Offerte: - Bestuurs- of instemmingsverklaring. - Overzicht productcodes (format uiterlijk 15 juli op website). - Format zelfanalyse (light) en ontwikkelplan (indien van toepassing). - Uiterlijk 1 augustus 2016 17:00 uur via offerte-WLZ@eno.nlofferte-WLZ@eno.nl Afspraken: - Productieafspraken (budgetformulier, uiterlijk 16 oktober 2016 ) - Overeenkomst met ontwikkelafspraken

14 Overige aandachtspunten Contracteerruimte 2016. Meerpersoonskamers Huishoudelijke Hulp (nota van inlichtingen). Meerzorg

15 Vragen


Download ppt "Inkoopkader Wet Langdurige Zorg 2017 Zorgkantoor Midden IJssel."

Verwante presentaties


Ads door Google