De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Experten in de derde graad Proefproject 2016-2017 2017-2018.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Experten in de derde graad Proefproject 2016-2017 2017-2018."— Transcript van de presentatie:

1 Experten in de derde graad Proefproject 2016-2017 2017-2018

2 VISIE BS DE KLIM-OP Belangrijke pijlers binnen onze schoolvisie zijn: zorgzaam elke kind uniek

3 M-Decreet september 2015 Wat is het M-decreet? De M staat voor maatregelen. Dit zijn maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften! => Wij willen klaar zijn voor wat er komt !

4 M-Decreet september 2015 De leerkracht doet ertoe Leerkrachten bieden kwaliteitsvol onderwijs aan => positieve ontwikkeling van leerlingen Leerkrachten zetten in op  aangepast leermateriaal  betekenisvolle taken Dit alles heeft een positief effect op zowel de leerprestaties als het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen

5 M-Decreet september 2015 Onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal "Wat heeft deze leerling, van deze ouders, in deze klas, bij deze leerkracht op deze school de komende periode nodig?" We accepteren dat leerlingen verschillen en zijn bereid om met deze verschillen om te gaan. => een goede preventieve basiszorg. => Aanzet tot onderwijs op maat

6 M-Decreet september 2015 De vier zorgfases 0. Zorg begint bij algemene preventie – brede basiszorg =>de leerkracht 1. Sommige leerlingen hebben nood aan verhoogde zorg (sticordi maatregelen) => de leerkracht, de zorgleerkracht 2. Uitbreiding van zorg voor enkele leerlingen (zorgplan voor deze leerling) => de leerkracht, het zorgteam, ondersteuning door CLB 3. Individueel aangepast curriculum (school op maat) => de leerkracht, het zorgteam, ondersteuning door CLB

7 BaO t.o.v. SO BaO => alle kinderen zitten samen => enige referentie is leeftijd  elk kind heeft andere noden, andere talenten  1 leerkracht, 1 lokaal SO  kinderen worden georiënteerd, momenteel vooral op basis van het cognitieve en nog te weinig op basis van hun talenten  verschillende leerkrachten, verschillende lokalen => ASO, TSO, KSO, BSO

8 Modernisering SO De krachtlijnen werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit begint bij een pakket maatregelen om de overgang van BaO naar SO vlotter te laten verlopen:

9 Modernisering SO 1.Versterken overgang basis- naar secundair onderwijs 2.Inzetten van bijz lm voor techniek en wetenschap, MV en Frans in het BaO 3.De bruuske overgang van 1 leerkracht naar meerdere LKN in het SO verkleinen 4.Afstemmen van de vakkenstructuur SO op die van het BaO

10 Welke noden zijn er in het BaO om te kunnen voldoen aan het M-decreet en de modernisering van het SO? Nood aan deskundigheid Gedifferentieerd onderwijs Brede basiszorg ( zeer hoge differentiatie ) Klasorganisatie die dit toelaat Concentratie op 1 vak Kennis van het leerplan, zinvolle kwaliteitsbewaking Structureel overleg tussen de experten

11 Welke noden zijn er in het BaO om te kunnen voldoen aan het M-decreet en de modernisering van het SO? Verschillende leerstofniveaus per les Gevarieerde didactische werkvormen waar de kinderen van elkaar gaan leren Werken vanuit de leerplandoelen i.p.v. uit de methoden die weleens de aanzet tot vele problemen kunnen geven => meer dan nodig, verschillende strategieën = aan alle netten voldoen Lk wordt echt specialist, een aanspreekpunt, een kwaliteitsbewaker, volgt navorming specifiek volgens de opdracht

12 Op welke manier gaan wij hiermee aan de slag ? Expertise in Zilverberk => overleg gehad Proefproject experten in de 3 de graad Evaluatie na 2 jaar door kinderen, experten en ouders 3 groepen : 2 klassen 5 de j en 1 klas 6 de lj Klastitularis per groep : aanspreekpunt kinderen en ouders Werken met experten i.p.v. 1 klasjuf die alle vakken op zich neemt

13 Concreet Groep 5LA = klastitularis juf Nelly S Groep 5LB = klastitularis juf Erika Groep 6L = klastitularis juf Manuella De groepen starten en eindigen de week bij hun klastitularis De kinderen wisselen van lokaal na 2 lestijden De klassen worden volledig ingericht volgens de vakken

14 Concreet Juf Manuella wordt expert wiskunde Juf Erika wordt expert M&M en W&T (WO) Juf Nelly S wordt expert Nederlands en Frans Het leergebied MV wordt verdeeld onder juf Erika en juf Manuella Waar zijn de klassen van de derde graad te vinden - de huidige klassen van 5L en 6L - het 3 de lokaal in de gang boven.

15 VRAGEN? BEDENKINGEN?


Download ppt "Experten in de derde graad Proefproject 2016-2017 2017-2018."

Verwante presentaties


Ads door Google