De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De Klant aan het Roer Contractering en inkoop AWBZ-zorg 2010 Univé- VGZ- Trias- Zorgkantoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De Klant aan het Roer Contractering en inkoop AWBZ-zorg 2010 Univé- VGZ- Trias- Zorgkantoren."— Transcript van de presentatie:

1 1 De Klant aan het Roer Contractering en inkoop AWBZ-zorg 2010 Univé- VGZ- Trias- Zorgkantoren

2 2 Aan de orde komen: Vooraf: financiële taakstelling voor de AWBZ in 2010 Uitgangspunten Zorgzwaartepakketten 2010 De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het inkoopbeleid/ systematiek en regionale inkoopplannen 2009 Tijdspad Wat wordt er van u verwacht

3 3 Financiële taakstellingen voor 2010 VWS/NZa: Gevolgen pakketmaatregelen: € 466 miljoen Doelmatigheidsopdracht € 115 miljoen ZZP-invoering, rondrekening (bijv. SGLVG) en herallocaties Groeiruimte € 235 miljoen en € 25 miljoen voor knelpunten Compensatie overschrijding 2008 van € 91 miljoen (betreft een toevoeging t.o.v. de daadwerkelijk gegeven presentatie)

4 4 Uitgangspunten Zorgzwaartepakketten in 2010 Het zorgkantoor bepaalt welke ZZP’s worden ingekocht op basis van de indicaties in de regio en passend binnen de regionale contracteerruimte. Uitgangspunt is dat alle benodigde ZZP’s worden ingekocht, maar niet bij elke aanbieder hoeft elke ZZP te worden ingekocht. Het Zorgkantoor koopt ZZP’s in conform de afspraken die hierover binnen Zorgverzekeraars Nederland zijn gemaakt Uiterlijk 1 juli publiceert het zorgkantoor, via de website, een nadere specificatie van de wijze waarop met ZZP’s in de inkoop wordt omgegaan. Het Zorgkantoor gaat met u in overleg over de besteding van de 2% beschikbare onderhandelingsruimte.

5 5 De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Inkoopbeleid 2009 Het inkoopbeleid is aangescherpt De doelstellingen zijn doorontwikkeld Zorgkantoren gaan meer sturen om deze doelstellingen gerealiseerd te krijgen

6 6 De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Inkoopsystematiek 2009 Wat is er veranderd: Score inkoopcriteria leidt tot een garantievolume 25 punten en meer: 95% van het volume maart 2009 20-24 punten 90% van het volume maart 2009 15-19 punten 85% van het volume maart 2009 0-14 punten 80% van het volume maart 2009 Score Inkoopcriteria (garantievolume) = Uitgangspositie in de inkoop

7 7 De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Regionale Inkoopplannen 2009 Compacter door het naar voren halen van de inkoop 2010 Uitgangspunt van de inkoop 2010 zijn de marktanalyses 2009 en het regionaal inkoopplan 2009. De stand van zaken in 2009, de benoemde knelpunten en mogelijke nieuwe ontwikkelingen zullen leiden tot de in te kopen zorg 2010.

8 8 Tijdspad -Uiterlijk 1 juli: NZa geeft betrouwbaar beeld van contracteerruimte - Uiterlijk 15 juli: NZa publiceert beleidsregels 2010 - Uiterlijk 29 juli: Indienen offertes bij zorgkantoor door zorgaanbieders - Uiterlijk 10 augustus: zorgkantoor kent contracten toe - Uiterlijk 15 augustus: regionale contracteerruimte is bekend en publicatie budgetformulieren - Uiterlijk 19 oktober: productieafspraken zijn gemaakt - Vòòr 1 november: budgetformulieren zijn ingediend bij de NZa

9 9 Wat wordt er van u verwacht Lever alle gevraagde documenten op Lever alles op tijd in Bij inschrijven op de inkoopdoelen: sluit er op aan en wees zo concreet mogelijk Bij vragen: neem contact op met uw zorginkoper

10 10 Verdere vragen?


Download ppt "1 De Klant aan het Roer Contractering en inkoop AWBZ-zorg 2010 Univé- VGZ- Trias- Zorgkantoren."

Verwante presentaties


Ads door Google