De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer Amersfoort, 16 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer Amersfoort, 16 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer Amersfoort, 16 juni 2016

2 Inhoud workshop Voor- en nadelen methode, resultaten onderzochte Nationale Parken, andere mogelijkheden n.a.v. het onderzoek en mogelijkheid tot het stellen van vragen.

3 Samenvatting onderzoeksopzet OnderdeelToelichting MethodeOnline onderzoek SteekproefbronTNS NIPObase DoelgroepNederlanders van 0 jaar en ouder Aantal respondentenRuim 3.500 SteekproefopbouwOververtegenwoordiging van inwoners binnen de provincies waarin de gebieden zijn gelegen en omliggende COROP gebieden en provincies. HerwegingRegio’s zijn herwogen naar hun aandeel en kenmerken binnen de Nederlandse bevolking.

4 Voor- en nadelen  Resultaten van onderzochte natuur- gebieden zijn een op een vergelijkbaar.  Achtergrondkenmerken en bezoekkenmerken (m.u.v. herkomstregio) zijn gebaseerd op het aantal unieke bezoekers per gebied.  Al het bezoek in de vrije tijd wordt gemeten.  Niet weersafhankelijk.  Allerlei kenmerken zoals profiel, herkomst, gedrag, bestedingen en meningen zijn in kaart te brengen.  Relatief hoge respons door gebruik van kwalitatief hoogwaardig panel (70%).  Relatief korte doorlooptijd om gegevens in kaart te brengen (circa 8 weken).  Relatief kostenvoordelig, met name wanneer meerdere gebieden worden opgenomen.  Geheugenverlies of overschatting: we vragen terug op het bezoek aan natuurgebieden in de afgelopen 12 maanden.  Geeft geen inzicht in de spreiding in ruimte of in tijd.  Rondom gemeten aantallen liggen marges.  Alleen Nederlands bezoek is gemeten.  Gebieden die relatief weinig bezoekers ontvangen, leveren relatief weinig waarnemingen op.

5 Resultaten Nationale Parken Onderdeel van bezoekersonderzoeken uitgevoerd in provincies Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant (november 2015).

6 Onderzochte Nationale Parken Nationaal ParkAantal unieke bezoekers Veluwezoom1.459.000 Loonse en Drunense duinen1.209.000 Biesbosch1.141.000 Oostvaardersplassen (in oprichting) 905.000 Dwingelderveld 609.000 Drentse Aa 497.000* Drents Friese wold 469.000 Utrechtse heuvelrug 336.000** Groote Peel 270.000 * deelgebied Balloërveld & Drentse Aa SBB ** deelgebied Leersumse veld

7 Voorgelegde plattegrond Drenthe

8 Voorgelegde plattegrond Gelderland

9 Voorgelegde plattegrond Noord-Brabant

10 Voorgelegde plattegrond Flevoland

11 Voorgelegde plattegrond Utrecht

12 Waardering (rapportcijfer)

13 Bestedingen Nationaal ParkGemiddelde bestedingen p.p.p.b. Veluwezoom€ 15,45 Loonse en Drunense duinen€ 7,69 Biesbosch€ 8,27 Dwingelderveld€ 8,41 Drentsche Aa€ 3,52 Drents Friese wold€ 8,55 Utrechtse heuvelrug€ 2,62 Groote Peel€ 7,08

14 Dominante leefstijl

15 Dominante leeftijdscategorie LeeftijdNationaal Park 0 t/m 17 jaar 18 t/m 34 jaar 35 t/m 54 jaarGroote Peel (36%), De Biesbosch (31%), Utrechtse Heuvelrug (40%) 55 jaar en ouderDwingelderveld (42%), Drentsche Aa (37%), Drents Friese Wold (57%), Veluwezoom (41%), Loonse en Drunense Duinen (33%), Groote Peel (35%), De Biesbosch (32%), Utrechtse Heuvelrug (41%), Oostvaardersplassen (41%)

16 Herkomst Loonse en Drunense Duinen basis: bezoeken <1% 1% 8% <1% 2% 0% 1% 4% 1% 0% 1% 82% herkomst binnen Noord- Brabant directe omgeving*60% overig provincie Noord- Brabant 40% * Gemeentes Waalwijk (29%), Loon op Zand (20%), Heusden (12%)

17 Herkomst Drents Friese Wold basis: bezoeken 3% 11% 2% <1% 51% 27% 2% 1% <1% 0% 1% herkomst binnen Drenthe directe omgeving*83% overig provincie Drenthe17% * Gemeentes Westerveld (44%), Midden-Drenthe (39%) herkomst binnen Friesland COROP Zuid Oost Friesl. 41% overig prov. Friesland 59%

18 Herkomst Dwingelderveld basis: bezoeken 10% 14% 9% 1% 7% 32% 11% 3% 2% 8% herkomst binnen Drenthe directe omgeving*85% overig provincie Drenthe15% * Gemeentes Hoogeveen (32%), De Wolden (20%), Midden- Drenthe (15%), Westerveld (14%), Meppel (4%)

19 Andere mogelijkheden n.a.v. het onderzoek

20 Andere mogelijkheden Waarom bezoekt men het natuurgebied niet?  Methode: als onderdeel van het online bezoekersonderzoek of op een later moment (alle resultaten vanuit het onderzoek blijven bewaard).  Doelgroep: niet-bezoekers drempels? ooit bezocht? verbeter- punten?

21 Andere mogelijkheden Hoe kunnen we het natuurgebied verder ontwikkelen?  Methode: interviews in indivueel of groepsverband  Doelgroep: bezoekers en/of niet-bezoekers aantrekkelijkheid van concepten m.b.t. gebiedsontwikkeling beweegredenen/ motivaties om een park al dan niet te bezoeken

22 Andere mogelijkheden Inspelen op het moment dat gedrag echt wordt vertoond/emoties worden beleefd  Doelgroep: bezoekers  Methode: tijdens het bezoek aan het natuurgebied via de smartphone een aantal vragen stellen  Gebiedsafbakening: via GPS-coördinaten Hoe beoordeelt u dit natuurgebied?

23 Vragen?


Download ppt "Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer Amersfoort, 16 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google