De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 - 7/7/2016 De klimaatsubsidie en gelijke kansen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 - 7/7/2016 De klimaatsubsidie en gelijke kansen."— Transcript van de presentatie:

1 1 - 7/7/2016 De klimaatsubsidie en gelijke kansen

2 2 - 7/7/2016 Introductie: het kansenbeleid van de provincie

3 3 - 7/7/2016 1/ Missie Onder het motto ‘Alleman anders/alleman gelijk’ wil het provinciebestuur van Antwerpen ‘aandacht voor gelijke kansen’ in te bouwen in haar ganse beleid.

4 4 - 7/7/2016 2/ Visie Alleman anders?  maximaal rekening houden met verschillen Alleman gelijk?  gelijke kansen creëren; gelijke kansen ≠ iedereen gelijk behandelen; gelijke kansen = rekening houden met bijzondere omstandigheden  juiste doelgroepen afbakenen om stigmatisering en polarisering te voorkomen  specifieke acties naar kansengroepen indien nodig

5 5 - 7/7/2016 3/ Strategie beleid aanbod communicatie klanten medewerkers organisatiebreed  alle domeinen, diensten en instellingen  alle niveaus  alle fasen  alle aspecten

6 6 - 7/7/2016 4/ Prioritaire acties o.a. kansenclausule in subsidiereglementen kansen- en duurzaamheidsclausule § 1. De provincie Antwerpen bestrijdt discriminatie en bevordert gelijke kansen en rechten voor alle burgers. Bovendien hecht de provincie groot belang aan duurzaamheid. Daarom kan je bij ons pas een subsidie aanvragen na aanvaarding van onderstaande clausule. §2. De aanvrager verbindt zich er toe om geen enkele vorm van discriminatie te dulden en om aandacht te hebben voor ‘gelijke kansen voor iedereen’ in alle beleidsaspecten (organisatieontwikkeling, personeel, communicatie, aanbod en klanten). De aanvrager engageert zich om bij aankopen en de organisatie van evenementen aandacht te hebben voor de duurzaamheidscriteria met betrekking tot milieu, eerlijke handel, toegankelijkheid en sociale economie. De criteria en inspiratie hiervoor staan in de gidsen ‘duurzame aankopen’ en ‘duurzame evenementen’ op www.provincieantwerpen.be §3. Als de aanvrager tegen deze clausule handelt kan de provincie de subsidie weigeren of terugvorderen. De provincie kan ook melding maken bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

7 7 - 7/7/2016 Naar de kern sociale karakter/kansengroepen in het reglement voor de klimaatsubsidie

8 8 - 7/7/2016 Uit het reglement klimaatsubsidies: “Het ingediende project heeft een sociaal karakter: het project wil kansengroepen als (deel)doelpubliek bereiken, of voor de uitwerking samenwerken met kansengroepen (bijvoorbeeld sociale economie). (20 vd 100 punten)” Kansengroepen? Zeer brede kijk: gelijke kansen voor iedereen, tegen elke vorm van discriminatie De Provincie heeft specifieke expertise en dus aandacht voor ongelijkheid omwille van gender, geaardheid, leeftijd, armoede, herkomst en beperking.

9 9 - 7/7/2016 Wat kan dit betekenen? 1. Kansengroepen bereiken Het project, het aanbod of de dienstverlening moet bereikbaar, betreedbaar, begrijpbaar en bruikbaar zijn. Informatie-, praktische, financiële, sociale, psychologische en culturele drempels worden zoveel mogelijk weggewerkt. Wil je een breder publiek bereiken, stem je communicatie af op de beoogde doelgroep: Eenvoudig taalgebruik op een duidelijk leesbare manier Trek de aandacht! Beelden spreken. Diverse communicatiekanalen en –dragers Doelgroepspecifieke communicatie waar nodig Zet de toegankelijkheid van het aanbod in de verf Vermijd van stereotypen en gebruik juiste terminologie

10 10 - 7/7/2016 Wat kan dit betekenen? 2. Kansengroepen betrekken Zet in op diversiteit in het ontwerp/projectteam. Werk samen met lokale verenigingen (niet enkel om toe te leiden, maar ook als mede-organisator, vrijwilliger, voor focus- of testgroepen, …). Besteed opdrachten uit aan bedrijven uit de sociale economie (bv de energiesnoeiers).

11 11 - 7/7/2016 Help! 3 gouden tips Raadpleeg externe deskundigen. van het documentatiecentrum Atlas over het Agentschap Inburgering en Integratie en Wablieft tot de verenigingen waar armen het woord nemen Wissel uit. ipv het warme water telkens opnieuw uit te vinden Meten is weten. meet niet alleen CO2-reductie, maar ook het bereik van je project, met specifieke aandacht voor de diversiteit/(deel)doelgroepen

12 Vragen? DIENST WELZIJN & GEZONDHEID Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Huis van de Sport / Coveliersgebouw Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen T 03 240 61 61 of 03 240 56 54 samenleven@provincieantwerpen.be


Download ppt "1 - 7/7/2016 De klimaatsubsidie en gelijke kansen."

Verwante presentaties


Ads door Google