De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -25- lotgenieters – onmondigen – vrije zonen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -25- lotgenieters – onmondigen – vrije zonen."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -25- lotgenieters – onmondigen – vrije zonen

2 Indien jullie echter van Christus zijn, zijn jullie dus van. Abrahams zaad zv, Rom.7:8 iom overeenkomstig de belofte lotgenieters f. Galaten 3:29 Lotgenieters – later: naar de belofte in Christus Jezus Abraham: lotgenieter van de wereld

3 1. Ik | zeg echter: opo gedurende al* de tijd dat de lotgenieter een onmondige is, | is hij niet* van meer belang dan een slaaf, terwijl hij heer | is van alles Ik zeg: Paulus aan het woord! verguisde apostel van de natiën – verguizen: met onderdiende smaad bejegenen. met verachting spreken over

4 1. Ik | zeg echter: opo gedurende al* de tijd dat de lotgenieter een onmondige is, | is hij niet* van meer belang dan een slaaf, terwijl hij heer | is van alles De lotgenieter: iemand die een lot(s)deel ontvangt of toebedeeld krijgt Je zult je lot in ons midden werpen, wij zullen allen één buidel hebben Spreuken 1:14

5 1. Ik | zeg echter: opo gedurende al* de tijd dat de lotgenieter een onmondige is, | is hij niet* van meer belang dan een slaaf, terwijl hij heer | is van alles De lotgenieter: iemand die een lot(s)deel ontvangt of toebedeeld krijgt Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elk gericht daardoor komt van Ieue. Spreuken 16:33 Het lot doet geschillen ophouden, en maakt scheiding tussen de machtigen. Spreuken 18:18

6 1. Ik | zeg echter: opo gedurende al* de tijd dat de lotgenieter een onmondige is, | is hij niet* van meer belang dan een slaaf, terwijl hij heer | is van alles De lotgenieter: iemand die een lot(s)deel ontvangt of toebedeeld krijgt In Israël ging dat van vader op zoon, eerstgeboorterecht belangrijk Deel van Genesis draait om dat recht.

7 1. Ik | zeg echter: opo gedurende al* de tijd dat de lotgenieter een onmondige is, | is hij niet* van meer belang dan een slaaf, terwijl hij heer | is van alles, 2. maar is hij on onder toezicht­houders* en beheerders gesteld tot* de door* de vader voor­ genomen tijd. Lotgenieter: door erven het lotdeel verkrijgen eerst kind (onmondige), staat gelijk aan slaaf zijn  onder toezicht van beheerder(s)/paidagogos, totdat…  Situatie van Israël onder de Thora van Mozes

8 Jezelf onder de Thora van Mozes stellen = kind-plaatsing: in situatie van onmondigheid terugzetten  zielse mensen, verstaan geestelijke waarheden niet  vleselijk, gericht op het zichtbare en aardse  zetten mensen op voetstuk: Apollos, Kefas, Paulus  verdragen alleen melk, geen vast voedsel  staan onder toezicht: hebben regels/wetten nodig  staat in positie van slaaf

9 slaaf zijn – onmondigheid, in feite: heer | is hij niet* van meer belang dan een slaaf, terwijl hij heer | is van alles

10 Israël in onmondigheid onder de Thora was onder toezichthouders en beheerders: (bevoogdend)  richtlijnen : rituelen en voorschriften over sabbatten, eten en drinken, fees- ten en dergelijke Galaten waren in vrijheid gebracht door het evangelie van genade, in feite situatie van zoon  keerden terug in situatie van kind-zijn: als slaaf gelijkgesteld

11 3. Zo waren + ook wíj, toen wij onmondigen mf waren, on onder de grondbeginselen* van de wereld tot slaaf °gemaakt ๏ f. Kol.2:8 Galaten 4:3 de grondbeginselen* van de wereld = wetten, rituelen, voorschriften over het doen en laten van mensen Alle religies stemmen daarin overeen: wetten/regels die het leven reguleren, gebondenheid/slavernij – geen vrijheid.

12 Grondbeginselen van de wereld in het christendom: dogma’s liturgieën geloofsbelijdenissen diverse vormen, vormelijkheden Leven volgens de kerkelijke/evangelische leer in plaats van geloof, leven door de geest

13 Theologen staan (ver) boven de leken: geen gemeenschap Overkoepelende organisaties maken plaatselijke geloofsgemeenschappen onmondig

14 16. Laat dan wi niemand jullie | richten i inzake voedsel* of i drank* of i details* van een feest of van een nieuwe maan of van sabbatten,

15 20. Indien jullie dan tezamen met Christus afstierven vn aan de grondbeginselen* van de wereld, wi waarom laten jullie je, als ≡| levenden in de wereld, onder inzettingen Gal.4:3 | plaatsen ๏ : Paulus, Kolossenzen 2:20 tezamen met Christus afstierven: de werking van het kruis! als ≡| levenden in de wereld…..

16 21. dat je niet zal | aanraken of* | proeven, of* | beroert c *, Gal.5:1 22. ≡we wat alles nb tot bederf* is door. gebruik* iom in overeenstemming met de voorschriften en leringen van. mensen? voedselvoorschriften vasten ascese monniken feesten sabbat/zondagsheiliging

17 23. we Die zijn, wi weliswaar* een roep* | hebbend van wijsheid i in een zelfgewild* ritueel en in nederigheid f * en het niet sparen* van het lichaam, van geen* wi enkele waarde* dan nt tot bevrediging van het vlees nzv. 1Tim.4:3; Ha.15:20

18 tot de door de vader voorgenomen tijd… zoon als kind / slaaf = Israël onder de Thora van Mozes, totdat! beheer van de wet/Thora – Israël daaronder als kind beheer van de genade – niemand onder de wet

19 4. Toen echter het complement van de tijd kwam, ‑ vaardigde. God zf Zijn. Zoon af, | geboren ๏ * u uit een vrouw, | geboren ๏ * on onder de wet, het complement van de tijd: wat nog ontbrak, toegevoegd afvaardiging van Zijn Zoon : Hij werd mens geboren uit een vrouw : Maria/Mirjam/Israël/Juda onder de wet : Thora van Mozes (stond al vast dat ov zou verdwijnen)

20 11. iom in overeenstemming met het voornemen van de eonen, we dat Hij ‑ d uitvoert i in. Christus Jezus, onze. Heer

21 Galaten 4:5 opdat Hij. hen, die on onder de wet zijn, uitkoopt fc, opdat wij het zoonschap krijgen c. losgekocht, uitgekocht van onder de wet : zoon-plaatsing Vrij!

22


Download ppt "Brief aan de Galaten -25- lotgenieters – onmondigen – vrije zonen."

Verwante presentaties


Ads door Google