De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dyslexiezorg Kwaliteitsinstituut Dyslexie 15 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dyslexiezorg Kwaliteitsinstituut Dyslexie 15 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Dyslexiezorg Kwaliteitsinstituut Dyslexie 15 april 2011

2 Kwaliteitsinstituut Dyslexie Kwalitatief en kwantitatief monitoren dyslexiezorg Hoe wordt voorzien in diagnostiek en behandeling protocol CVZ Kwaliteit monitoren via visitatie en databank Benchmarken Evaluatie Dyslexiezorg (Deloitte) Evaluatie van de kwaliteit van de behandeling Uiteindelijk doel: (mede) verbeteren van dyslexiezorg

3 Onderzoek naar kwantiteit en kwaliteit

4 Behandelaars dyslexiezorg Hoofdbehandelaars Mede-behandelaars Dilemma Standpunt en handelwijze KD

5 Hoofdbehandelaars BIG geregistreerde GZ-psychologen NIP geregistreerde Kinder- & Jeugdpsychologen NVO geregistreerde Orthopedagogen Generalist NB: NIP Onderwijspsycholoog (nabije toekomst)

6 Medebehandelaars in dyslexiezorg Staan in een GEZAGSVERHOUDING tot de hoofdbehandelaar (dit i.t.t.’verlengde arm-constructie’) Hebben géén gezagsverhouding met de school waarop het kind zit Hebben aantoonbaar ervaring met behandelen in de zorg

7 Essentieel: bekwaam in het uitvoeren van goede dyslexiebehandeling Logopedisten (cono) –Vooral brede taalexpertise (w.o. lezen en spellen door de aanvullende opleidings- en ervaringseisen), kennis van onderwijsprotocollen Leesproblemen en Dyslexie (PO-VO- MBO-HO), –veelal minder op de hoogte van schools handelen, mede ook omdat samenwerking met school niet bekostigd wordt Dyslexiespecialisten Master-SEN (niet-cono) –Expertise op het gebied van lezen/spellen : (remediale en behandelmethoden, kennis van onderwijsprotocollen Leesproblemen en Dyslexie (PO-VO-MBO-HO) –deskundig op het gebied van schools handelen en (micro-meso-macro) Andere medebehandelaars: orthopedagogen (cono), taalkundigen ( niet-cono ), enzovoorts. Expertise medebehandelaars

8 Dilemma CONO-lijst (DBC)

9 Dilemma: medebehandelaar ZN wijst RT’er af als mede-behandelaar (immers niet op DBC-conolijst: dus: géén mede-behandelaar in 2 de lijns GGZ) Vooralsnog respecteert KD dit besluit. Echter, wel REGISTER Medebehandelaarsregister, versie_4.pdf KD biedt registratielijst m.b.t. Monitoring en Evaluatie VWS Eind 2011 : Verdere besluitvorming m.b.t. medebehandelaar n.a.v. resultaten van evaluatie VWS

10 Handelwijze KD KD gaat voort met monitoren deskundigheid en kwaliteit hoofd-/medebehandelaars dyslexiezorg : Opleiding, scholing en professionalisering van medebehandelaar én hoofdbehandelaar Kwaliteitsbewaking: hoe regelt de hoofdbehandelaar de supervisie en behandelintegriteit (visitatie) Eisen m.b.t. gezagsverhouding van hoofd- en mede- behandelaar en de school waarop het kind zit

11 Oproep KD → Behandelaars Verdere ontwikkeling m.b.t. de benodigde competenties voor kwalitatief goede dyslexiezorg Focus op: ‘wat werkt’ bij dát kind in díe context (school, thuis, externe ketenpartners) Vorm kwaliteitskringen en leergemeenschappen om van elkaar te leren (multidisciplinair)

12 Oproep KD → Opleidingen De bestaande HBO- en Universitaire opleidingen voorzien onvoldoende in behandelexpertise voor dyslexiezorg (dit geldt zowel voor hoofd- als mede-behandelaars) Er is nood aan een (academische) opleiding tot behandelaar dyslexiezorg (ter verdere professionalisering van het beroep van Dyslexiebehandelaar in de Zorg Oproep aan Hogescholen én Universiteiten hierin gezamenlijk op te trekken (vóór eind 2011)

13 Post-master behandelaar dyslexiezorg

14 Vragen?


Download ppt "Dyslexiezorg Kwaliteitsinstituut Dyslexie 15 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google