De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wabo Tonny Nijmeijer Radboud Universiteit Nijmegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wabo Tonny Nijmeijer Radboud Universiteit Nijmegen."— Transcript van de presentatie:

1 Wabo Tonny Nijmeijer Radboud Universiteit Nijmegen

2 Onderwerpen  Belanghebbende bij complexe omgevingsvergunning  Art. 6:13 Awb bij omgevingsvergunning voor milieuactiviteit  Onlosmakelijke samenhang  Praktische complicaties verklaring van geen bedenkingen

3 Belanghebbende  Vooral interessant bij vergunning voor meerdere vergunningplichtige activiteiten (complexe omgevingsvergunning)  2 benaderingen:  a) Vergunning als geheel bezien  b) Beoordelen per activiteit  ABRvS kiest voor b)> ABRvS 13 april 2011, nr. 200908792/1/M1 (Afvalzorg Deponie)  Gevolg voor strategische keuze deelvergunning> minder behoefte aan deelvergunning?

4 Toepassen 6:13 Awb  Vooral van belang in relatie tot ‘oude’ rechtspraak over milieucompartimenten  AbRvS oud: ieder milieucompartiment is een besluitonderdeel in de zin van 6:13 Awb  Nieuwe lijn ABRvS: voor toepassing 6:13 Awb milieuactiviteit als 1 geheel zien> ABRvS 9 maart 2011, nr. 201006983/1/M2 (Boxmeer)  Gevolg: ruimere mogelijkheden tot rechtsbescherming; terecht?  Indienen zienswijze

5 Onlosmakelijke samenhang  Geregeld in art. 2.7 lid 1 Wabo  Tot op heden vooral rechtspraak van lagere rechter  Begrip speelt vooralsnog vooral in bouwrechtelijke rechtspraak  NB: onlosmakelijke samenhang is NIET hetzelfde als functionele samenhang!> vgl. Rb ‘s-Gravenhage 10 maart 2011, BP9765, AB 2011, 202  Relatie onlosmakelijke samenhang en gefaseerde verlening vergunning (art. 2.5 Wabo)  NB: Wetsvoorstel 33 135 (pChw): onlosmakelijke samenhang loslaten vwb strijd met planologisch regime> vooral relevant bij fasering bouwprojecten

6 Verklaring van geen bedenkingen in de praktijk  Vvgb: zonder geen omgevingsvergunning; dwingende weigeringsgrond> art. 2.27 lid 1 Wabo jo art. 2.20a Wabo  Met name relevant bij afwijken bestemmingsplan (art. 6.5 Bor) en ‘aanhakers’ (Nbw ‘98 en Ffw).  Praktische complicaties:  Omgevingsvergunning verleend, ten onrechte geen vvgb gevraagd> rechtsgevolg? NB: Europees recht  Hoe om te gaan met ontwerp-vvgb, welk bestuursorgaan moet ontwerp-vvgb voorbereiden?


Download ppt "Wabo Tonny Nijmeijer Radboud Universiteit Nijmegen."

Verwante presentaties


Ads door Google