De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pak ‘t samen op. Huidige Situatie Toeleiding Zorg begeleidt zwerfjongeren de eerste 12 weken. TZ heeft gemiddeld 30 aanmeldingen per jaar. 25 jongeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pak ‘t samen op. Huidige Situatie Toeleiding Zorg begeleidt zwerfjongeren de eerste 12 weken. TZ heeft gemiddeld 30 aanmeldingen per jaar. 25 jongeren."— Transcript van de presentatie:

1 Pak ‘t samen op

2 Huidige Situatie Toeleiding Zorg begeleidt zwerfjongeren de eerste 12 weken. TZ heeft gemiddeld 30 aanmeldingen per jaar. 25 jongeren daarvan kunnen na 12 weken TZ niet toegeleid worden naar andere zorginstanties. Maar 8% van de 25 cliënten werd in 2011 gefinancierd door BJZ of AWBZ.

3 Beeld zwerfjongeren IQ boven de 84 Opvoedingsproblemen (DSM As IV: 30) Psychosociale en/of psychiatrische problematiek gecombineerd met gedragsproblemen (As I en II). Orthopedagogische problematiek gecombineerd met (rand)psychiatrische problematiek. Die (dreigend) dak of thuisloos zijn Vallen buiten de BJZ en AWBZ indicaties, en passen niet binnen de methodiek van volwassenzorg. Hebben een verleden met gezinsproblemen, zoals ernstige opgroeien opvoedproblemen, verwaarlozing, geweld en misbruik. Overige hulpverlening bij andere instanties is gestagneerd. Of komt niet van de grond.

4 Waarom is er geen aansluiting na 18 e ? Deze doelgroep brengt verschillende financieringsvormen met zich mee (WMO, BJZ, DBC en AWBZ). Vanwege hun complexe problematiek vallen zij overal nét buiten. Transities: deze doelgroep heeft raakvlakken met de decentralisatie van Jeugdzorg, AWBZ, WWnV. Er is in de Achterhoek (nog) onvoldoende samenhang en regie om deze doelgroep te helpen

5 Geen hulpverlening betekent: Ze komen vast te zitten in een negatief patroon. Naast het individuele leed zijn de financiële gevolgen groot. Het niet helpen van deze groep veroorzaakt een sociaal isolement met grote maatschappelijk gevolgen zoals ziektekosten en criminaliteit.

6 SROI Terugval in zwerfproblematiek 11% Terugval in prostitutie 1% Verhoogde kans op crimineel gedrag 5% Verhoogde kans op verslavingen 4% Hogere medische kosten 10%

7 -Sociaal isolement / zorgmijder 10% -Kinderen afhankelijk BJZ 5% -Geen startkwalificatie / geen baan, dus afhankelijk uitkeringen 13% -Verhoogde kans escalaties v/d psychosociale en psychiatrische klachten 11%

8 Werkwijze Lindenhout 18+ De verantwoordelijkheid ligt bij de jongere zelf. We werken outreachend en proberen zoveel mogelijk naast de jongere te gaan staan. Methodisch: Presentiebenadering, Empowerment en FamilieNetwerkBeraad Zoeken naar het motivatiepunt bij de jongere Het accent ligt in het begin vaak bij het regelen van praktische zaken (materiële hulpverlening).

9 Werkwijze Lindenhout 18+ Confronteren met zijn / haar beperkingen. Het inzien, accepteren, (rouwverwerking) en het omgaan met zijn /haar beperkingen. Ervaringsleren, de netwerkbenadering en het integraal werken zijn belangrijke uitgangspunten. Zoveel mogelijk toe te leiden naar voorliggende voorzieningen of vervolghulpverlening. Begeleidingsduur is zo kort mogelijk maar zo lang als nodig is.

10 Gewenste situatie Voldoende samenhang en regie. goede borging van de hulpverlening richting (en na) de transities. Als proeftuin functioneren om effect gestuurd te gaan werken Een structurele financieringsstroom organiseren welke past bij de doelgroep en werkwijze.

11 Wat is daarvoor nodig? -Erkenning dat in deze doelgroep geïnvesteerd moet worden. -Samenwerking van het netwerk -Budget


Download ppt "Pak ‘t samen op. Huidige Situatie Toeleiding Zorg begeleidt zwerfjongeren de eerste 12 weken. TZ heeft gemiddeld 30 aanmeldingen per jaar. 25 jongeren."

Verwante presentaties


Ads door Google