De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoudelijke oefening prestatiebegroting Eerste samenkomst coördinatoren 23/06/2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoudelijke oefening prestatiebegroting Eerste samenkomst coördinatoren 23/06/2016."— Transcript van de presentatie:

1 Inhoudelijke oefening prestatiebegroting Eerste samenkomst coördinatoren 23/06/2016

2 Agenda Stand van zaken Ondersteuningsaanbod Sjabloon Stand van zaken oefeningen beleidsdomeinen Timing

3 Inhoud nota 1.Visie 2.Timing verschillende cycli 3.Integratie van de informatie 4.Indicatoren 5.Politieke gedragenheid 6.Definities 7.Technische ondersteuning

4 IKW 25/4: conclusies Akkoord over opstart inhoudelijke oefening om deze legislatuur te komen tot een aangepaste begrotingsstructuur Aandacht voor valorisatie naar volgende legislatuur – Eind vorige legislatuur: aanpassing Omzendbrief 11

5 IKW 25/4: conclusies Focus ligt op koppeling tussen kwaliteitsvolle, stabiele doelstellingen en begrotingsartikels In de mate van het mogelijke binnen de huidige beleidsvelden – begrotingsprogramma’s –Eventuele aanpassing beleidsvelden mogelijk

6 IKW 25/4: conclusies Indicatoren –Meenemen in de inhoudelijke oefening –Expertise opbouwen (eventueel i.s.m. studiedienst VR) –Groeitraject op LT –Deze legislatuur nog niet in begrotingsdocumenten

7 IKW 25/4: conclusies Overleg met het Vlaams Parlement –i.k.v. leesbaarheid van de begroting VO-brede uniformiteit –Screening van de inhoudelijke oefeningen Nieuwe IKW prestatiebegroting na afronding en validatie inhoudelijke oefeningen

8 Kickoff 28/4 Vragen/feedback van de beleidsdomeinen: –Beperkt het inhoudelijk structuurelement de herverdelingsmogelijkheden? Neen, zelfde niveau van flexibiliteit –Wat met DAB’s/rechtspersonen? In scope van oefening, rekening houdend met inkanteling in artikelstructuur –Wat moet er minimaal worden opgeleverd tegen begin 2017? In nota aangegeven en er wordt een sjabloon uitgewerkt

9 Opstart expertengroep Vlaams Parlement Rekenhof SERV Audit Vlaanderen ABB Instituut van de Overheid, KU Leuven Inspectie van Financiën

10 Opstart expertengroep Rol: –Centrale kwaliteitsopvolging Per beleidsdomein Hele Vo –Bewaken Inhoudelijke consistentie –Juiste niveau –Zetelen als individueel expert

11 Opstart expertengroep Eerste bijeenkomst op 13/6 Feedback: –Goede nota –Vlaams Parlement bekijkt vanuit oogpunt leesbaarheid  meer zicht op begroting dus betere bespreking –Eenduidigheid en uniformiteit –OESO-index prestatiebegroting als motivatie

12 IKW 20/6 Brief van de MP Bourgeois en vice-MP Tommelein aan het VZC: –Meerwaarde prestatiebegroting wordt beaamd –Structuur moet klaarstaan naar volgende legislatuur toe –Verdere besluitvorming manier van implementatie op IKW voorjaar 2017 –Rekening houden met buitenlandse ervaringen –Complementair met werkgroep leesbaarheid

13 Ondersteuningsaanbod Processtappen voor de aanpak van de oefening Procesbegeleiders per beleidsdomein Lexicon Basisopleiding beleid, beheer en begroting voor ‘dummies’ – 18/5, slides beschikbaar op website Inhoudelijke experten per bouwsteen Opvolgingsoverleg voor de coördinatoren van de oefening Expertengroep voor centrale kwaliteitsopvolging Extra tijdelijke aanwerving

14 Sjabloon Welke info opleveren? –1e tabblad in Sjabloon verplicht –Overige tabbladen optioneel Na inhoudelijke oefening nieuw sjabloon voor conversie begrotingsartikels –Verhanging basisallocaties in de tool ‘opvragen basisallocaties’

15 Processtappen – Deel I: opstart 1.Bepaal de trekker voor het beleidsdomein en de contactpersonen per entiteit 2.Zorg dat de coördinator kan samenwerken met een beleidsdomeinbreed team voor het uitvoeren van de inhoudelijk oefening 3.Werk met het team een plan van aanpak uit 4.Laat het plan van aanpak goedkeuren 5.Breng alle relevante informatie in kaart (zie ook DEEL II) 6.START met de uitvoering van het plan van aanpak, en maak de inhoudelijke oefening zoals beschreven in DEEL II

16 Processtappen – Deel II: oefening 1.Breng alle beschikbare inhoudelijke informatie samen in een geïntegreerd overzicht 2.Analyseer of binnen het overzicht een bestaand niveau bruikbaar is als inhoudelijk structuurelement 3.Pas indien nodig de beleidsvelden aan 4.Onderzoek hoe de huidige begroting van het beleidsdomein is opgesteld 5.Cluster de huidige basisallocaties (of eventueel begrotingsartikels) tot nieuwe begrotingsartikels die gekoppeld kunnen worden aan de doelstellingen of de inhoudelijke structuurelementen 6.Maak voor alle beleidskredieten een koppeling tussen de nieuwe begrotingsartikels en de doelstellingen of inhoudelijke structuurelementen.

17 Stand van zaken inhoudelijke oefening beleidsdomeinen

18 Timing Inhoudelijke oefening beleidsdomeinen klaar tegen januari 2017 –Tussentijdse rapportering: stand van zaken doorgeven voor 15/09 –Verwachting: minimaal opgestart (Deel I is afgerond) –Samenkomst expertengroep: 20/09 Voorjaar 2017: kwaliteitsnazicht door multifunctioneel team Inkanteling nieuwe structuur in Orafin deels bij BO 2018, deels bij BO 2019 –Rekening houden met capaciteit bij FB –Rekening houden met de inkanteling van verschillende rechtspersonen in Orafin –Beslissing op IKW voorjaar 2017 na kwaliteitsnazicht multifunctioneel team Stabiele structuur voor opstart nieuwe legislatuur

19 Vragen?


Download ppt "Inhoudelijke oefening prestatiebegroting Eerste samenkomst coördinatoren 23/06/2016."

Verwante presentaties


Ads door Google