De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dure geneesmiddelen 2017 Pieter Hooftman, landelijk coördinator add-on 2017 06-24921049.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dure geneesmiddelen 2017 Pieter Hooftman, landelijk coördinator add-on 2017 06-24921049."— Transcript van de presentatie:

1 Dure geneesmiddelen 2017 Pieter Hooftman, landelijk coördinator add-on 2017 http://www.add-on-2017.nl info@add-on-2017.nl 06-24921049

2 Dure geneesmiddelen / Add-ons 2017 De nieuwe definitie van een add-on De nieuwe regels in het kort Landelijke coördinatie Impact op ziekenhuizen en verzekeraars Vraagstukken en discussiepunten

3 De nieuwe definitie Add-on geneesmiddelen Tot 2017: “regels voor gespecialiseerde, dure geneesmiddelen bij ziekenhuisbehandelingen, de 'add-ons’. ” Vanaf 2017: “regels voor add-on geneesmiddelen en overige zorgproducten (ozp) stollingsfactoren. “ Een geneesmiddel wordt mogelijk al een add-on bij € 1.000,- per patiënt per jaar.

4 Add-on 2017: de nieuwe registratieregels in het kort Van Zorgactiviteit naar ZI nummer = van miligrammen/liters naar verpakkingseenheden Verplicht indicaties op de factuur Indicaties conform Europese ‘Guideline on Summary of Product Characteristics (SmPC)’ i.p.v. NZa lijst

5 Add-on 2017: de nieuwe regels in het kort Van Zorgactiviteit naar ZI nummer = van miligrammen/liters naar verpakkingseenheden Verplicht indicaties op de factuur Indicaties conform Europese ‘Guideline on Summary of Product Characteristics (SmPC)’ i.p.v. NZa lijst

6 Add-on 2017: de nieuwe regels in het kort 63x + 184x 157x 361x + 235x 1000x ZI=15623886 3000x ZI=15623874 1000x 886x 1114x

7 Add-on 2017: de nieuwe regels in het kort Toelichting op de berekening van aantallen bij poolen, en een mogelijke spillageberekening Patiënt A1000/1000x140mg + 63/1000x80mg = 145,0 mg Patiënt B886/1000x140mg = 124,0 mg Patiënt C114/1000x140mg + 1000/1000x140mg + 361/1000x80mg = 185mg Er blijft 1000-63-361=576 eenheden uit flacon 80mg over, wat naar rato verdeeld wordt. Spillage Patiënt A: 145/454x576 = 184x Spillage Patiënt B: 124/454x576 = 157x Spillage Patiënt C: 185/454x576 = 235x

8 Add-on 2017: landelijke coördinatie add-on 2017 1. Coördinatie & vraagbaak (opdrachtgever NVZ, ZN, NFU) Overall planning en sturing Rapportage voortgang aan NVZ, ZN, NFU Informatie uitwisseling (http://www.add-on-2017.nl) Contacten met NVZ, NFU, ZN, (ICT leveranciers van) ziekenhuizen en verzekeraars, CIBG, Z-Index, …. …. overzicht graag! ->->

9 Add-on 2017: landelijke coördinatie add-on 2017 2. Ketentest declaratieverkeer (opdrachtgever VWS) Declaratiestandaard DG301/302 Testen met ict leveranciers, ziekenhuizen, Vecozo en verzekeraars Najaar 2016

10 Add-on 2017: belangrijke mijlpalen Voorwaarden CIBG: indicatietabel (specificaties vastgesteld) Z-Index: tabellen met de G-standaard met ZI nummers Nza: beleidsregels, prestaties & tarieven ZN/ZiNL: aanspraak (basisverzekering of niet) Vektis: declaratiestandaard DG301 DHD: LBZ specificaties Implementatie in het proces Van inkoop t/m controle

11 Add-on 2017: impact Handreiking van de NVZ

12 Add-on 2017: Vraagstukken en discussiepunten Tijdsstempels in (G-standaard)tabellen Registratie aan de bron/integratie in het EVS Gebruik van de indicatie tijdens registratie en op de factuur Duiding van de aanspraak door ZN Tijdsdruk in het implementatie proces Inrichten van ketenprocessen

13 Add-on 2017: Vraagstukken & discussiepunten Registratie Verwijsgegevens ZI nummer ipv Zorgactiviteit Aantal toegediende eenheden in 1000sten van verpakking Uitvoerdatum Declaratiebedrag Indicatie (on-label en off-label, incl. aanspraak) Aanwezigheid privacyverklaring Koppeling aan DBC Zorgtraject Vergoedingenstatus (afh. van Zi-nummer, indicatie, aanspraak en contract) Welk gegeven in welke fase (voorschrijven, bereiden, toedienen, zorgadministratie) en in welke mate geïntegreerd?

14 Add-on 2017: Vraagstukken & discussiepunten Tijdsstempels in (g-standaard) tabellen Huidige G-standaard bevat geen historische gegevens Ziekenhuizen, verzekeraars, Vecozo, Nza bouwen zelf historische gegevens op? Behoefte aan een centrale historie!

15 Add-on 2017: Vraagstukken & discussiepunten Gebruik van indicatie in registratie en declaratie Indicatieomschrijving niet opgesteld vanuit registratie perspectief (omschrijvingen zijn lang, juridisch of soms weinig onderscheidend); Juiste exacte indicatie pas bekend bij bereiding (niet tijdens voorschrijven); Best practices: Erasmus MC, Catharina Zkh, OLVG en wellicht anderen stellen verkorte indicaties t.b.v. registratie op (maar lange indicatie moet op factuur); Omschrijving hoeft nog niet per se op factuur.

16 Add-on 2017: Vraagstukken & discussiepunten Inzoomen op indicatietekstprobleem Wat is het verschil tussen: Eerstelijnschemotherapie van ovariumcarcinoom met resttumor en Eerstelijnschemotherapie van ovariumkanker met resttumor en Eerstelijnschemotherapie van ovariumcarcinoom met residuale tumor

17 Add-on 2017: Vraagstukken & discussiepunten Inzoomen op indicatietekstenprobleem Wat is het verschil tussen: Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij zeer actieve relapsing-remitting multiple sclerose (MS) bij volwassen patiënten van 18 jaar en ouder met zich snel ontwikkelende ernstige relapsing remitting multiple sclerose, gedefinieerd door 2 of meer invaliderende relapses in één jaar, en met 1 of meer gadolinium aankleurende laesies op de hersen-MRI of een significant toename van de lading van T2-laesies in vergelijking met een eerdere recente MRI. en Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij zeer actieve relapsing-remitting multiple sclerose (MS) bij volwassen patiënten van 18 jaar en ouder met een hoge ziekteactiviteit ondanks behandeling met een bèta-interferon of glatirameeracetaat. Deze patiënten kunnen worden gedefinieerd als patiënten die niet hebben gereageerd op een volledige en adequate behandelingskuur met een bèta-interferon of glatirameeracetaat (gewoonlijk na minimaal één jaar behandeling). Patiënten moeten in het voorafgaande jaar tijdens behandeling minimaal 1 relapse hebben doorgemaakt en op een craniale MRI (Magnetic Resonance Image) moeten minimaal 9 T2-hyperintense laesies of minimaal 1 gadolinium aankleurende laesie aantoonbaar zijn. Een 'non-responder' kan ook worden gedefinieerd als een patiënt met een onveranderd of groter aantal relapses in vergelijking met het jaar daarvoor.

18 Add-on 2017: Vraagstukken & discussiepunten Duiding aanspraak door ZN Indicatieregistratie was impliciet; beperkte historische gegevens; Dure geneesmiddelen zonder indicatie minder of niet geregistreerd? Vertrekpunt: elke add-on met een geregistreerde indicatie = aanspraak op verzekerde zorg?

19 Add-on 2017: Vraagstukken & discussiepunten

20 Inrichten ketenprocessen Versiebeheer CIBG indicaties Uitgifte tabellen CIBG->Z-Index Versiebeheer G-standaard Uitgifte tabellen Z-Index (maximum) tarieven Nza Nieuw geneesmiddel op de markt? Declaratieproces

21 Meer informatie op www.add-on-2017.nl


Download ppt "Dure geneesmiddelen 2017 Pieter Hooftman, landelijk coördinator add-on 2017 06-24921049."

Verwante presentaties


Ads door Google