De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZWEEFVLIEGEN een zegen voor de BOKSENBERG?? IVN ASTEN-SOMEREN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZWEEFVLIEGEN een zegen voor de BOKSENBERG?? IVN ASTEN-SOMEREN."— Transcript van de presentatie:

1 ZWEEFVLIEGEN een zegen voor de BOKSENBERG?? IVN ASTEN-SOMEREN

2 ZEER GROTE INGREEP 50/60 Ha bos kappen voor baan en obstakelvrije zone Feitelijke tweedeling bosgebied Bedreiging ecologische verbinding Weerterbos – Pan Bedreiging ecologische eenheid Pan – Boksenberg Bedreiging gebied met archeologische waarde Waterwingebied Baan wordt kale grasvlakte voorzien van omheining Rustverstoring door lawaai lieren, halen/brengen vliegtuigen, bezoekers Doorsnijding recreatieroutes

3 Baan 1100x 200 m1; 20 ha Opstakelvrij, incl baan 60 ha

4 EFFECT OP NATUUR Historisch gevormd, geaccidenteerd terrein wordt geëgaliseerd Specifieke aan dat gebied verbonden natuurwaarden gaan verloren Verstoring door zweefvliegen heeft zonder meer negatief effect op nu rijke vogelpopulatie Effect op ecologie van de Pan –Hoge Boksenberg en natte Pan zijn één systeem –Aantasting Boksenberg heeft ook gevolgen voor de Pan Per saldo minder bos tbv luchtkwaliteit (fijnstof, stikstofemissie)

5 EFFECT OP NATUUR Van bos naar heideterrein, een utopie? –Baan vraagt kort, egaal grasveld –Baan wordt voorzien van raster; belemmering in faunapassage –Toekomstig onderhoud en beheer indien obstakelvrije zone als heide ingericht? Brief Arcadis: –Noemt bos soortenarm –Gaat op voorhand uit van natuurwinst bij omvormen naar heide –Gaat voorbij aan de waarde van ouderdom bosbestand –Gaat geheel voorbij aan effect verstoring –Betreft een eerste verkenning; geen breed onderzoek ! Zweefvliegveld vormt belemmering voor reeds beoogde natuurontwikkeling: –Beleid gemeente: Geleidelijke omvorming tot soortenrijk natuurlijk bos –Belemmering voor verbindingszone Weerter bos - Pan

6 DE COMPLICATIES Gebied is EHS Waterwingebied Boswet/Wet natuurbescherming eisen 100% compensatie Provincie eist 2/3 toeslag in oppervlak! Geen enkel inzicht in compensatieplannen Compensatie in Someren?? Kosten van ontwikkeling Kosten van beheer

7 BELEID Is er wel economisch voordeel voor Someren (Heide)? Past initiatief in beleid gemeente? –Strijdig bosbeheervisie (behoud bestaand bos en omvorming tot soortenrijk bos) –Strijdig structuurvisie (Boksenberg: dagrecreatief rustgebied. Uitsluitend extensieve en stille recreatie) –Toeristische beleid: Someren profileert zich als “groene gemeente” met rust, ruimte en natuur

8 CONCLUSIE Ontwikkeling is nadelig voor natuur. Aantasting ecologische waarden Strijdig met beleid gemeente Aantasting van huidige belevingswaarde Geen zicht op compensatie en kosten Geen economisch voordeel gemeenschap Faciliteren zeer beperkte groep Voldoende faciliteiten elders


Download ppt "ZWEEFVLIEGEN een zegen voor de BOKSENBERG?? IVN ASTEN-SOMEREN."

Verwante presentaties


Ads door Google