De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen uit bijbel gewone taal: Johannes 15: 9-17 1 Johannes 4: 7-21 De preek gaat over 1 Johannes 4: 19 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen uit bijbel gewone taal: Johannes 15: 9-17 1 Johannes 4: 7-21 De preek gaat over 1 Johannes 4: 19 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen uit bijbel gewone taal: Johannes 15: 9-17 1 Johannes 4: 7-21 De preek gaat over 1 Johannes 4: 19 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Eerste lied: Opwekking 462 Voorganger: ds. Jeroen Sytsma waarin het huwelijk bevestigd wordt van Kees Meliefste en Anne-Marije Beekman Voorlezers: Evert en Mathijs

2 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 462 Gebed Lezen uit BGT: Johannes 15: 9-17 1e brief Johannes 4: 7-21 Openbare Geloofsbelijdenis Anne-Marije Zingen:JdH 478: 1, 4 Koor:I will rise Preek over 1 Johannes 4:19 Zingen:Opwekking 488 Huwelijksbevestiging

3 ... Opwekking 462: a, b, c, d

4 ...

5 ...

6 ...

7 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 462 Gebed Lezen uit BGT: Johannes 15: 9-17 1e brief Johannes 4: 7-21 Openbare Geloofsbelijdenis Anne-Marije Zingen:JdH 478: 1, 4 Koor:I will rise Preek over 1 Johannes 4:19 Zingen:Opwekking 488 Huwelijksbevestiging

8 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 462 Gebed Lezen uit BGT: Johannes 15: 9-17 1e brief Johannes 4: 7-21 Openbare Geloofsbelijdenis Anne-Marije Zingen:JdH 478: 1, 4 Koor:I will rise Preek over 1 Johannes 4:19 Zingen:Opwekking 488 Huwelijksbevestiging

9 .... Johannes 15: 9 - 17 Houd van elkaar 9-10 Ik houd van jullie, net zoals de Vader van mij houdt. Doe wat ik van je vraag. Want dan blijft mijn liefde je leiden. Ook ik heb altijd gedaan wat de Vader van mij gevraagd heeft. En zijn liefde heeft mij altijd geleid. 11 Ik vertel jullie al deze dingen, omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is.

10 .... Johannes 15: 9 - 17 12 Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd. 13 Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik van je vraag. 15 Ik noem jullie niet langer dienaren, ik noem jullie vrienden. Want dienaren weten niet alles van hun heer. Maar aan jullie heb ik alles bekendgemaakt wat ik

11 .... Johannes 15: 9 - 17 van mijn Vader gehoord heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik geef jullie de opdracht om de wereld in te gaan. Doe goede dingen, en blijf dat doen. De Vader zal jullie alles geven wat je hem vraagt, omdat jullie bij mij horen. 17 Dit vraag ik van jullie: houd van elkaar.

12 .... 1 Johannes 4: 7 - 21 God is liefde 7 Lieve vrienden, wij moeten elkaar liefhebben. Want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 9 God heeft zijn liefde aan ons laten zien door zijn enige Zoon naar de wereld te sturen. Dankzij zijn Zoon krijgen wij het eeuwige leven.

13 .... 1 Johannes 4: 7 - 21 10 De liefde komt van God. God had ons al lief voordat wij hem liefhadden. Omdat God ons liefhad, heeft hij zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Door zijn Zoon worden onze zonden vergeven. 11 Vrienden, omdat God zo veel van ons houdt, moeten ook wij van elkaar houden. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we van elkaar houden, blijft God in ons.

14 .... 1 Johannes 4: 7 - 21 Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Wie liefheeft, hoort bij God 13 Wij horen voor altijd bij God, en God blijft voor altijd in ons. Dat weten we doordat hij de heilige Geest aan ons gegeven heeft. 14 De Vader heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Dat hebben we gezien, en daar willen we over vertellen.

15 .... 1 Johannes 4: 7 - 21 15 Iedereen die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem. 16 We hebben Gods liefde leren kennen toen we in Christus gingen geloven. Gods liefde is in ons. God is liefde. Iedereen die inliefde leeft, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem.

16 .... 1 Johannes 4: 7 - 21 Liefde laat alle angst verdwijnen 17 Gods liefde is volmaakt in ons. Daarom kunnen we vol vertrouwen zijn op de dag dat God zal rechtspreken over de wereld. Want ook al leven we nog in deze wereld, toch lijken we al op Jezus Christus. 18 Als Gods liefde in ons is, hoeven we niet meer bang te zijn voor zijn oordeel. Volmaakte liefde laat alle angst verdwijnen.

17 .... 1 Johannes 4: 7 - 21 Angst betekent dat je bang bent voor Gods straf. Wie daar bang voor is, heeft geen volmaakte liefde in zich. We moeten van andere gelovigen houden 19 Wij leven in liefde omdat God ons eerst heeft liefgehad. 20 Stel dat iemand zegt dat hij God liefheeft, maar intussen haat hij een andere gelovige. Dan is hij een leugenaar.

18 .... 1 Johannes 4: 7 - 21 Als je niet houdt van gelovigen die je om je heen ziet, dan kun je ook niet houden van God, die je niet ziet. 21 Dit is de regel die we van God gekregen hebben: Wie van God houdt, moet ook van andere gelovigen houden.

19 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 462 Gebed Lezen uit BGT: Johannes 15: 9-17 1e brief Johannes 4: 7-21 Openbare Geloofsbelijdenis Anne-Marije Zingen:JdH 478: 1, 4 Koor:I will rise Preek over 1 Johannes 4:19 Zingen:Opwekking 488 Huwelijksbevestiging

20 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 462 Gebed Lezen uit BGT: Johannes 15: 9-17 1e brief Johannes 4: 7-21 Openbare Geloofsbelijdenis Anne-Marije Zingen:JdH 478: 1, 4 Koor:I will rise Preek over 1 Johannes 4:19 Zingen:Opwekking 488 Huwelijksbevestiging

21 .... JdH 478: 1, 4 Een naam is onze hope, een grond heeft Christus' Kerk, zij rust in ene dope, en is zijn scheppingswerk. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. Hij was 't, die door zijn sterven, aan haar het leven gaf.

22 .... JdH 478: 1, 4 In haar drie-een'ge Here, nog in haar aardse strijd, blijft zij met hen verkeren, wien ruste werd bereid. Geef dat in uw genade, o God, ook eenmaal wij, langs uwe lichte paden, gaan tot der zaal'gen rei!

23 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 462 Gebed Lezen uit BGT: Johannes 15: 9-17 1e brief Johannes 4: 7-21 Openbare Geloofsbelijdenis Anne-Marije Zingen:JdH 478: 1, 4 Koor:I will rise Preek over 1 Johannes 4:19 Zingen:Opwekking 488 Huwelijksbevestiging

24 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 462 Gebed Lezen uit BGT: Johannes 15: 9-17 1e brief Johannes 4: 7-21 Openbare Geloofsbelijdenis Anne-Marije Zingen:JdH 478: 1, 4 Koor:I will rise Preek over 1 Johannes 4:19 Zingen:Opwekking 488 Huwelijksbevestiging

25 .... Tekst: 1 Johannes 4:19 Wij leven in liefde, omdat God ons eerst heeft liefgehad

26 .... Tekst: 1 Johannes 4:19 Wij leven in liefde omdat God ons eerst heeft liefgehad. Stel dat iemand zegt dat hij God liefheeft, maar intussen haat hij een andere gelovige. Dan is hij een leugenaar. Als je niet houdt van gelovigen die je om je heen ziet, dan kun je ook niet houden van God, die je niet ziet.

27 .... Zingen:Opwekking 488 Huwelijksbevestiging Zingen:Gezang 129 Gebed Uitwisselen trouwringen Aanbieden trouwbijbel Koor: Ik hou van jou Collecte is bestemd voor St. Gave Zingen:Gezang 161 Zegen

28 ... Opwekking 488: a, b, c, d, e

29 ...

30 ...

31 ...

32 ...

33 .... Zingen:Opwekking 488 Huwelijksbevestiging Zingen:Gezang 129 Gebed Uitwisselen trouwringen Aanbieden trouwbijbel Koor: Ik hou van jou Collecte is bestemd voor St. Gave Zingen:Gezang 161 Zegen

34 .... Zingen:Opwekking 488 Huwelijksbevestiging Zingen:Gezang 129 Gebed Uitwisselen trouwringen Aanbieden trouwbijbel Koor: Ik hou van jou Collecte is bestemd voor St. Gave Zingen:Gezang 161 Zegen

35 ... Gezang 129: 1, 2

36 ...

37 .... Zingen:Opwekking 488 Huwelijksbevestiging Zingen:Gezang 129 Gebed Uitwisselen trouwringen Aanbieden trouwbijbel Koor: Ik hou van jou Collecte is bestemd voor St. Gave Zingen:Gezang 161 Zegen

38 .... Zingen:Opwekking 488 Huwelijksbevestiging Zingen:Gezang 129 Gebed Uitwisselen trouwringen Aanbieden trouwbijbel Koor: Ik hou van jou Collecte is bestemd voor St. Gave Zingen:Gezang 161 Zegen

39 .... Zingen:Opwekking 488 Huwelijksbevestiging Zingen:Gezang 129 Gebed Uitwisselen trouwringen Aanbieden trouwbijbel Koor: Ik hou van jou Collecte is bestemd voor St. Gave Zingen:Gezang 161 Zegen

40 .... COLLECTE is bestemd voor St. Gave Na de collecte zingen we:Gezang 161

41 Gezang 161: 1, 2, 3, 4

42

43

44

45 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....


Download ppt "We lezen uit bijbel gewone taal: Johannes 15: 9-17 1 Johannes 4: 7-21 De preek gaat over 1 Johannes 4: 19 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd."

Verwante presentaties


Ads door Google