De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pesten op het werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pesten op het werk."— Transcript van de presentatie:

1 Pesten op het werk

2 Filmpje 1

3 Pesten Pesten op het werk is herhaald en onredelijk gedrag dat tegen een werknemer of groep van werknemers is gericht en een risico oplevert voor de gezondheid en de veiligheid. Definitie pesten: Vernederend, vijandig of intimiderend gedrag op het werk, gericht op steeds dezelfde persoon, dat vaak voorkomt, langdurig plaatsvindt en waartegen de persoon, die hiervan het doelwit is, zich moeilijk kan verweren. Bij pesten op het werk gaat het steeds om zeer negatief en zelfs vernietigend gedrag, zowel verbaal alsnon-verbaal. Het kan omschreven worden als vijandig, vernederend, kleinerend en bedreigend. Meestal wordt ook steeds dezelfde persoon het slachtoffer van de pesterijen op het werk. De gevolgen van het pesten zijn dan ook heel nadelig voor de slachtoffers. De persoonlijkheid en de lichamelijke en psychische waardigheid van een persoon kunnen worden aangetast.

4 Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA
Psychosociale arbeidsrisico's Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te voeren RI&E en plan van aanpak

5 In de arbowet staat letterlijk
"De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting." (arbowet artikel 3.2)

6 Filmpje 1

7 Groepsproces Bij pesten zijn vijf partijen betrokken: De pester,
Het slachtoffer, Direct betrokkenen; de zwijgende middengroep, collega’s, Leidinggevende, Andere collega’s, niet direct betrokkenen.

8 21.00 tot min

9 Wat zijn de gevolgen Op individueel niveau Op afdeling niveau
Op organisatie niveau

10 Wat kan je zelf doen? Trek een grens Bespreek het gedrag
IK HEB PERSOONLIJK LAST VAN ONGEWENST GEDRAG MIJN COLLEGA WORDT GECONFRONTEERD MET ONGEWENST GEDRAG IK, ALS LEIDINGGEVENDE, WIL ONGEWENST GEDRAG IN MIJN ORGANISATIE AANPAKKEN… Trek een grens Bespreek het gedrag Praat erover met iemand die je vertrouwt (collega, vertrouwens-persoon, bedrijfsmaat- schappelijk-werk of bedrijfsarts ) Leg de situatie vast en zoek hulp Maak een melding Spreek de pester aan op zijn gedrag Steun de gepeste Maak het ongewenst gedrag bespreekbaar Stel een norm en maak afspraken Draag de norm uit Geef het goede voorbeeld Grijp in en onderneem actie en vraag evt advies aan de vertrouwenspersoon. Biedt steun aan de gepeste

11 Wat vinden wij er zelf van?

12 Stel je voor Tijdens het overleg met de afdeling vertellen alle collega’s uitgebreid wat zij binnen het project hebben gedaan. Logisch dat onze leidinggevende de inbreng van junior Mark altijd afkapt. Wat weet hij er nou eenmaal van? Wat vind jij hiervan? Moet dit kunnen of heb jij hier vraagtekens bij?

13 Stel je voor Als een medewerk(st)er zich op maandagochtend ziek meld, suggereren collega’s dat hij/zij last heeft van een kater. Wat vind jij hiervan? Moet dit kunnen of heb jij hier vraagtekens bij?

14 Stel je voor Nienke is nieuw in ons team. De leidinggevende “vergeet" haar vaak in de mail, waardoor ze regelmatig afspraken of documenten mist. Tja, als nieuweling moet je je toch een beetje naar binnen knokken? Wat vind jij hiervan? Moet dit kunnen of heb jij hier vraagtekens bij?

15 Stel je voor Op de afdeling wordt met verjaardagen en nieuwjaar gezoend. Een nieuwe medwerk(st)er heeft hier moeite mee. Wat vind jij hiervan? Moet dit kunnen of heb jij hier vraagtekens bij?

16 Stel je voor Marcel is zo lang van stof. Als hij begint te praten tijdens een vergadering pak ik altijd mijn mobieltje erbij en werk mijn mail bij. Wat vind jij hiervan? Moet dit kunnen of heb jij hier vraagtekens bij ?

17 Stel je voor Een groepje anderstalige medewerk(st)ers weigert om niet-zakelijke gesprekken in het Nederlands te voeren Wat vind jij hiervan? Moet dit kunnen of heb jij hier vraagtekens bij?

18 Stel je voor Een oudere medewerk(st)er heeft moeite met de pc, jongere medewerk(st)er storen zich hier zichtbaar aan Wat vind jij hiervan? Moet dit kunnen of heb jij hier vraagtekens bij?

19 Stel je voor Een medewerk(st)er met zichtbaar overgewicht wordt door zijn/haar leidinggevende verplicht mee te doen aan het gezondheidsprogramma van het bedrijf Wat vind jij hiervan? Moet dit kunnen of heb jij hier vraagtekens bij?

20 Stel je voor Op een afdeling is het de gewoonte fouten openlijk belachelijk te maken.

21 Stel je voor Een arts foetert de verpleegkundige regelmatig uit in het bijzijn van de patiënten.

22 In het nieuws Interne agressie: taboesfeer? Weinig meldingen
Externe agressie: wie het nieuws volgt weet dat dit in toenemende mate voorkomt (zie aantekeningen nieuws (mac)

23 Vragen ?

24 Afsluiting Was het nuttig? Zo ja, wat was nuttig?

25 Dank voor jullie aandacht


Download ppt "Pesten op het werk."

Verwante presentaties


Ads door Google