De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoring OPO-PCBO Tytsjerksteradiel Schooljaar 2006-2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoring OPO-PCBO Tytsjerksteradiel Schooljaar 2006-2007."— Transcript van de presentatie:

1 Monitoring OPO-PCBO Tytsjerksteradiel Schooljaar 2006-2007

2 Doel van de monitoring:  Het inzichtelijk maken van ontwikkelingen binnen het basisonderwijs van de gemeente Tytsjerksteradiel zodat op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld door individuele scholen en/of schoolbesturen en/of de gemeente Tytsjerksteradiel.

3 Werkwijze:  Derde achtereenvolgende schooljaar in deze vorm op basis van:  De gegevens van het CITO-eindonderzoek.  Andere relevante gegevens, w.o.:  Afname psychologische onderzoeken,  Opbrengsten technisch lezen (groep 7 & 8)  Aanvullende gegevens:  Gegevens jeugdgezondheidszorg 2005-2006

4 Conclusies Monitoring 2007:  Geen opvallende verschillen tussen de eindopbrengsten van PCBO en OPO.  Het gemiddelde van de eindopbrengsten (CITO) van de basisscholen van Tytsjerksteradiel bevindt zich op het landelijk gemiddelde. (535,1)

5 EINDOPBRENGSTEN OPO + PCBO (CITO) Aantal scholen 2007 Op of boven landelijk gemiddelde (=535,1) 11 Net onder landelijk gemiddelde 2 Onder landelijk gemiddelde (> 1,0) 11 2006 Op of boven landelijk gemiddelde (=535,0) 12 Net onder landelijk gemiddelde 4 Onder landelijk gemiddelde (> 1,0) 8 2005 Op of boven landelijk gemiddelde (= 534,5) 9 Net onder landelijk gemiddelde 2 Onder landelijk gemiddelde (> 1,0) 13

6  De eindopbrengsten per locatie geven een wisselend beeld.  Meer dan de helft van de basisscholen van Tytsjerksteradiel scoort onder het landelijk gemiddelde.  T.o.v. de eigen schoolgroep (scholen met een vergelijkbare leerling-populatie) scoort het merendeel van de scholen onder de landelijke schoolgroepsnorm.

7  Wisselvalligheid is bij de taalopbrengsten minder groot dan bij de rekenopbrengsten.  Er is een ontwikkeling m.b.t. de afname van psychologische onderzoeken:  Het aantal onderzoeken daalt licht.  Het noodzakelijke totaalbudget daalt (ca. 20%).  De aard van de onderzoeken wordt specifieker: Minder grote onderzoeken, meer specifieke deelonderzoeken.  De eindopbrengsten technisch lezen (2007: eerste meting) zijn ver verwijderd van de 3%-norm (C. Vernooy)

8 Aanbeveling:  Het ontwikkelen van specifiek onderwijskundig beleid per locatie;  Het rekenonderwijs krijgt een duidelijke plek binnen het gemeentelijk OTT-beleid;  De (technische) leesontwikkeling verdient de komende tijd (op iedere school) de nodige aandacht;  Continuering van het ingezette beleid m.b.t. de afname psychologische onderzoeken:  Marktwerking;  Consultatieve Leerkracht Begeleiding (CLB)

9 Zorg voor Jeugd 2005-2006  M.b.t. Tytsjerksteradiel (referentie: Provincie Friesland)  Status: Informerend ……..Enkele interessante cijfers ………..

10 Ba.O V.O. Ba.O V.O.  Zeer goed:94 % 87 %  Redelijk: 5 % 12 %  Slecht: 1 % 1 % Oordeel ouders over het onderwijs (bron: Zorg voor jeugd 2005-2006)

11 Gegevens 2005-2006: (bron: Zorg voor jeugd 2005-2006) Ontwikkelingsachterstand BaO groep 2: T’dielFRL Motoriek 5 % 9 % Spraak 4 % 7 % Taal 4 % 6 %

12 Gegevens 2005-2006: (bron: Zorg voor jeugd 2005-2006) Ongezonde voedingspatronen: T’dielFRL T’dielFRL Ontbijt gr.2 (< 5 dagen/week) nihilnihil Ontbijt gr.7 (< 5 dagen/week) 19 % nihil Ontbijt VO (< 5 dagen/week) nihil 6 % Fruit gr.2 (< 5 dagen/week) 17 % 15 % Fruit gr.7 (< 5 dagen/week) nihil 27 % Fruit VO (< 5 dagen/week) 41 % 44 %

13 Gegevens 2005-2006: (bron: Zorg voor jeugd 2005-2006) Psychosociale problemen: BaO gr. 2VO (onderbouw) BaO gr. 2VO (onderbouw) T’diel/FRL(%) T’diel/FRL (%) T’diel/FRL(%) T’diel/FRL (%) Geen 76 / 71 88 / 74 Licht 14 / 20 7 / 17 Matig 10 / 7 4 / 7 Ernstig 0 / 2 1 / 2


Download ppt "Monitoring OPO-PCBO Tytsjerksteradiel Schooljaar 2006-2007."

Verwante presentaties


Ads door Google