De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vanuit het perspectief van de cliënt: Inkomenspositie en gevolgen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vanuit het perspectief van de cliënt: Inkomenspositie en gevolgen."— Transcript van de presentatie:

1 Vanuit het perspectief van de cliënt: Inkomenspositie en gevolgen

2 5 nieuwe wetten: WMO2015, Jeugdwet, zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg en de participatiewet Forse, arbeidsintensieve transitieprocessen Helaas: tevens gepaard aan forse bezuinigingen Eigenlijk schier onmogelijke taak voor gemeentes; en dus niet gek dat veel niet vlekkeloos verloopt

3 De effecten op zorg & welzijn Verwachting Huidig beeld

4

5 In den beginne

6 Omslag en omdenken Het is en blijft mensenwerk en vraagt van iedereen veel aanpassing en cultuurverandering. Van systheem/organisatie centraal de client echt centraal: werken vanuit de vraag en maatwerk. Nu nog te vaak dat men elkaar moeilijk begrijpt:

7 De pakezel: Krimpende budgetten Hogere/ meer eigen bijdragen Meer zelf betalen en regelen Maatregelen uit andere wetgevingen, zoals: belastingen, WWB, participatiewet, WZZ, locale belastingen etc. Minder zorg voor meer geld Wegvallen toeslagen en compensatieregelingen Enorme bureaucratie, systeem zit nog heel centraal, het kost veel moeite en tijd de zorg geregeld te krijgen

8 Inkomensachteruitgang door: Stoppen WTCG-uitkering: = 33% kostenstijging op de eigen bijdrage (CAK, inkomensafhankelijk maximum eigen bijdrage) Stoppen jaarlijkse WTCG-uitkering a 154,- - max.514,- Stoppen compensatie eigen risico a 300-500/jaar Verlagen tegemoetkoming arbeidsongeschikten van 349 naar 209 Afschaffing dan wel verschraling aftrek zorgkosten Eigen bijdrage hulpmiddelen via ZVW en WMO, dagbesteding, begeleiding Toename (bij)betalen geneesmiddelen Eigenrisico zorgverzekering 375,- (2016: 385) Toename (lokale) belastingen Huurverhogingen Bevriezing dan wel verlaging uitkeringen en pensioenen kostendelersnorm Compensatiemaatregelen alleen in kader minimabeleid tot 120% wsm Etc.

9 PGB-houders Eigen bijdragen verdrievoudigd door overgang naar CAK Tarieven HbH en begeleiding verlaagd PGB-budget verlaagd. PGB ontmoedigt. Vervoer beknot herindicaties SVB een puinhoop, zorgers niet betaald Afstemming met jeugdzorg loopt niet Gemeenteloterij: waar je woont bepaalt wat mogelijk is en hoeveel eigen bijdragen. Organisatorische problemen en veel administratieve lasten Etc.

10 patient WMOWLZZVWOverheidPGBBelasting Vervoer, passend onderwijs, HbH, begeleiding, woningaanpasing etc. Intramuraal verblijf, MPT, VPT,: indicatie CIZ Verpleging/ verzorging, med.hulpmiddelen, medicatie Bezuinigingen, versobering toeslagen e.d., maatregelen vanuit andere wetgeving Locale belastingen Zorgkantoor; PGB SVB: voert uit Versobering aftrek, stop toelagen, bv ouderenkorting Voor kinderen komt er de jeugdwet nog bij

11 Nibud De inkomensachteruitgang loopt op tussen de 3% en 10% op jaarbasis, terwijl de kosten oplopen. Nibud en IederIN hebben berekend dat dit kan oplopen tot ± 4000,- op jaarbasis.

12

13

14

15 Inkomensontwikkeling 2016 Werkenden gaan vooruit: 2,6% Werkenden met zorgkosten: -2,9% - 11,1% Uitkeringsgerechtigden: 0,2% Uitkeringsgerechtigden met beperking: -2,3% - 12,5% Ouderen: 0,2% Chronisch zieke ouderen: -3,5% - 10,8%

16 Vertaling naar het persoonlijke huishoudboekje inkomsten Bijstand : 963,- netto Huurtoeslag: 325,- Zorgtoeslag: 78,- Kindbudget Andere toeslagen Netto: 1300/1400 uitgaven Vaste lasten: huur/hypotheek Energie en water Kabel (ziektekosten)verzekeringen totaal :± 750,- Geschat maandinkomen na aftrek vaste lasten: 600,- Te besteden inkomen eten, drinken, etc. : 493,- Maar ook eigen bijdragen, medicatie etc.

17 Extra kosten per maand Eigen bijdrage ziektekosten/maand : 38,50 Eigen bijdragen WMO-voorzieningen: 19,00 Effect verdwijnen WTCG-toelage : 42,80 Effect verdwijnen 33% WTCG WMO : 6,60 Extra eigen bijdragen : ? Medicatie (bij)betalen: ? ------------------ minimaal: 107,-

18 Huishoudboekje modaal inkomsten Uitkering arbeidsongeschikte: 1983,- Geen toeslagen of ondersteuning uitgaven hypotheek€ 353,00 NLE, energie€ 200,00 dunea, water€ 38,00 ziggo, kabel all-in€ 76,00 CZ, ziektekosten€ 135,45 CZ eigen bijdrage€ 37,50 ziggo mobiel€ 15,00 bsgr, lokale belasting€ 96,00 CAK, eigen bijdrage€ 263,00 Netto te besteden: 860,- - 107,- = 753,-

19

20 www.platformgehandicaptenleiden.nl Facebook.com/platformgehandicaptenleiden info@platformgehandicaptenleiden.nl


Download ppt "Vanuit het perspectief van de cliënt: Inkomenspositie en gevolgen."

Verwante presentaties


Ads door Google