De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -20- geloof – vrijkoping belofte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -20- geloof – vrijkoping belofte."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -20- geloof – vrijkoping belofte

2 ‘dat echter in wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, omdat de rechtvaardige uit geloof zal leven’ Galaten 3:11 in wet = in een omstandigheid of klimaat van wet Jij moet dit of dat doen, anders…..

3 ‘dat echter in wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, omdat de rechtvaardige uit geloof zal leven’ Galaten 3:11 niemand gerechtvaardigd, want: één klein gebod struikelen  onderhevig aan alles Jakobus 2:10 ‘niemand rechtvaardig, niemand die goed doet’ Rom.3:10-14

4 Gods genade werpt vrees en angst uit vrees en angst : oordeel

5 de rechtvaardige uit geloof zal leven’ Habakuk 2:4; Galaten 3:11; Romeinen 1:17; Hebreeën 10:38 Rechtvaardigen: Abel et cetera; dé Rechtvaardige = Jezus Christus zelf! wij geloven als Hij  onvermogen van de mens om de wet te houden, alleen leven uit geloof! Romeinen 8:3,4 menselijke inspanning  verdienste, beloning geloof  Gods genade, zegeningen

6 Romeinen 8:1-2 Niets is dan nu veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, niet overeenkomstig vlees wandelen zij, maar in overeenstemming met geest Romeinen 5: overstromende genade  effect: Romeinen 6: het kruis en de opstanding, zonder wet Romeinen 7: leven onder de wet, het vlees Romeinen 8: leven in genade, door de geest na het kruis is het vlees afgesneden en leeft de gelovige door de geest!

7

8 3:12a de wet is echter niet uit geloof uit geloof: in beloften van de levende God wet: draait om de werken, wat jij moet doen Onder de wet geen leven mogelijk, anders zou je die elk moment voor 100% moeten houden beloften

9 Beloften van God: vast en zeker Genade van God (Kan daar iets van de mens tussen komen? Nee!)

10 wet van God: onzeker, want : ‘maar wie ze doet, zal in hen leven’ (hangt van de mens af) Leviticus 18:5; Ezechiël 20:11,13,17  alleen OT Niemand is in staat om alles wat de wet eist altijd te doen, want de mens wordt al als zon- daar geboren – Romeinen 5:19 want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen als zondaars ingezet (neer- staan) werden Uitspraak: “Geldt voor de mens om leven te verkrijgen – tot redding”

11

12 wet van God: onzeker, want : ‘maar wie ze doet, zal in hen leven’ (hangt van de mens af) Mattheüs 19:16,17; Lucas 10:28; Romeinen 10:5  ook in NT Een gelovige kan niet altijd al wat de wet eist doen, want oude lichaam: Indien je in de geest de praktijken van het lichaam ter dood brengt, zul je leven – Romeinen 8:13 Uitspraak: “Geldt voor de mens om te leven – na redding” “Ik doe wat met mijn geloof” “Uit dankbaarheid” “Als leefregel”

13 geloof  doen : terecht doen om eonisch leven te bewerken: onterecht werken tot gerechtigheid is belediging voor Gods genade

14

15 ‘ en het werd bevonden voor mij, dat het gebod tot leven, tot de dood is; want de zonde neemt aanleiding door het gebod en misleidt mij en doodt mij daardoor ’ Romeinen 7:10, 11 nb Galaten 3:21 leven dood zonde het gebod 

16 ‘Christus koopt ons uit uit de vloek van de wet, een vloek wordend voor ons’ Galaten 3:13 ons = Israël uitkopen = losgeld betalen  herkrijgen vrijkopen = bevrijding uit gevangenschap door losgeld vloek = neer-verwensen Hij werd tot vloek, als Gehangene aan het hout

17 ‘Omdat geschreven staat: vervloekt is ieder die aan een hout hangt’ Galaten 3:13 En, als in een man een zonde zou zijn tot het gericht van de dood, en hij gedood moet, en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn karkas niet aan de boom overnachten, maar moet u hem begraven, ja begraven diezelfde dag. Want een gehangene is door Alueim vervloekt. U mag de aardbodem die Ieue, uw Alueim u als lotgenieting geeft, niet onrein maken. Deuteronomium 21:22,23

18 Door Mozes is de wet (Thora) gegeven Door Christus is de genade en waarheid – Joh.1:17 Christus is het doeleinde van de Thora - Rom.10:4 Christus vervulde de Thora – Matt.5:17,18 De hele Thora doen/houden is wat anders!

19 rechts: gevende hand – de genade - prediking links: nemende hand: de werken – prediking * 10den geven * allerlei verplichtingen * geboden van mensen * vasten * 24-uurs gebed

20 Christus werd tot vloek, Hij kwam onder de vloek van Alueim en kocht de Zijnen van Israël vrij, zij zijn bevrijd  Exodus 13:15 en daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, zodat -bij een dood die plaatsvindt tot verlossing van de overtredingen van hen die onder het eerste verbond zijn-, de geroepenen de belofte verkrijgen van het genieten van het lotdeel van eonisch leven Hebreeën 9:15

21 Opdat de zegen van Abraham tot de natiën komt in Christus Jezus Galaten 3:14 De wet + vloek kwam erbij in belofte/ zegen van Abraham vloek opgeheven door Jezus Christus belofte/zegen van Abraham naar de natiën door Jezus Christus

22 Wat is: de zegen van Abraham?

23 Zegen van Abraham is: Rechtvaardiging door geloof  Rechtvaardiging door Zijn geloof  Rechtvaardiging in Zijn genade  Rechtvaardiging in Zijn bloed


Download ppt "Brief aan de Galaten -20- geloof – vrijkoping belofte."

Verwante presentaties


Ads door Google