De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belangrijke informatie na de junizittijd. Overzicht Studievoortgangsmaatregelen aan de KU Leuven Herexamens Wat nu? o Je resultaten nabespreken met de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belangrijke informatie na de junizittijd. Overzicht Studievoortgangsmaatregelen aan de KU Leuven Herexamens Wat nu? o Je resultaten nabespreken met de."— Transcript van de presentatie:

1 Belangrijke informatie na de junizittijd

2 Overzicht Studievoortgangsmaatregelen aan de KU Leuven Herexamens Wat nu? o Je resultaten nabespreken met de docent o Je resultaten nabespreken met de monitor o Belangrijke websites

3 Studievoortgangs- maatregelen aan de KU Leuven

4 CSE? CSE = cumulatieve studie-efficiëntie (binnen één opleiding) aantal verworven studiepunten aantal opgenomen studiepunten Voorbeeld: CSE = 50% 30 sp geslaagd 60 sp opgenomen

5 1. Niet-bindend studieadvies Voor starters CSE in januari < 60%  Je kreeg een niet-bindend studieadvies o Waarom?KU Leuven wil je aansporen je te herpakken o Te vermijden:- Bindende voorwaarden in september - Weigering in september

6 2. Weigering bij CSE < 30% CSE in september < 30% o Weigering voor de opleiding in het daaropvolgende academiejaar o Voor starters en schakelstudenten

7 Start Jan 1 Sep 1 Jan 2 Sep 2 CSE < 30% Weigering opleiding Andere opleiding Start Jun 2016 Sep 2016 Sep 2017 Risico weigering dit academiejaar CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE > 50%

8 3. Bindende voorwaarden Voor starters CSE in september > 30% maar < 50% o Geen weigering o Wel: bindende voorwaarden Waarschuwing: in september 2017 moet je CSE > 50% zijn  dan geen weigering CSE in september 2017 toch < 50%:  je mag niet meer inschrijven aan de KU Leuven tijdens het volgende academiejaar Opgelet: CSE = Cumulatief Niet langer talmen: probeer je CSE in het tweede semester al te verbeteren Volledig slecht eerste jaar is immers moeilijk op te halen!

9 Start Jan 1 Sep 1 Jan 2 Sep 2 CSE > 30 maar < 50% Bindende voorwaarden CSE > 30 maar < 50% Bindende voorwaarden CSE < 50% Weigering KU Leuven CSE > 50% Geen weigering CSE > 50% Geen bindende voorwaarden CSE < 30% Weigering opleiding Andere opleiding Start Jun 2016 Sep 2016 Sep 2017 mogelijke scenario’s CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE > 50% CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE > 50% CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE > 50%

10 3. Bindende voorwaarden (bissers) BISSER IN 2015-2016? September 2015 bindende voorwaarden gekregen? o CSE moet nu in september 2016 (cumulatief) > 50% o < 50% = niet verder studeren aan de KU Leuven!

11 Start Jan 1 Sep 1 Jan 2 Sep 2 CSE < 50% Weigering KU Leuven CSE > 50% Geen weigering 30%-regel bestond nog niet Start 2014 Jun 2015 Sep 2015 nu sep 2016 BISSER dit academiejaar? CSE < 50% Bindende voorwaarden CSE < 50% Bindende voorwaarden CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE > 50%

12 4. Gevolgen voor toleranties Tolerantie? Mogelijkheid om vakken waarvoor je een onvoldoende gehaald hebt niet opnieuw te moeten afleggen Enkel in bacheloropleidingen, voorbereidings- en schakelprogramma’s Beperkingen: Alleen mogelijk indien CSE ≥ 50 % Enkel voor 8 of 9/20 Slechts voor 10% van het totaal aantal studiepunten van de opleiding (bachelor = 180sp  18sp tolerantiekrediet) Indien starter (= nog geen 60sp verworven): voorlopig maximaal 12sp tolerantiekrediet inzetbaar Bijkomende beperkingen per opleiding! (cf. je tolerantiedossier in je studievoortgangsdossier)

13 4. Gevolgen voor toleranties o Toleranties Je wordt automatisch getolereerd door de examencommissie als je kan afstuderen in: Een bacheloropleiding Een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma Een postgraduaatopleiding Tolerantie in de master of SLO?  kan worden ingezet door de examencommissie Bij bijzondere individuele omstandigheden Maximaal één 9/20 Minstens 68% gewogen percentage Ben je het niet eens dat er toleranties voor jou worden ingezet?  Stuur binnen 5 kalenderdagen na de bekendmaking een mail naar ombudsdienst-letteren@kuleuven.be en osl-letteren@kuleuven.be ombudsdienst-letteren@kuleuven.beosl-letteren@kuleuven.be

14 4. Toleranties: werkwijze juni Je wilt vak x niet opnieuw afleggen en zet een tolerantie in?  Sla je tolerantie definitief op in je studievoortgangsdossier Je wilt vak x wel herkansen in september en zet geen tolerantie in?  Verwerp de tolerantie in je studievoortgangsdossier  Beste resultaat blijft behouden binnen het academiejaar.  Je neemt geen risico door herexamen af te leggen!  Tolereren van resultaten van januari of juni kan ook nog in september Doe dat binnen 15 dagen na verschijning resultaten in KU Loket Voorlopige keuze wordt na verstrijken deadline automatisch definitieve keuze

15 Start Jan 1 Sep 1 Jan 2 Sep 2 CSE > 30 maar < 50% Bindende voorwaarden CSE > 30 maar < 50% Bindende voorwaarden CSE < 50% Weigering KU Leuven CSE > 50% Geen weigering CSE > 50% Geen bindende voorwaarden CSE < 30% Weigering opleiding Andere opleiding Jun*/ sep 2016 Sep 2017 CSE en recht op toleranties geen toleranties Wel toleranties geen tolerantiesWel toleranties  Ook nadien blijft CSE belangrijk voor toleranties Wel toleranties  Ook nadien blijft CSE belangrijk voor toleranties * De studie-begeleiders van Letteren willen je aanraden om altijd aan je herexamens deel te nemen en pas in september toleranties in te zetten!

16 4. Gevolgen voor tris o Ieder vak mag je maximum 2 academiejaren opnemen o Na 2 academiejaren zelfde vak:  CSE > 50% = 5 de en 6 de examenkans (3 de academiejaar) mogelijk  CSE < 50% = weigering voor 1 jaar voor de opleiding waarbinnen het vak zich bevindt en alle vervolgopleidingen o Na 3 academiejaren zelfde vak en niet geslaagd  weigering voor 3 jaar

17 Start Jan 1 Sep 1 Jan 2 Sep 2 CSE > 30 maar < 50% Bindende voorwaarden CSE > 30 maar < 50% Bindende voorwaarden CSE < 50% Weigering KU Leuven CSE > 50% Geen weigering CSE > 50% Geen bindende voorwaarden CSE < 30% Weigering opleiding Andere opleiding Start Vak 1 ste maal Sep 2016 Sep 2017 CSE en tris Indien vakken voor de tweede maal opgenomen en niet geslaagd  weigering voor 1 jaar voor de opleiding want CSE< 50% Indien vakken voor de tweede maal opgenomen en niet geslaagd  3de keer mogelijk in volgend academiejaar, want CSE > 50% CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE > 50% CSE < 60% Niet-bindend studieadvies CSE < 60% Niet-bindend studieadvies 5 CSE > 50% CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE > 50%

18 5. Leerkrediet Voor elke opleiding in hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) "rugzakje" met 140 studiepunten o Elk vak dat je opneemt: studiepunten gaan van je krediet af o Elk vak waarvoor je slaagt: studiepunten komen terug bij je krediet o Slagen: minstens 10/20 (niet toleranties) o Bonus: eerste 60sp krijg je dubbel terug: Leerkrediet: max 200sp Eerste 60: hoeft niet binnen één academiejaar

19 5. Leerkrediet Na behalen 1 e masterdiploma: -140sp (maar indien masterdiploma  inschrijven aan KU Leuven mogelijk, ongeacht leerkrediet) Leerkrediet te laag?  Extra inschrijvingsgeld of weigering Leerkrediet  0: weigering  Zie KU Loket

20 5. Leerkrediet simulatie S T U D I E H O G E R O N D E R W IJ S Start 140sp JAAR1JAAR1 Start jaar 1  140sp - 60sp = 80sp Balans  saldo = 80sp + [‘behaalde sp jaar 1’ x 2 (immers bonus: eerste 60sp ooit, krijg je dubbel terug) ] JAAR2JAAR2 vb: 80sp + [60sp x 2] = 200sp Balans  saldo = vorig saldo + behaalde sp jaar 2 vb: 140sp + 60sp = 200sp JAAR3JAAR3 Start jaar 2  vorig saldo - aantal sp vb: 200sp - 60sp = 140sp Start jaar 3  vorig saldo - aantal sp vb: 200sp - 60sp = 140sp Balans  saldo = vorig saldo + behaalde sp jaar 3 vb: 140sp + 60sp = 200sp JAAR4JAAR4 …

21 Start Jan 1 Sep 1 Jan 2 Sep 2 CSE > 30 maar < 50% Bindende voorwaarden CSE > 30 maar < 50% Bindende voorwaarden CSE < 50% Weigering KU Leuven CSE > 50% Geen weigering CSE > 50% Geen bindende voorwaarden CSE < 30% Weigering opleiding Andere opleiding Start Jun 2016 Sep 2016 Sep 2017 Leerkrediet (hele studieloopbaan) vs. CSE (opleiding) Leerkrediet: 140sp - 60sp ingezet Leerkrediet: resterende saldo vormt beginsaldo volgend academiejaar (ook in hogeschool) CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE > 50% CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE > 50% CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE < 50% Niet-bindend studieadvies CSE > 50%

22 Herexamens

23 Van 12/8/2016 tot en met 3/9/2016 Facultaire inhaaldag: 6/9/2016 (voor wie om een zwaarwichtige reden een examen mist) Examenregeling ten laatste op 29/7/2016 in je IER Vanaf 5/8/2016 ook de aanvangsuren voor mondelinge examens Inschrijven = verplicht!  Als je niet ingeschreven bent, kan je niet deelnemen aan het herexamen  Tot en met 15 juli 2016  Via tabblad studievoortgangsdossier Hoe aanpakken?  Overleg met je monitor  Aan alle herexamens deelnemen? Niet a priori beste keuze!  Nabespreking van het examen

24 Hoe ga ik verder? Wat nu?

25 Nabespreking examens bij docenten o Win advies in van je docent op nabespreking examens Zie studentenportaal onder ‘examens’ of glazen deur gang monitoraatexamens Nabesprekingsmomenten van proffen uit andere faculteiten vind je hier hier Kijk zo snel mogelijk na wanneer je bij een docent terecht kan! Probleem wegwerken kan pas door oorzaak bloot te leggen

26 Nabespreking resultaten bij je monitor Warme oproep indien… … je vorig academiejaar bindende voorwaarden kreeg … je dit jaar een vak uit de eerste fase voor de tweede keer hebt opgenomen, maar er nog niet voor geslaagd bent … je CSE < 60 % …je leerkrediet < 60 studiepunten …je twijfelt of de richting toch wel iets voor jou is

27 Nabespreking resultaten bij je studiebegeleider GA NAAR JE MONITOR Wat is de sleutel tot een succesvolle herexamenperiode? Hoe kan ik het risico op weigering ontlopen? Hoeveel herexamens leg ik best af? Voor welke vakken zet ik best geen toleranties in? Wat zijn de gevolgen van mijn keuzes voor mijn leerkrediet / studietoelage? Heroriënteren of blijven?

28 Nuttige websites o Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html o Diplomaruimte (CSE, toleranties, …) http://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte o Leerkrediet http://www.kuleuven.be/leerkrediet/ o Opleidingsaanbod http://www.kuleuven.be/studieaanbod/http://www.kuleuven.be/studieaanbod/ (KU Leuven) http://www.hogeronderwijsregister.behttp://www.hogeronderwijsregister.be (Vlaanderen) http://www.studiekiezer.be/http://www.studiekiezer.be/ (Vlaanderen) o Studentenvoorzieningen KU Leuven http://www.kuleuven.be/dsv/


Download ppt "Belangrijke informatie na de junizittijd. Overzicht Studievoortgangsmaatregelen aan de KU Leuven Herexamens Wat nu? o Je resultaten nabespreken met de."

Verwante presentaties


Ads door Google