De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. H. Hemmen uit Ede-Noord De collecte is bestemd voor de vereniging Evangelisatie en Recreatie – zij verzorgt evangelisatieactiviteiten op campings, in dorpen en steden en op de boulevard in Scheveningen. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad In deze dienst zullen de brs. Meint Smit en André Verschelling worden bevestigd in hun ambt van ouderling. Op 3 juli treden de brs. Nelemans en Ellen af als ouderling. De kerkenraad heeft ter vervulling van deze vacatures de broeders René van Kleef en David de Wit benoemd. Indien geen wettige bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging van deze broeders in hun ambt plaatsvinden in de middagdienst van zondag 3 juli a.s. Verder is het de bedoeling dat in de vergadering van 4 juli de kerkenraad de nieuwe wijkverdeling zal vaststellen. Op zondag 10 juli informeren wij u hierover.

5 Mededelingen kerkenraad In verband met de vacature voor diaken heeft de kerkenraad besloten de ambtstermijn van boeder Gerrit Westerik te verlengen met maximaal 6 maanden. Voor de vervulling van de vacature, die daarna ontstaat, roept de kerkenraad u op namen in te dienen van broeders, die u voor dit ambt geschikt acht, uiterlijk 3 juli 2016 bij de secretaris.

6 Agenda 26 juni 9 30 kinderclub

7 Deze week zijn jarig: 19 juni:Mees de Graaf zr Jolanda Joosse-Kooistra 21 juni:Sanne Bareman 22 juni:zr Ryanne van den Aker-Paize br Bert Ellen zr Els Geertsema-Geluk 23 juni:Manon Anholts 25 juni:zr G.C.M. Janson-Zwiep zr Hanneke Joosse Christa Nelemans er ligt een kaart klaar achterin de kerk

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

11 Gezang 133, NG 70: 1, 2 1 De dag gaat open voor het woord des Heren, zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, bron die wij horen als wij tot Hem keren, vroeg in de morgen. 2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, God, onze Vader.

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

14 Gezang 133, NG 70: 3 - 5 3 Door U geschapen om uit U te leven; hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, oorsprong en toekomst. 4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen ons doen en laten zuiveren en dragen, dan stijgt de vreugde van uw welbehagen in onze wereld.

15 Gezang 133, NG 70: 3 - 5 5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, zijn Geest geleide ons en onze aarde, naar de voltooiing.

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

19 Psalm 66: 1, 2 1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer. Uw tegenstanders, diep gebogen, aanvaarden veinzend uw beleid. Heel d’ aarde moet uw naam verhogen, psalmzingen uwe majesteit.

20 Psalm 66: 1, 2 2 Komt, ziet nu de geduchte werken die God aan mensen heeft gedaan: Hij stelde aan de waatren perken, droogvoets zijn zij erdoor gegaan. Laat zich ons hart in Hem verblijden: God houdt de volken in het oog. Zijn rijk is over alle tijden. Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

23 Hoe zwaar is het om ouderling te zijn? En hoe zinvol is het?

24

25

26

27 vs. 13: “Op het moment dat de priesters die de ark van de HEER dragen, de Heer van de hele aarde, de Jordaan in gaan, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam”

28 Hoe zwaar is dat? - de ark op je schouders dragen - uren lang blijven staan

29 Hoe zwaar is dat? - gelovig doen wat de HEER je zegt - ‘domweg’ het water in lopen

30 Hoe zinvol is dat! - gelovig doen wat de HEER je zegt - ‘domweg’ het water in lopen

31 Het volk moet 1 km afstand houden (vs. 4) Zie de weg die de Heer gaat “Hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver” (Luc. 22:41)

32 “Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg” (1 Kor. 11 : 1) Voorbeeld in verantwoordelijkheid Voorbeeld in geloof

33 Het wordt zwaar als je denkt dat je Gods kerk moet tillen (Maar ze droegen alleen de ark)

34 Het wordt zinloos als je niet op wilt vallen Maar je mag toonbeeld van Christus zijn!

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

36 Opwekking 618

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

52 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

53 Psalm 134: 1, 2, 3 1 Komt allen, dienaars van de HEER, zegent zijn naam en geeft Hem eer, U die in ’t huis des HEREN staat en in de nacht Hem dienen gaat. 2 Heft nu uw handen naar omhoog, richt op het heiligdom uw oog. Brengt uit des HEREN tempelhof aan Hem uw dank, uw lied en lof.

54 Psalm 134: 1, 2, 3 3 Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de HEER, die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft.

55 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

56 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

57 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

58 Psalm 18: 9 9 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde. Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid. Want wie is God, dan deze onze HERE? Wie is de rots die alles kan trotseren? Alleen die God die mij met kracht omgordt, bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

59 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen

60 Gezang 182E 4-stemmig

61 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: E&R Gezang133:1, 2 Gezang133:3- 5 Jozua3: Psalm66:1, 2 Jozua3:13 Opwekking618: Psalm134: Psalm18:9 Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google