De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarrekening 2013 Auditcommissie Maandag 2 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarrekening 2013 Auditcommissie Maandag 2 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarrekening 2013 Auditcommissie Maandag 2 juni 2014

2 Jaarrekening 2013 Resultaat Vermogen

3 Resultaat -Na winstbestemming positief saldo van € 159.662 -Voor winstbestemming negatief saldo van € 2.491.496 -Verschil door mutaties reserves

4 Wijziging resultaat De concept jaarstukken zijn na correcties nog aangepast omdat de accountantscontrole nog niet was afgerond. Resultaatwijziging door afwaardering voorziening debiteuren sociale zaken

5 Belangrijke afwijkingen resultaat Niet gerealiseerde ombuiging gemeentereiniging Minimabeleid voordeel door lagere uitgaven bijzondere bijstand Wet Buig voordeel door positieve bijstelling budget Grondexploitatie voordeel, zie nota Grex 2014 Beheer ICT voordeel, uitgestelde investeringen Onderuitputting nadeel door enkele langdurige ziektegevallen

6 Eigen vermogen 31-12-2012: € 22.706.000 31-12-2013: € 20.180.000 Eigen vermogen vooral gedaald door onttrekking algemene reserve

7 Onttrekkingen eigen vermogen Verminderling legesopbrengst MFC Extra afschrijving vaste activa maatschappelijk nut Implementatieplan CGM 2012 Saldo aanpassing voorziening dub. Debiteuren Afwikkeling Hart van Grave Minder opbrengst verkoop KaWeEs


Download ppt "Jaarrekening 2013 Auditcommissie Maandag 2 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google