De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderhandelaarsresultaat CAO Gehandicaptenzorg 2011-2014 Algemene Ledenvergadering VGN 23 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderhandelaarsresultaat CAO Gehandicaptenzorg 2011-2014 Algemene Ledenvergadering VGN 23 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Onderhandelaarsresultaat CAO Gehandicaptenzorg 2011-2014 Algemene Ledenvergadering VGN 23 juni 2011

2 Agenda  Opening en inleiding  Procesverloop  Akkoord op hoofdlijnen  Financiële dekking  Van akkoord naar CAO  Vragen

3 Procesverloop  Start onderhandelingen februari  Gezamenlijke inzet vakbonden: ruim 40 wensen  Inzet VGN: kaderafspraken en optimaliseren huidig instrumentarium  Goede dialoog maar verschillende oplossings- richtingen  Focus en voortgang na akkoord CAO Ziekenhuizen

4 Mandaat (rust met aandacht voor toekomst)  Beperkte looptijd: grote wijzigingen voorkomen  Financieel kader: ova-indexatie  Financiële ruimte inzetten voor loonontwikkeling  Starten dialoog over inrichten CAO op veranderende arbeidsverhoudingen  Aandacht voor professionalisering, flexibilisering en meer ruimte decentrale afspraken  Intensivering en optimalisering huidige instrumentarium (PBL, JUS, bevorderen grote contracten e.d.)

5 Onderhandelingsresultaat (1)  Looptijd: 1 maart 2011 tot 1 maart 2014  Loonsverhogingen:  2011: 1,25% structureel + 0,50% eenmalig  2012: 1,50% structureel  2013: 2,00% structureel  Eindejaarsuitkering:  wijziging systeem: naar rato, geen premiebehoud,  verhoogd in drie stappen van 5,75% naar 6,75%  Vereenvoudiging/ aanpassing loongebouw per 2013  vervallen aanloopschalen, verlengen functionele schalen  extra trede FWG 35

6 Onderhandelingsresultaat (2)  Inzetbaarheid: duurzaam en flexibel  omvang contract, inzetbaarheid, roostering etc.  beleid op instellingsniveau  overleg met werknemer in jaargesprek  PBL: interpretatieverschillen opgelost, administratief vereenvoudigd  Nieuwe vakantiewetgeving: beperking administratieve lasten door bovenwettelijke vakantiedagen over te hevelen naar PBL

7 Onderhandelingsresultaat (3)  Reiskosten woon- werkverkeer: terugvalregeling vereenvoudigd  Opleiding tot AVG: faciliteiten verbeterd vanwege arbeidsmarktsituatie  Sociaal plan: inspanningsverplichting werkgever om met vakorganisaties tot een sociaal plan te komen  Scholing en ontwikkeling:  Afspraken op basis van strategische personeelsplanning  Eén budget voor scholing en persoonlijke ontwikkeling

8 Structureel kostenbeslag akkoord  Loonmutaties totaal4,75%  EJU verhoging+systematiekwijziging1,08%  Verhoging pensioenpremie 20110,07%  Wijziging loongebouw0,39%  Terugvalregeling kosten woon-werk0,60%  Indexatie stagevergoeding0,06%  Overige afspraken (WIA, AVG, PBL)0,10%  Totaal7,05%

9 OVA-indexatie  OVA-2011 CLM (10/12 jaar)1,46%  OVA-2011 PPC (10/12 jaar)0,42%  Raming OVA 2012 CLM2,50%  Raming OVA 2013 CLM2,33%  Raming OVA 2014 CLM (2/12 jaar)0,39%  Totaal7,10%

10 Van akkoord naar CAO  Werkgevers:  VGN : raadpleging akkoord vandaag  Mee Nederland schriftelijke raadpleging eind juni afgerond  Vakbonden:  Besluitvorming afgerond uiterlijk 9 augustus  Formele ondertekening CAO-tekst  Naar verwachting september  Toelichting akkoord voor P&O: september

11 Vragen?


Download ppt "Onderhandelaarsresultaat CAO Gehandicaptenzorg 2011-2014 Algemene Ledenvergadering VGN 23 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google