De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. K. van der Meer voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 79: 1 Na de zegen Ps. 34: 5, 6, 7 Schriftlezing: Efeziërs 6: 10 – 20 Job.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. K. van der Meer voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 79: 1 Na de zegen Ps. 34: 5, 6, 7 Schriftlezing: Efeziërs 6: 10 – 20 Job."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. K. van der Meer voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 79: 1 Na de zegen Ps. 34: 5, 6, 7 Schriftlezing: Efeziërs 6: 10 – 20 Job 2 Tekst: Zondag 10

2 Zondag 17 februari 2013 is er om 16.30 uur een aangepaste kerkdienst in het Morgenlicht in Hardenberg. Ds. A. Verbree zal in deze dienst voorgaan. De tekst voor deze dienst is Luc. 5: 12-16 Jij komt toch ook? Tot dan! De dienst van 14.30 uur zal beginnen om 14.00 uur!

3

4 Ook zoeken we voor deze dan nog een aantal Vrijwilligers om te helpen op 20 februari van 10 – 12:30 uur. Vind je het leuk om te helpen geef je dan op bij: Henny Veenstra 0523-267531 of mail naar : Kinderdagdekamp@hotmail.com

5 Weet je nog van vorig jaar?? Die leuke kinderdag in de Kamp? Dit jaar doen we dat weer. Het thema is deze keer: Kom aan Boord!! Als je mee wilt doen, mag je je voor 13 februari opgeven op kinderdagdekamp@hotmail.com kinderdagdekamp@hotmail.com Geef hier je naam, leeftijd, school en telefoonnummer door Je mag natuurlijk alleen komen, maar het is ook leuk als je een vriendje of vriendinnetje mee neemt Entree is gratis, maar er staat wel een pot voor een vrije gift voor de onkosten Leeftijd: 4-12 jaar Waar: De Kamp Baalder Wanneer: 20 februari 2013 Tijd: 9:30-12:30

6 Gevraagd: Versterking in de CEC Wat doet de CEC? Mensen uit Hardenberg in contact brengen met het evangelie van Jezus Christus. Bijvoorbeeld: de onlangs gehouden kerstlichtjestocht. Toerusten van de gemeente. Bijvoorbeeld: avond vorig jaar met professor Haak. Wie zoeken wij? Een enthousiast en betrokken gemeentelid die zich wil inzetten om er voor te zorgen dat activiteiten zoals hierboven genoemd door kunnen blijven gaan. En mee wil helpen om nieuwe activiteiten te bedenken. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Karel Klok cp. CEC Baalderveld-Oost. Bereikbaar op tel. Nr. 0523 - 680600 of mail naar k.klok@kpnmail.nl

7 In deze dienst zal Ds. K. van der Meer voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 79: 1 Na de zegen Ps. 34: 5, 6, 7 Schriftlezing: Efeziërs 6: 10 – 20 Job 2 Tekst: Zondag 10

8  Votum en zegengroet  Ps.34: 5, 6, 7  Gebed  Lezen:Efeziërs 6: 10 – 20 en Job 2  Ps.33: 5 en 6  Tekst:Zondag 10  Preek  Gz.143: 1 en 3 Voor de dienst: Ps. 79: 1

9 Psalm 79: 1 Vers 1 O God, nu zijn de heidenen gekomen, zij hebben heel hun erfdeel ingenomen, uw heilig huis ontwijd en afgebroken, Jeruzalem, uw stad, in brand gestoken. Uw knechten zijn geveld, gevallen door geweld, tot voedsel voor de gieren. Zijn liggen wijd en zijd rondom uw stad verspreid, een prooi voor wilde dieren.

10 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.34: 5, 6, 7  Gebed  Lezen:Efeziërs 6: 10 – 20 en Job 2  Ps.33: 5 en 6  Tekst:Zondag 10  Preek  Gz.143: 1 en 3

11  Votum en zegengroet  Ps.34: 5, 6, 7  Gebed  Lezen:Efeziërs 6: 10 – 20 en Job 2  Ps.33: 5 en 6  Tekst:Zondag 10  Preek  Gz.143: 1 en 3

12  Votum en zegengroet  Ps.34: 5, 6, 7  Gebed  Lezen:Efeziërs 6: 10 – 20 en Job 2  Ps.33: 5 en 6  Tekst:Zondag 10  Preek  Gz.143: 1 en 3

13 Vers 5 Hoort, kinderen, mijn woord, dat u des HEREN vreze leert: als u het goede deel begeert en 't leven u bekoort, houd dan, hoe het ook ga, uw tong in toom, pleegt geen verraad. Maar doe het goede, haat het kwaad en jaagt de vrede na. Psalm 34

14 Vers 6 God neemt oprechten aan, toont hun zijn vriendelijk gelaat. Maar wie zich toelegt op het kwaad doet Hij voorgoed vergaan. Zie, elk die in gebed Hem aanroept, pleitend op zijn woord, wordt zeker door de HEER verhoord en uit zijn nood gered. Psalm 34

15 Vers 7 De HERE God geneest hen die gebroken zijn van hart en Hij verlost van zorg en smart hun diep verslagen geest. Veel rampspoed, zorg en strijd ontmoet de vrome keer op keer, maar altijd redt hem God, de HEER, die veilig hem geleidt. Psalm 34

16  Votum en zegengroet  Ps.34: 5, 6, 7  Gebed  Lezen:Efeziërs 6: 10 – 20 en Job 2  Ps.33: 5 en 6  Tekst:Zondag 10  Preek  Gz.143: 1 en 3

17  Votum en zegengroet  Ps.34: 5, 6, 7  Gebed  Lezen:Efeziërs 6: 10 – 20 en Job 2  Ps.33: 5 en 6  Tekst:Zondag 10  Preek  Gz.143: 1 en 3

18  Votum en zegengroet  Ps.34: 5, 6, 7  Gebed  Lezen:Efeziërs 6: 10 – 20 en Job 2  Ps.33: 5 en 6  Tekst:Zondag 10  Preek  Gz.143: 1 en 3

19 Vers 5 De grote schepper aller dingen beziet vanuit het hemels licht de gang van alle stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. Hij vorm alle harten, kent hun vreugd en smarten, weet hoe mensen zijn. Hij doorgrondt hun daden, weet wat zij beraden, kent hen, groot en klein. Psalm 33

20 Vers 6 Geen koning kan zichzelf bevrijden door legermacht of door geweld. Geen paard, hoe sterk ook bij het strijden, geeft overwinning aan een held. Maar het oog des HEREN ziet hen die Hem eren, 't volk dat Hem verwacht. Allen die Hem vrezen, zal Hij altijd wezen tot een steun en kracht. Psalm 33

21  Votum en zegengroet  Ps.34: 5, 6, 7  Gebed  Lezen:Efeziërs 6: 10 – 20 en Job 2  Ps.33: 5 en 6  Tekst:Zondag 10  Preek  Gz.143: 1 en 3

22 Na de preek: Gz. 143: 1 en 3

23 Mensen maken plannen …

24 Satan probeert Job te verleiden tot het vervloeken van God. Hij doet dat: 1. met Gods toestemming. 2. via Jobs vrouw. 3. zonder succes.

25 GOD IS BLIJ MET JOB ! “ Niemand op aarde is als hij: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad ! ”

26 Openbaring 12 De grote draak, de Satan, de aanklager van onze broeders en zusters, werd op aarde gegooid …

27

28 1 Korintiërs 10: 13 “ God is trouw. Hij zal niet toestaan, dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.”

29 2.Satan probeert Job te verleiden tot het vervloeken van God via zijn vrouw.

30 3.Satan probeert Job te ver- leiden tot het vervloeken van God zonder succes.

31 Jakobus 5: 11 “ U hebt gehoord, hoe stand- vastig Job was, en u weet, welke uitkomst de Heer gaf: De Heer is immers liefdevol en barmhartig ”.

32  Tekst:Zondag 10  Preek  Gz.143: 1 en 3  Geloofsbelijdenis  Gz. 143: 4  Gebed  Collecte  Lb.477: 1 en 2  Zegen

33 Vers 1 Een vaste burcht is onze God, een bolwerk in gevaren. Hij helpt en redt uit alle nood die wij hier nu ervaren. De vijand van weleer gaat tegen ons te keer. Zijn wapenrusting is de gruwel van zijn list. Geen kan hem evenaren. Gezang 143

34 Vers 3 Laat duizend duivels om ons staan, belust om te verslinden, geen vrees mag ons terneder slaan, wij mogen het toch winnen. De overste der aard', brutaal en onvervaard, hij overheerst ons niet, behoudt geen rijksgebied: één woord reeds kan hem binden. Gezang 143

35  Tekst:Zondag 10  Preek  Gz.143: 1 en 3  Geloofsbelijdenis  Gz. 143: 4  Gebed  Collecte  Lb.477: 1 en 2  Zegen

36  Tekst:Zondag 10  Preek  Gz.143: 1 en 3  Geloofsbelijdenis  Gz. 143: 4  Gebed  Collecte  Lb.477: 1 en 2  Zegen

37 Vers 4 Het Woord - zij zullen 't laten staan, wat zij ook ondernemen. Hij gaat ons met zijn Geest vooraan, Hij komt ons kracht verlenen. al staat de vijand klaar, hoe groot ook het gevaar voor leven, eer, gezin, hij werft toch geen gewin: wij erven 't rijk des HEREN. Gezang 143

38  Tekst:Zondag 10  Preek  Gz.143: 1 en 3  Geloofsbelijdenis  Gz. 143: 4  Gebed  Collecte  Lb.477: 1 en 2  Zegen

39  Vandaag  1 e C. D. G. K.  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e V. S. E.  2 e Rente en aflossing  Lb.477: 1 en 2

40  Tekst:Zondag 10  Preek  Gz.143: 1 en 3  Geloofsbelijdenis  Gz. 143: 4  Gebed  Collecte  Lb.477: 1 en 2  Zegen

41 Vers 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, …….. Liedboek 477 : 1,2

42 ………… als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja! Liedboek 477 : 1,2

43 Vers 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, ………. Liedboek 477 : 1,2

44 ………….. Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! Liedboek 477 : 1,2

45  Tekst:Zondag 10  Preek  Gz.143: 1 en 3  Geloofsbelijdenis  Gz. 143: 4  Gebed  Collecte  Lb.477: 1 en 2  Zegen

46


Download ppt "In deze dienst zal Ds. K. van der Meer voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 79: 1 Na de zegen Ps. 34: 5, 6, 7 Schriftlezing: Efeziërs 6: 10 – 20 Job."

Verwante presentaties


Ads door Google