De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gaan en Staan bij CP met meervoudige beperkingen De relativiteit van richtlijnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gaan en Staan bij CP met meervoudige beperkingen De relativiteit van richtlijnen."— Transcript van de presentatie:

1 Gaan en Staan bij CP met meervoudige beperkingen De relativiteit van richtlijnen

2 Waarom Gaan en Staan? ADL -Ontlasting mantelzorger -Zelfregie & waardering Gezondheid -Overgewicht -Rug / heupontwikkeling -Osteoporose

3 Richtlijn CP Kracht; 1 taal spreken binnen team Evidence Based Medicine ­Implementatie bewijs wetenschappelijk onderzoek Beste zorg naar stand wetenschap Nadeel: geselecteerde populatie

4 Richtlijn CP Dyskinetisch / atactisch / mengbeelden Cognitieve stoornissen Gedrags- en contact- stoornissen Epilepsie Zintuiglijke stoornissen: visus en gehoor Meervoudig complex gehandicapt

5 Richtlijn CP

6 –Verantwoordelijkheid professional om passende vertaling te maken

7 Routekaart Advies & Plan van Aanpak Functionele diagnostiek Training

8 Functionele diagnostiek Aanpassingsruimte voor maximaal perspectief Optimale regie & meedoen

9 Staan en Gaan = Motorisch gedrag

10 Perspectief & Aanpassingsruimte Kind Fysiek & Motorische ontwikkeling -Spierfunctiestoornissen bij centraal motorische parese -Comorbiditeit; epilepsie Cognitieve ontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling

11 Aanpassingsruimte Omgeving: Mogelijkheden en verwachtingen van ouders / gezin / school Sociaal-economisch en financieel Kennis en kunde behandelteam

12 Wat kan het kind? Hoe voert het kind de bewegingen uit? Waarom doet hij / zij het op die manier? Wat heeft het kind nodig om te kunnen leren / functioneren in zijn / haar omgeving? Wat is de aanpassingsruimte die ik heb? Wat heb ik en de omgeving te bieden om zijn / haar mogelijkheden uit te breiden? Functionele diagnostiek

13 Kennis delen van: Groei en ontwikkeling Gedrag en cognitie Neuro-musculaire bewegingssturing Biomechanica Materialen Fysieke omgeving Functionele diagnostiek; hoe?

14 Behandelteam

15 Hoe? 1 taal spreken Samen werken Professionele richtlijnen –Richtlijn CP

16 Advies & plan van aanpak Routekaart naar maximaal perspectief Optimale regie & meedoen

17 CP richtlijn behandeling staan & lopen Oefentherapie gericht op ontwikkelen van loopvaardigheid is tot de leeftijd van 7 jaar van belang bij kinderen met een spastische CP. Oefen doelgericht en omschrijf individuele doelen specifiek en taakgericht op vaardigheidsniveau. Bij het behalen van het doel dient de behandeling beëindigd te worden of dienen nieuwe doelen te worden geformuleerd. Bij oefentherapie gericht op lopen heeft oefentherapie volgens de principes van functionele fysiotherapie de voorkeur. Om een specifiek resultaat op activiteitenniveau te bereiken heeft een korte intensieve therapie de voorkeur.

18 CP richtlijn behandeling staan & lopen Ter verbetering van de gewrichtsmobiliteit tijdens het lopen verdient de toepassing van een orthese met scharnier de voorkeur. Bij het toepassen van passieve rek is dagelijks langdurige rek, per etmaal minimaal 6 uur, door een orthese nodig om afname van de ROM te voorkomen. Ter correctie van een abnormaal looppatroon is toepassing van een enkel- voetorthese de interventie van eerste keus in combinatie met oefentherapie. Bij de keuze van het type enkel-voetorthese moet rekening gehouden worden met het type looppatroon, spierlengte en mobiliteit van de voetgewrichten, in combinatie met functionele overwegingen.

19 CP richtlijn behandeling staan & lopen Functionele krachttraining moet onderdeel zijn van de behandeling. Het trainingsniveau wordt steeds aangepast aan het krachtniveau; er wordt geoefend onder functionele condities en kinderen worden gestimuleerd het optimale niveau te handhaven. Overwegingen betreffende ROM, spiertonus en kracht vormen geen primaire indicatie voor BTX-A of chirurgische behandeling bij lopende kinderen met een spastische parese. De indicatiestelling wel of niet opereren dient altijd op activiteitenniveau bepaald te worden. Nabehandeling cruciaal. Bij kinderen zonder functionele loopprognose kunnen zit-, pijn-, en verzorgingsproblemen een reden zijn voor BTX-A of chirurgische behandeling. Als deze problemen niet aanwezig zijn, is een conservatief beleid gerechtvaardigd.

20 Uitdagingen training Kwaliteit van uitvoering moeilijk te beïnvloeden Verminderd selectief bewegen Matig houdings- en bewegingsgevoel Sensomotore-integratie problemen

21 Uitdagingen training Intensiteit training moeilijk te beïnvloeden Structuurvastheid Intrinsieke motivatie tot bewegen Tot uiterste gaan om doel te bereiken –Begrip opdracht –Begrip relatie inspanning en uitgesteld doel

22 Uitdagingen training Gerichtheid training moeilijk te beïnvloeden Prikkelverwerking Taakgerichtheid Concentratie

23 Training Elke dagelijkse situatie een kans

24 Hoe? Veelvuldig herhalen; van betekenisvolle handeling; in betekenisvolle context; binnen voor ‘het kind’ bekende structuur.

25 Randvoorwaarden Omgeving –Prikkels: niet te veel en niet te weinig –Materialen die uitdagen –Mensen die meedoen Hulpmiddelen & ortheses die ondersteunen en richting geven

26 Sander 16 jaar; Cerebrale parese Bilateraal spastische bewegingsstoornis GMFCS 4; looptype 5 (Posterior walker) Licht verstandelijke handicap: –IQ 60; –verbaal 75; –performaal 55

27 Hulpvraag Zelf (lopend) naar toilet Zelf (lopend) in en uit zwembad Geen orthopedische klompen

28 Kernproblemen Heup- en knieflexie contracturen - Adductorentenotomie & hamstringrelease - Lange beenspalk (redressiespalk) Spasticiteit - BTX adductoren, hamstrings; Gcs

29 Resterend kernprobleem Verminderde kracht, coördinatie en selectiviteit in benen en romp Strekkers zwakker dan buigers

30 Pakket van eisen Opstrekkende ortheses Functionele uitlijning m.b.v. OSA Lichtgewicht

31 Voorzieningen

32 Bevindingen Sander Mooie schoenen!!

33 Take home message Gooi CP richtlijn niet weg, maar stem dit af op de persoon die eraan vast zit en diens wensen en mogelijkheden. Train functioneel –Betekenisvolle vaardigheden –In voor kind betekenisvolle context –Door dagelijks oefenen (inslijpen)

34 Take home message Blijf bewegen in dagelijkse activiteiten stimuleren. Vraagt om inlevingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit van het hele team.

35 Take home message Revalidatieteam: –prognostiek & advies, –uitzoeken trainingsstrategie –om vervolgens over te dragen naar klas en ouders voor intrainen.

36 En nu?

37 Disclosure belangen spreker (potentiële) Belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of ander (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk … Geen


Download ppt "Gaan en Staan bij CP met meervoudige beperkingen De relativiteit van richtlijnen."

Verwante presentaties


Ads door Google