De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stellingen vooraf 1 donderdag 5 juni 2014 start programma 2016 - 2021 een slechte stelling geeft vaak een goede discussie. hoe botter de stelling, hoe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stellingen vooraf 1 donderdag 5 juni 2014 start programma 2016 - 2021 een slechte stelling geeft vaak een goede discussie. hoe botter de stelling, hoe."— Transcript van de presentatie:

1 Stellingen vooraf 1 donderdag 5 juni 2014 start programma 2016 - 2021 een slechte stelling geeft vaak een goede discussie. hoe botter de stelling, hoe scherper de discussie.

2 Het BAW zegt dat RWS en Waterschappen MOETEN samenwerken 2 donderdag 5 juni 2014 start programma 2016 - 2021

3 3 Evaluatie programma 2015-2020 Behouden -Positieve basishouding en open voor vragen -De komst van programmabegeleiders wordt als positief ervaren -Gezamenlijke momenten zoals startdag, collegiale review worden gewaardeerd -Wijze waarop is geprioriteerd en urgentie is toegekend

4 4 donderdag 5 juni 2014 start programma 2016 - 2021 Evaluatie programma 2015-2020 Verbeteren -Eerder beginnen met het programmeringsproces -Sessies meer benutten om beheerders mee te laten denken -Betere planning van het proces (spoorboekjes) -Betere communicatie bijv.: afstemming met Deltares inzake KOSWAT

5 Samenvattend Positief oordeel over de rol van de PD, faciliterend, ondersteunend Naast formele ook aantal inhoudelijke argumenten voor samenwerking. –Professionaliseren –Gezamenlijke taal –Uitwisselen van kennis Belangrijkste risico’s zijn: –Ambitie wordt niet onderschreven –Negatief imago van RWS als “grote broer” vs Calimero –Verschillende rollen I&M werken contraproductief (regels, houding FMC, rol DGRW in stuurgroep) –Rol PD onduidelijk (te groot, waarom innovatie, hoe gaat men om met negatieve resultaten toetsing) –Leiderschap niet duidelijk belegd, rol stuurgroep onduidelijk –Subsidieregeling werkt ongelijkwaardigheid in de hand

6 Resultaten: Risico’s, belemmeringen Groot aantal partijen met verschillende belangen Er heerst wederzijds wantrouwen (verleden, doelstellingen, bekende gedragspatronen), wel vertrouwen in de PD! Allergie voor handelswijze RWS (formats, wijze van toetsing, directief) Intern I&M tegenstrijdige belangen (regels, houding FMC, rol DGRW in stuurgroep) Programma komt niet uit de startblokken, er wordt te weinig weggezet. Onvoldoende capaciteit beschikbaar om programma te runnen. Verlies aan deskundigheid door uittreders (pensioen) Teveel veranderingen voor WS-en in één keer. Rol PD wordt te groot (alleen financiering en programmering), innovatie: Te weinig gebruik makend van bestaande structuren Governance niet gebaseerd op gelijkwaardigheid.

7 Er ontbreekt een gezamenlijk doel Ambitie ‘sneller en goedkoper’ wordt niet breed gedragen 7 donderdag 5 juni 2014 start programma 2016 - 2021

8 RWS en Waterschappen hebben geen begrip voor elkaars positie 8 donderdag 5 juni 2014 start programma 2016 - 2021


Download ppt "Stellingen vooraf 1 donderdag 5 juni 2014 start programma 2016 - 2021 een slechte stelling geeft vaak een goede discussie. hoe botter de stelling, hoe."

Verwante presentaties


Ads door Google