De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naamwoorden: 1.Wat is een zelfstandig naamwoord?Wat is een zelfstandig naamwoord? 2.Hoe vind je een zelfstandig naamwoord?Hoe vind je een zelfstandig naamwoord?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naamwoorden: 1.Wat is een zelfstandig naamwoord?Wat is een zelfstandig naamwoord? 2.Hoe vind je een zelfstandig naamwoord?Hoe vind je een zelfstandig naamwoord?"— Transcript van de presentatie:

1 Naamwoorden: 1.Wat is een zelfstandig naamwoord?Wat is een zelfstandig naamwoord? 2.Hoe vind je een zelfstandig naamwoord?Hoe vind je een zelfstandig naamwoord? 3.Wat is een bijvoeglijk naamwoord?Wat is een bijvoeglijk naamwoord? Lidwoorden: 4.Wat is een lidwoord?Wat is een lidwoord? 5.Hoe vind je een lidwoord?Hoe vind je een lidwoord? 6.Wanneer zijn een en het geen lidwoord?Wanneer zijn een en het geen lidwoord? Werkwoorden: 7.Wat is een werkwoord?Wat is een werkwoord? 8.Wat is een scheidbaar werkwoord?Wat is een scheidbaar werkwoord? 9.Wat is een zelfstandig werkwoord?Wat is een zelfstandig werkwoord? 10.Wat is een hulpwerkwoord?Wat is een hulpwerkwoord? Voornaamwoorden: 11.Wat is een aanwijzend voornaamwoord?Wat is een aanwijzend voornaamwoord? 12.Wat is een vragend voornaamwoord?Wat is een vragend voornaamwoord? 13.Wat is een onbepaald voornaamwoord?Wat is een onbepaald voornaamwoord? Voorzetsels en bijwoorden: 14.Wat is een voorzetsel?Wat is een voorzetsel? 15.Wat is een bijwoord?Wat is een bijwoord? 16.Uitstapje: wat is de bijwoordelijke bepaling?Uitstapje: wat is de bijwoordelijke bepaling? Grammatica woordsoorten H1 t/m H6 In deze powerpoint kun je stap voor stap door de theorie:

2 1. Wat is een zelfstandig naamwoord? Een zelfstandig naamwoord is een woord voor een mens, dier plant, ding of gevoel. Een eigennaam (bijv. de naam van een persoon of een stad) is ook een zelfstandig naamwoord. In je boek: blz. 28 Terug naar het begin

3 2. Hoe vind je een zelfstandig naamwoord? Er zijn drie kenmerken waar je een zelfstandig naamwoord aan kunt herkennen: -Een zelfstandig naamwoord heeft meestal een enkelvoud en een meervoud. -Van een zelfstandig naamwoord kun je vaak een verkleinwoord maken. -Voor een zelfstandig naamwoord kun je vaak de, het of een zetten. In je boek: blz. 28 Terug naar het begin

4 3. Wat is een bijvoeglijk naamwoord? Een bijvoeglijk naamwoord vertelt iets over een zelfstandig naamwoord.zelfstandig naamwoord -Een bn staat meestal voor een zn. Voorbeeld: een duur computerspel. -Soms staat het bn achter het zn. Voorbeeld: het computerspel is duur. -Het bn en zn staan niet altijd dicht bij elkaar. Voorbeeld: het computerspel dat ik voor mijn verjaardag kreeg, bleek erg duur te zijn. -Het bn heeft vaak een korte (zonder -e) en lange (met -e) vorm. Voorbeelden: droog – droge, gek – gekke, duur – dure. In je boek: blz. 112 + 114 Lees verder op de volgende dia

5 -Een bn kent de ‘trappen van vergelijking’: stellende trap Voorbeeld: duur vergrotende trap Voorbeeld: duurder overtreffende trap Voorbeeld: duurst Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord zegt van welke stof iets gemaakt is. Voorbeeld: een glazen huis, een nylon jack. Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord: -heeft maar één vorm -eindigt vaak op -en -staat altijd vóór het zelfstandig naamwoord -heeft geen trappen van vergelijking (een ‘glazener’ huis kan niet) In je boek: blz. 112 + 114 Lees verder op de volgende dia

6 4. Wat is een lidwoord? Er zijn drie lidwoorden: de, het en een. De woorden de en het noem je bepaald lidwoord. Het woord een noem je onbepaald lidwoord. In je boek: blz. 29 Terug naar het begin

7 5. Hoe vind je een lidwoord? Een lidwoord hoort altijd bij een zelfstandig naamwoord.zelfstandig naamwoord Soms staan tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord nog andere woorden: een bijzonder spannend boek. In je boek: blz. 29 Terug naar het begin

8 6. Wanneer zijn een en het geen lidwoord? Soms spreek je een uit als 1. Dan is een geen lidwoord. Soms hoort het niet bij een zelfstandig naamwoord. Dan is het geen lidwoord. In je boek: blz. 30 Terug naar het begin

9 7. Wat is een werkwoord? Een werkwoord is een woord dat vertelt wat iets of iemand doet of overkomt. Alle werkwoorden kun je vervoegen. Dat betekent dat je ze van vorm kunt veranderen: -een verandering van tijd Voorbeeld: heeft wordt had; -een verandering van persoon Voorbeeld : van (ik) heb naar (hij) heeft; -een verandering van getal Voorbeeld: van (hij) heeft naar (zij) hebben. Lees verder op de volgende dia In je boek: blz. 70

10 De vormen van een werkwoord: lopen ik loop jij loopt wij lopen ik/jijliep wijliepen ik heb gelopen lopend infinitief persoonsvorm tegenwoordige tijd voltooid deelwoord hulpwerkwoord Terug naar het begin In je boek: blz. 70 onvoltooid deelwoord persoonsvorm verleden tijd

11 8. Wat is een scheidbaar werkwoord? Een scheidbaar werkwoord splitst zich (meestal) als hij in een zin wordt gebruikt.werkwoord Voorbeeld: Uitlachen  Waarom lach je me uit? Terug naar het begin In je boek: blz. 70

12 9. Wat is een zelfstandig werkwoord? Een zelfstandig werkwoord heeft een duidelijke, vaste betekenis. -Als in een zin maar één werkwoord staat (de persoonsvorm), is dat het zelfstandig werkwoord.werkwoord -Als in een zin meerdere werkwoorden staan, staat het zelfstandig werkwoord ergens achter in de zin. De overige werkwoorden, dus ook de persoonsvorm, zijn dan hulpwerkwoorden. hulpwerkwoorden Terug naar het begin In je boek: blz. 72

13 10. Wat is een hulpwerkwoord? Een hulpwerkwoord helpt om het gezegde te maken. Hulpwerkwoorden komen alleen voor in zinnen met meer dan één werkwoord.werkwoord -Als in een zin meerdere werkwoorden staan, staat het zelfstandig werkwoord ergens achter in de zin. De overige werkwoorden, dus ook de persoonsvorm, zijn dan hulpwerkwoorden.zelfstandig werkwoord Kijk voor voorbeelden op blz. 72 van je boek. Terug naar het begin In je boek: blz. 72

14 11. Wat is een aanwijzend voornaamwoord? Een aanwijzend voornaamwoord wijst iets aan. Bijvoorbeeld: deze, die, dit of dat. Een aanwijzend voornaamwoord kan voor een zelfstandig naamwoord staan. Het kan ook alleen staan; dan vervangt het als het ware het zelfstandig naamwoord.zelfstandig naamwoord Voorbeeld: Deze hond luistert beter dan die. In je boek: blz. 154 aanw.vnw zn die betekent hier die hond. Lees verder op de volgende dia

15 Let op: -De woorden die en dat zijn alleen aanw.vnw als je ze kunt vervangen door dit en deze. -Woorden die een plaats of een richting aangeven (daar, daarheen, daarover, daarlangs) zijn geen aanw.vnw. Terug naar het begin In je boek: blz. 154

16 12. Wat is een vragend voornaamwoord? Wie, wat, welk/welke en wat voor zijn vragende voornaamwoorden. - Een vr.vnw staat meestal aan het begin van een vraag. - Een vr.vnw vraagt altijd naar mensen, dieren of dingen. Let op: Wanneer, waar, waarom, waardoor en hoe zijn geen vragende voornaamwoorden, maar vragende bijwoorden. In je boek: blz. 154 Lees verder op de volgende dia

17 13. Wat is een onbepaald voornaamwoord? Een onbepaald voornaamwoord geeft aan dat het over iemand of iets gaat, maar zegt niet precies over wie of wat het gaat: iemand, niemand, iedereen, men, menigeen, het, (zo)iets, je, niets, alles, ieder(e), elk(e), menig(e), wat, (een) zekere, ene, een of ander(e). Kijk op blz. 156 van je boek voor drie lastige gevallen. In je boek: blz. 155-156 Terug naar het begin

18 14. Wat is een voorzetsel? Een voorzetsel geeft vaak plaats, tijd of reden/oorzaak aan: -plaats:in de schuur; te Nijmegen; op het dak; bij mij; -tijd:tijdens de pauze; gedurende de oorlog; na de les; -reden/oorzaak:vanwege de dichte mist; door de kredietcrisis. Soms is een voorzetsel deel van een uitdrukking: -Iemand op zijn nummer zetten; iets achter de hand houden. In je boek: blz. 196/198 Lees verder op de volgende dia

19 Let op: delen van scheidbare werkwoorden noem je geen voorzetsel.scheidbare werkwoorden Als je de zin in zinsdelen verdeelt, staat zo’n stukje van een scheidbaar werkwoord klem tussen twee streepjes: -De trainer | legde | de tactiek | uit | aan zijn spelers. Uit is hier dus geen voorzetsel. -De commandant | haalde | zijn legerjeep | alvast | uit de garage. In deze zin is uit wel een voorzetsel. In je boek: blz. 196/198 Lees verder op de volgende dia

20 Zo herken je een voorzetsel: -Een voorzetsel staat meestal vóór een lidwoord of een voornaamwoord met een zelfstandig naamwoord: achter de kast, onder die kast, tussen onze boeken.lidwoord voornaamwoordzelfstandig naamwoord -Soms ontbreekt het lidwoord: aan tafel, op zolder, in Nederland, wegens vakantie. -Als een voorzetsel àchter een zelfstandig naamwoord staat, geeft het vaak een richting aan: We liepen de dijk op; De brommer reed de sloot in. In je boek: blz. 196/198 Terug naar het begin

21 15. Wat is een bijwoord? Elke bijwoordelijke bepaling die uit één woord bestaat, is als woordsoort een bijwoord.bijwoordelijke bepaling Een bijwoord kan van alles aangeven: -tijd:gisteren, morgen, straks, laatst, vroeger, later, nu; -plaats:er, daar, hier, daarginds, ergens, nergens, overal; -tegenstelling:daartegenover, daarentegen, echter, toch; -reden/oorzaak:daarom, hierdoor, daardoor; -zekerheid:absoluut, ongetwijfeld, vast, zeker, echt, wel; -onzekerheid:misschien, vermoedelijk, waarschijnlijk, wellicht; -ontkenning:niet, nooit, nimmer, geenszins. In je boek: blz. 238 Lees verder op de volgende dia

22 Ook de vraagwoorden die je gebruikt om een bijwoordelijke bepaling te vinden, zijn als woordsoort bijwoord:bijwoordelijke bepaling -hoe, waar, waardoor, waarheen, waarlangs, waarom, waarover, wanneer, enz. Zo vind je een bijwoord: 1.Ontleed de zin in zinsdelen. 2.Zoek de bijwoordelijke bepalingen die uit één woord bestaan. Die woorden zijn als woordsoort bijwoord. In je boek: blz. 238 Terug naar het begin

23 16. Uitstapje * : Wat is de bijwoordelijke bepaling? Alle zinsdelen die overblijven nadat je persoonsvorm, onderwerp, werkwoordelijk gezegde, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp uit de zin hebt gehaald, zijn bijwoordelijke bepaling.persoonsvorm onderwerpwerkwoordelijk gezegdelijdend voorwerp meewerkend voorwerp 1. Er zijn bijwoordelijke bepalingen die antwoord geven op vragen als: Hoe? Waar? Waardoor? Waarheen? Waarom? Waarover? Waarvandaan? Wanneer? Deze vraagwoorden zelf zijn ook bijwoordelijke bepalingen als ze in een zin staan. In je boek: blz. 235 Lees verder op de volgende dia * De bijwoordelijke bepaling hoort bij grammatica zinsdelen. Voor het begrijpen van het bijwoord staat de bwb ook in deze powerpoint.

24 2. Andere bijwoordelijke bepalingen zijn woorden als: niet, wel, zeker, absoluut, allicht, natuurlijk, misschien, vermoedelijk en waarschijnlijk. In je boek: blz. 235 Terug naar het begin


Download ppt "Naamwoorden: 1.Wat is een zelfstandig naamwoord?Wat is een zelfstandig naamwoord? 2.Hoe vind je een zelfstandig naamwoord?Hoe vind je een zelfstandig naamwoord?"

Verwante presentaties


Ads door Google