De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -54- 6:7-9 Zaaien en oogsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -54- 6:7-9 Zaaien en oogsten."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -54- 6:7-9 Zaaien en oogsten

2 Natuurwetmatigheid Dwaalt niet! Galaten 6:7 dwalen: de weg kwijt zijn, dwaler/misleider: Mattheus 27:63; 2 Corinthiërs 6:8

3 Het verdunnen van het Woord Want wij zijn niet als de meerderheid, die het woord van God versjacheren, maar als uit integerheid, maar als uit God, voor het aangezicht van God, in Christus, spreken wij 2 Corinthiërs 2:17

4 dwalende, misleidende geesten 1 Timotheüs 4:1 afstand nemen van het geloof: leringen van demonen volgen, systeem van dwaling - Efeziërs 4:14

5 Dwalers/misleiders: sadduceeën Mattheus 22:29; Marcus 12:24,27 mede-gelovigen: 2 Timotheüs 3:13,13

6 God laat Zich niet minachten – Galaten 6:7 Minachten: neus ophalen voor * Zijn woord * Evangelie van genade en verzoening * Paulus 2 Corinthiërs 4:2

7 Paulus wandelde zo: Maar wij verwerpen de verborgen, schandelijke praktijken. Wij wandelen niet in bedrog, en vervalsen het woord van God ook niet. Maar door het openbaar maken van de waarheid, bevelen wij onszelf aan de gewetens van alle mensen voor het aangezicht van God 2 Corinthiërs 4:2

8 Want wat een mens ook zaait, dat zal hij ook oogsten Galaten 6:7 zaad = woord van God woorden = evangelie van genade groei = wat God geeft

9 Want wie nb in zijn vlees zaait, Galaten 6:8 op/naar het vlees gericht handelen, leven, doen: - persoonlijk - religieus - tegenover geestelijk

10 zal uit het vlees verderf oogsten Galaten 6:8 uit het vlees – uit het eigen denken en willen, voelen – oude mens

11

12 Zal uit het vlees verderf oogsten Galaten 6:8 de gezindheid van het vlees werken van het vlees; vijandschap tegen God en het evangelie 2 Timotheus 1:15

13 Zal uit het vlees verderf oogsten Galaten 6:8 oude mens uitleven, wil geen onrecht ondergaan, zich verheffen ten koste van…

14 Wie op de geest zaait, zal uit de geest eonisch leven oogsten Galaten 6:8

15 Want wij moeten allen voor de bema geopenbaard worden 2 Corinthiers 5:10 Bema; 1 Cor.3:8,14 Fil.3:4 prijs behalen

16 Laten wij, terwijl wij het uitstekende doen, niet ontmoedigd zijn, want in de juiste era zullen wij oogsten, niet verzwakkend Galaten 6:9


Download ppt "Brief aan de Galaten -54- 6:7-9 Zaaien en oogsten."

Verwante presentaties


Ads door Google