De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlopig voorstel werkgroep resultaat/prestaties/arrangementen voor de fysieke tafel bestuurlijk aanbesteding 7 juli 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlopig voorstel werkgroep resultaat/prestaties/arrangementen voor de fysieke tafel bestuurlijk aanbesteding 7 juli 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlopig voorstel werkgroep resultaat/prestaties/arrangementen voor de fysieke tafel bestuurlijk aanbesteding 7 juli 2016

2 Proces Uitkomsten fysieke overlegtafel 9 juni 2016: Werkgroep resultaat en werkgroep prestaties/arrangementen samengevoegd Definities uit de wettekst overgenomen Extra opdracht: geef beschermd wonen en 24- uursopvang een plaats in continuüm van lichte ondersteuning zonder verblijf tot en met zware ondersteuning met noodzakelijk verblijf

3 werkgroepbijeenkomsten 20 juni voltallig; opdracht verkend en gepreciseerd 24 juni subwerkgroep - instrument voor zelfredzaamheid besproken - omslagpunten voor noodzaak van verblijf bepaald - kwadrant voor plaatsing in continuüm besproken - vereenvoudiging productstructuur besproken 27 juni voltallig; resultaat subwerkgroep gepresenteerd en geamendeerd. Kan als voorlopig voorstel naar fysieke overlegtafel 7 juli

4 Subwerkgroep - Kwintes - Leger de Heils - Abrona - Woonzorgnet - Centrumgemeente Amersfoort

5 Opdracht Omslagpunten ondersteuning met verblijf Continuüm van ondersteuning Vereenvoudiging “productstructuur”

6 Ondersteuning met verblijf Definitie Wonen in een accommodatie van een door gemeenten gecontracteerde instelling + Ondersteuning/begeleiding + Toezicht + Beschikbaarheid + Hotelmatige diensten

7 Terminologie We hanteren per 7 juli de functionele term “ondersteuning met noodzakelijk verblijf” Daarin zijn begrepen alle huidige vormen van opvang en bescherming die bieden: Wonen in accommodatie van een gecontracteerde instelling + Ondersteuning/begeleiding + Toezicht + Beschikbaarheid + Hotelmatige diensten

8 Voorbeelden Beschermd wonen Crisisopvang Vrouwenopvang Begeleid wonen - lang - kort - gezin - moeders - etc

9 Een instrument Zelfredzaamheidsmatrix/ZRM Elf leefgebieden - financien - dagbesteding - huisvesting- huiselijke relaties - geestelijke gezondheid- lichamelijke gezondheid - verslaving- algemene dagelijkse activiteiten - sociaal netwerk- maatschappelijke participatie - justitie facultatieve leefgebieden - kinderen- ouderen

10 Status bepalen 1 1. acute problematiek 2. niet zelfredzaam 3. beperkt zelfredzaam 4. voldoende zelfredzaam 5. volledig zelfredzaam Ambitie: voldoende zelfredzaamheid op alle leefgebieden 12345

11 Status bepalen 2 Kan op hoofd en detailcategorie Uitvraag van meer bronnen (360 graden) -De inwoner -De aanbrenger -Familie -Behandelaar Uitkomst (overeenkomsten en verschillen) worden besproken met inwoner

12 Afwegingen 1 Vanuit en voor deze inwoner: Benoemen risico/gevaar per leefgebied Benoemen mogelijke maatregelen Ambulante maatregel afdoende: geen verblijf

13 Afwegingen 2 Aantal leefgebieden waar de inwoner (nog) niet voldoende zelfredzaam is Sommige leefgebieden wegen zwaarder dan andere Mate van de zelfredzaamheid op 5 punt schaal Aanwezige/afwezige steunende factoren In staat hulp in te roepen In staat tot (enig) uitstel Geven aan of ondersteuning met verblijfnoodzakelijk is Het instrument ZRM geeft status weer Toegang beslist over maatregel (beschikking)

14 Omslagpunten leefgebied omslagpuntopmerkingen Financiën2 - 3enkelvoudig: ambulant Dagbesteding1 - 22-3 bij inactiviteit Huisvesting2 - 3 Huiselijke relaties1 - 22-3 bij hoog risico Geestelijke gezondheid2 - 3 Lichamelijke gezondheid2 - 3 Verslaving2 - 33-4 bij multiproblem Alg dagelijkse activiteiten2 - 3 Sociaal netwerk2 - 3 Maatsch participatie2 - 3 Justitie2 - 3grens bij geweldsdelict of stelselmatig dader

15 Vervolg Als voorlopig voorstel inbrengen aan de fysieke tafel van 7 juli Instellen werkgroep toegang en instrument Vanaf oktober 2016 In perspectief transformatie (zoveel als mogelijk ambulante ondersteuning waar dat kan)

16

17 Continuum van ondersteuning 1 Opbouwen vanuit het kwadrant zoals door Kwintes aangeleverd - langdurend of kortdurend (lang = langer dan 2 jaar) - hoog-intensieve of laag-intensieve ondersteuning - beschikbaar of bereikbaar professional - zelfstandige huurovereenkomst met huurbescherming of niet - overige woonvariabelen (naar elkaar verwijzende overeenkomsten voor wonen en ondersteuning zoals bijvoorbeeld de “opstapwoning” of gedeeltelijk bijdrage in woonkosten)

18 Continuum: vervolg Alle dienstverleners ondersteuning met verblijf passen hun vormvariabelen in op basis van toegezonden vragen Twee of drie leden van de werkgroep verzamelen en presenteren de uitkomst, zo mogelijk uitkomst op 7 juli

19

20 Vereenvoudiging productstructuur Amersfoort legt voorstel voor Opgebouwd vanuit uren ZZP-C Nza 2013 Onderscheidende arrangementen Omzetting van oud naar nieuw mogelijk Basis voor verdere transformatie van toegang en bekostigen Dagbesteding is uitneembaar

21 Vereenvoudiging: vervolg Sessie werkgroep 04 juli 13-15 uur Financials/controllers aanwezig Opgave voor 1 juli 2016 Model vooraf op website Toelichting tijdens sessie door de opsteller van het model: MJ. van Heerikhuize Uiteindelijk als voorlopig voorstel naar fysieke tafel op 1 september 2016


Download ppt "Voorlopig voorstel werkgroep resultaat/prestaties/arrangementen voor de fysieke tafel bestuurlijk aanbesteding 7 juli 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google