De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -41- de vrucht van de geest: vrede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -41- de vrucht van de geest: vrede."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -41- de vrucht van de geest: vrede

2 22 de vrucht van de geest is echter liefde, vreugde, vrede…. vrede * afwezigheid van oorlog * toestand van rust

3 5:22 de vrucht van de geest echter is liefde, vreugde, vrede….. vrede: toestand van stilheid, kalmte, zonder onrust, strijd, verstoring of opwinding (keyw. blz. 219) geen orde

4 5:22 de vrucht van de geest echter is liefde, vreugde, vrede….. vrede = shalom שלומ vrede – gaaf, volledig worden  afgeleiden: voleindigen, gereed, teruggeven, betalen, vergelden, e.d.

5 5:22 de vrucht van de geest echter is liefde, vreugde, vrede….. vrede = shalom שלומ welbevinden, zekerheid, rust.

6 5:22 de vrucht van de geest echter is liefde, vreugde, vrede….. vrede = shalom שלומ Want een jongen is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam: Wonderlijk; raad zal Hij aan de meester brengen, en aan de vorst van de toekomst: vrede. Jesaja 9:5

7 5:22 de vrucht van de geest echter is liefde, vreugde, vrede….. vrede = shalom שלומ Aan de uitbreiding van Zijn heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen; op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het gereed te maken en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, nu, verder en in de toekomstige eon. Jesaja 9:6

8 5:22 de vrucht van de geest echter is liefde, vreugde, vrede….. De toekomst van Israël; het rijk onder Messias Jeshua/Jezus שלומ Jesaja 2:4; 32:18; 54:10; Ezechiël 34:25; 37:26

9 vrede…alleen door de Messias Jezus Eer aan God te midden van de hoogsten, en op aarde vrede, te midden van de mensen welbehagen Lucas 2:14

10 En zij zeiden: Gezegend de Koning, komend in de Naam van de Heer. In de hemel vrede en heerlijkheid onder de hoogsten. Lucas 19:38

11 Vrede laat Ik jullie, Mijn vrede geef Ik jullie; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die jullie. Laat jullie hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Johannes 14:27; 16:33

12 God Jezus Christus vrede voor de mens Want het hele complement heeft er welbehagen in om in Hem te wonen en door Hem het al wederzijds met Zich te verzoenen, vrede makend door het bloed van Zijn kruis, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is Kolossenzen 1:20

13 Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede naar God toe, door onze Heer Jezus Christus Rom. 5:1

14 De bron van alle vrede is: God, de Plaatser En moge de God van de vrede met jullie allen zijn. Rom.15:33 En moge nu de God van de vrede…. 1 Thess. 5:23 En de God van de vrede zij met jullie Filipp. 4:9

15 Vrede is vrucht van de geest: Galaten 5:22 Het is de gezindheid van de geest: Romeinen 8:6

16 Genade en vrede voor jullie……van God de Vader en van de Heer Jezus Christus - brieven, aanhef

17 Wees in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar geeft plaats aan de verontwaardiging, want er staat geschreven: Mij de wraak, Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Romeinen 12:18,19 vergelden: Psalm 62:13; Jesaja 59:18


Download ppt "Brief aan de Galaten -41- de vrucht van de geest: vrede."

Verwante presentaties


Ads door Google