De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 10:00voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch In deze dienst zullen openbaar hun geloof belijden: Chiel Bareman, Milou Flipse, Bart Nelemans, Sven Pielman, Evelien Verburg, Roosje Barelds, Maureen van Kleef, Denise Pielman, Tobias Sytsma, Joost van Wolfswinkel Vanavond is er een receptie in de kerkzalen om iedereen te feliciteren, aanvang 20.30 uur.

4 Mededelingen kerkenraad In verband met de vervulling van de ontstane vacatures voor 2 ouderlingen en een diaken heeft de kerkenraad geen dubbeltallen kunnen stellen, zij zullen daarover vergaderen in de kerkenraadsvergadering van 13 juni. In verband met kerkvisitatie die op maandag 13 juni zal plaatsvinden, verzoekt de kerkenraad u, als u zaken onder de aandacht van de visitatoren wilt brengen deze, per brief of mail, tot uiterlijk 12 juni in te dienen bij de scriba br. David van Harten.

5 Mededelingen kerkenraad Broeder en zuster Van der Velden hebben een attestatie aangevraagd in verband met hun voorgenomen vertrek naar de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Utrecht (Noordwest). Ds. v.d.Velden blijft als legerpredikant aan onze gemeente verbonden. De collecte is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg: een christelijke organisatie die tot doel heeft hulp te verlenen aan vluchtelingen en ontheemden en slachtoffers van rampen – vandaag speciaal voor noodhulp Afrika i.v.m. de droogte aldaar.

6 Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

7 Agenda 5 juni20 30 receptie belijdenis 7 juni19 30 buddy avond 10 juni19 30 eredienst bruiloft Bas & Carmen GKv Zoetermeer 11 juni19 30 Lidwina in concert Eindexamen masterstudie Chris vd Kuilen 12 juni19 30 Best Life

8 Deze week zijn jarig: 5 juni:Timo Bondt br Leendert Nelemans zr Jeanet Oosterhuis-Stoit 6 juni:zr Willy Kamps-Padding br Mark van Middelkoop zr Teunia van Middelkoop-Bakker 9 juni:Doreen Siesling 10 juni:zr M. van Pijkeren-Bandringa Elise Vonk 11 juni:zr Ellen Jansen Mathilde van de Kuilen

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

11 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

12 Opwekking 488

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

25 Opwekking 789 U leert me lopen op het water, de oceaan is weids en diep. U vraagt me alles los te laten, daar vind ik U en ik twijfel niet. Refrein: En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij. Ik ben van U en U van mij.

26 Opwekking 789 De diepste zee is vol genade. Uw sterke hand, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden falen, dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. Refrein: En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij. Ik ben van U en U van mij.

27 Opwekking 789 Geest van God, leer mij te gaan over de golven, )4x in vertrouwen U te volgen, ) te gaan waar U mij heen leidt. ) Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. ) Ik vertrouw op uw genade, ) want ik ben in uw nabijheid. )

28 Opwekking 789 Refrein: En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij. Ik ben van U en U van mij.

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

32 Opwekking 334

33

34

35

36

37

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

40 Opwekking 733

41

42

43

44

45

46

47 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

48 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

49 Opwekking 764 U zult altijd voor ons strijden; U hebt steeds Uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap: Heer, U draagt de zegekroon, U, mijn Helper en Beschermer, U, mijn Redder en mijn Vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied.

50 Opwekking 764 Waar Uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor Uw troon. Waar U bent, verstilt de onrust, want U draagt de zegekroon. Vul dit huis nu met Uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied.

51 Opwekking 764 Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. Halleluja! Prijs Hem, Die de wereld verwon.

52 Opwekking 764 U zult altijd voor ons pleiten; U zocht door tot U ons vond. En geen macht kan U bestrijden, want U draagt de zegekroon. U bent Jezus, de Messias, Die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn lied.

53 Opwekking 764 Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon! Aan het kruis leek U verslagen, maar U hebt de dood onttroond; zelfs het graf kon U niet houden, want U draagt de zegekroon.

54 Opwekking 764 Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. Halleluja! Prijs Hem, Die de wereld verwon. Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon

55 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

56 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

57 Opwekking 794 You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, ‘till all my fears are gone. I’m no longer a slave to fear. I am a child of God.

58 Opwekking 794 From my mother’s womb, You have chosen me. Love has called my name. I’ve been born again, into Your family. Your blood flows through my veins. I’m no longer a slave to fear.)2x I am a child of God.) I’m no longer a slave to fear.) I am a child of God.)

59 Opwekking 794 You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing: I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing: I am a child of God. )3x

60 Opwekking 794 I’m no longer a slave to fear.)2x I am a child of God.) I’m no longer a slave to fear.) I am a child of God.)

61 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

62 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

63 El Niño treft Afrika Collecte: Noodhulp Afrika i.v.m. droogte

64 Hongersnood in Afrika In grote delen van Afrika voltrekt zich een grote humanitaire ramp door de gevolgen van El Niño. Na maanden zonder regen is er een groot watertekort, waardoor de oogst mislukt en vee sterft. Honger dreigt voor miljoenen mensen.

65 De leden van het Christelijk Noodhulpcluster waren al actief in de getroffen gebieden en hebben extra noodhulpprogramma’s opgestart om de bevolking te helpen. Meer info: zoa.nl/noodhulp-oost-afrika-0 Hongersnood in Afrika

66 Hoe helpen we? Het noodhulpcluster geeft voedselhulp, water en medische zorg. Met partners werken we ook aan structurele oplossingen voor het steeds terugkerende droogteprobleem.

67 dat er een einde aan de droogte in Afrika mag komen. voor de slachtoffers van de droogte voor goede voortgang van de hulp vanuit het Christelijk Noodhulp- cluster Wilt u bidden…

68 Helpt u mee? Hartelijk bedankt!

69 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

70 Opwekking 347

71

72

73

74

75

76

77

78 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

79 Gezang 182E 4-stemmig

80 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764: Opwekking794: Opwekking347: Gezang182E:Amen

81

82 Eindexamen Piano Co-repetitie Chris van de Kuilen Zaterdag 11 juni 2016 19.30-20.45 uur

83 In 2017 bestaat Vrouwen Vocaal Ensemble Sirena 20 jaar. Om dit groots te kunnen vieren willen we met 100 projectzangeressen de Krönungsmesse van Mozart uit gaan voeren in een arrangement voor vrouwenkoor. We zoeken daarom zangeressen die mee willen doen. Interesse? Zie voor informatie onze website: www.sirenakoor.nl


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg Opwekking488: 1 Petrus3:14b - 17 Opwekking789: Opwekking334: Lucas15:11 - 32 Opwekking733: Opwekking764:"

Verwante presentaties


Ads door Google