De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Omgevingsvisie Opzet in hoofdlijnen, juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Omgevingsvisie Opzet in hoofdlijnen, juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 De Omgevingsvisie Opzet in hoofdlijnen, juni 2016

2 -Maatschappelijke opgave = vertrekpunt -Veranderende verhoudingen (rollen) -Alles vanuit eigen (bestaande kwaliteit/identiteit) -Geen nieuwe wielen (bestaande bouwstenen) Hoofduitgangspunten

3 Bouwstenen  Gebiedsvisies: Ambitiedocument, Stadsassenzone, Landschapsontwikkelingsplan en bp Buitengebied, Rielerenk/Douwelerkolk, Stadsranden (Ruimte voor de Rivier, Zandwetering, Schipbeek), Dorpsvisies.  Thematische visies: structuurvisie Leegstand, Bereikbaarheidsconclaaf, cultuurhistorische beleidskaart, Duurzaamheid, visie Leefomgeving, Wateragenda, Ecologie, Woonagenda en herijkte Woonvisie, Detailhandel.

4 Trends -Economisch herstel -Veranderingen in de zorg -Duurzaamheid/gezondheid steeds belangrijker -Ontwikkelingen minder plaatsgebonden (footloose) -Veranderende rolopvatting: van gemeente naar gemeenschap Kernopgave: ruimte scheppen voor opgaven die naar tijd en plaats kunnen verschillen, en die we niet specifiek kunnen voorspellen.

5 Ambities: ordening  Betrokken gemeente (sociaal, ruimtelijk en economisch).  Ondernemende gemeente (Uitvoering Economische Visie / Vitaal en veerkrachtig landelijk gebied)  Open gemeente

6 Proces  Multidisciplinaire projectgroep, voorbereiding door compacte kerngroep  Participatie in- en extern als specifieke taak  Parallel spoor: omgevingsplan en verandering werkwijze gemeente (uitnodigingsplanologie) en vermindering regeldruk  Raad en college nauw betrokken

7  Indeling in gebieden : - Woonwijken (1 e schil, Voorstad; 2 e schil, na-oorlogse wijken; sub urbaan wonen) - de binnenstad - de dorpen - bedrijventerreinen - buitengebied (onderverdeling LOP) - stadsrandzone  Vanuit ambities, bouwstenen en trends: Ontwikkelingsrichting en toekomstvisie per deelgebied vanuit instrumentarium Omgevingswet. Visie/perspectief per gebied

8

9

10 Integraal gedefinieerde kwaliteit leefomgeving Maatschappelijk belang levendigheid dorpscentrum: afwegingsruimte in milieunormen / parkeren wenselijk Behoud en verbetering milieukwaliteit in de woonomgeving is vertrekpunt

11 Participatie  Doorlopen traject bouwstenen: Ambitiedocument, plan Buitengebied, Ruimte voor de Rivier, Detailhandelsvisie, Stadsassenzone: input opgehaald. Doublures voorkomen!  Traject Omgevingsvisie loopt door in Omgevingsplan: reeks.  In voorfase betrokkenheid en input organiseren, op vernieuwende wijze: betrekken specialist van buiten  Aandacht rol raad in voorfase.


Download ppt "De Omgevingsvisie Opzet in hoofdlijnen, juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google