De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prisma Brabant Provinciale steunfunctie-instelling op het terrein van welzijn en educatie. De provincie Noord-Brabant is de grootste opdrachtgever. Bijdrage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prisma Brabant Provinciale steunfunctie-instelling op het terrein van welzijn en educatie. De provincie Noord-Brabant is de grootste opdrachtgever. Bijdrage."— Transcript van de presentatie:

1 Prisma Brabant Provinciale steunfunctie-instelling op het terrein van welzijn en educatie. De provincie Noord-Brabant is de grootste opdrachtgever. Bijdrage aan de invulling en uitvoering van het provinciaal sociaal beleid.

2 Versterken en Verbinden Organisaties en mensen samenbrengen vrijwilligers en professionals. Prisma Brabant werkt tweedelijns en vraaggericht. Advies en ondersteuning aan welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties en gemeenten. Voorbeelden:Vrijwilligersbeleid Leefbaarheid in de dorpen en steden

3 Onderzoek Vrijwilligerswerk Grave De resultaten van de enquête

4 Informatie 187 organisaties aangeschreven187 organisaties aangeschreven 113 algemene enquêtes retour113 algemene enquêtes retour Respons ruim 60%Respons ruim 60% 2 bijeenkomsten die onderdeel zijn van het onderzoek2 bijeenkomsten die onderdeel zijn van het onderzoek Eindrapport klaar eind januari. Te bekijken via www.grave.nlEindrapport klaar eind januari. Te bekijken via www.grave.nl

5 Beleidssectoren

6 Activiteitenvoorwie? Activiteiten voor wie?

7 Waar richten de activiteiten zich op?

8 Hoe lang bestaan organisaties?

9 Aantal beroepskrachten

10 Aantalvrijwilligers Aantal vrijwilligers

11 Aantal werkzame uren

12 Duur vrijwilligerswerk

13 Advies of begeleiding

14 Van wie ondersteuning?

15 Ondersteuningsbehoefte

16 Tevredenheid samenstelling

17 Voldoende vrijwilligers

18 Moeilijk vervulbare functies antwoordpercent bestuursfuncties37,3% speciale vaardigheden14,7% activiteiten tijdens kantoortijden7,9% activiteiten op weekavonden4,0% activiteiten in het weekend8,5% activiteiten in bepaalde tijd van het jaar 5,1% andere functies of activiteiten8,5% kost ons geen moeite14,1% Totaal100,0%

19 Intern beleid antwoordpercent waardering (presentjes, uitjes)28,5% verzekeringen (W.A. en ongevallen)18,6% onkostenvergoeding14,2% begeleiding van vrijwilligers12,3% vaste vrijwilligerscoördinator of contactpersoon10,3% scholing van vrijwilligers9,9% vrijwilligerscontracten4,0% vrijwilligersbeleid/plan2,4% Totaal100,0%

20 Samenwerking Vrijwilligersorganisaties

21 Bronnen van inkomsten

22 Subsidie gemeente

23 Contact gemeente

24 Tevreden over contact

25 Verbeterpunten beleid Gemeente antwoordpercent procedures voor subsidies en vergoedingen12.9% weten niet wat we mogen verwachten9.4% praktische faciliteiten9.4% vaste contactpersoon9.4% huisvesting of accommodatie8.7% vergunningenbeleid7.7% tevreden, geen verbeteringen7.0% collectieve verzekering7.0% bestuurlijke aandacht, waardering en promotie6.6% overleg tussen gemeente en vrijwilligersorganisaties 5.2%

26 Actuele knelpunten antwoordpercent werving van bestuursleden11,2% werving van overige vrijwilligers11,2% financiële middelen voor de exploitatie (huisvesting, personeel, onkosten) 11,2% werving van leden of klanten10,7% sponsoring of fondsenwerving10,1% huisvesting of zaalruimte voor activiteiten9,5% gemiddelde leeftijd van vrijwilligers7,1% deskundigheidsbevordering van vrijwilligers4,7% onkostenvergoeding voor vrijwilligers4,7% imago van de organisatie3,6%

27 Tevreden over huisvesting

28 Sociale activering

29 Einde


Download ppt "Prisma Brabant Provinciale steunfunctie-instelling op het terrein van welzijn en educatie. De provincie Noord-Brabant is de grootste opdrachtgever. Bijdrage."

Verwante presentaties


Ads door Google