De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Banenafspraak 2013 - 2026 Jeugdzorg Nederland 9 juni 2016 www.vso-werkgevers.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Banenafspraak 2013 - 2026 Jeugdzorg Nederland 9 juni 2016 www.vso-werkgevers.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Banenafspraak 2013 - 2026 Jeugdzorg Nederland 9 juni 2016 www.vso-werkgevers.nl

2 Macro taakstelling Extra banen voor bijzondere doelgroep Taakstelling 2015 2016 Marktsector 6000 8000 Overheid/Onderwijs 3000 3500 1 baan is 25,5 uur per week ‘Het is vissen in dezelfde vijver’

3 Wanneer extra baan? Teldatum 01-01-2013 – 31-12-2015 (1 e periode) Teldatum 31-12-2016 (2 e periode) Inleenverbanden en detacheringen tellen mee op de plek waar gewerkt wordt Mensen uit de doelgroep in dienst voor januari 2013 tellen niet mee (persoon al in 0-meting) Bij aanbesteding tellen extra banen mee bij uitvoerende partij (let op doelgroep bij SROI)

4 Doelgroep Mensen met een WSW-indicatie Wajongers met arbeidsvermogen Mensen die nu nog werken in ID of WIW-baan Leerlingen die van VSO komen Mensen die onder de participatie wet vallen en geen minimumloon kunnen verdienen (wo. PRO- leerlingen) Opname in doelgroep-register na beoordeling door UWV

5 Taakstelling per sector

6 Tussenmetingen 2013/2014overheidmarkttotaal dienstverbanden-1483980 3832 uitzendcontracten 439 detacheringen 6461 extra banen tov 0 10732 2015 (9 mnd)overheidmarkt dienstverbanden 152 (+ 300)7514 (+ 3534) 7666 (+ 3834) uitzendcontracten 1590 (+ 1151) detacheringen ???? extra banen tov 0 15717 of ?????

7 Houding O&O werkgevers (1) Begrip voor maatschappelijke opgave Problemen met invulling taakstelling agv. - onvoldoende budget/geen formatieruimte - andere taakstellingen uit het verleden - geen passende functies beschikbaar (alleen > HBO en facilitaire functies via inkoop) - verdringing van bovenformatief/chronisch zieken met reintegratieverplichting

8 Houding O&O werkgevers (2) Voorkeur voor hoger opgeleiden binnen doelgroep Weinig kennis over de doelgroep en hoe mensen om te gaan Huiver om plaatsing te proberen (zonder beleid geen plaatsing) Zonder extra budget, plaatsing moeilijk Veel plaatsing via detachering/inkoop

9

10 Wat is nodig voor nieuw werk? Inzicht in werkzaamheden organisatie/afdeling of productieproces van bedrijf Commitment directie/management Betrokkenheid OR en werkvloer Goede werkomschrijving en tijd/ruimte om met het werk vertrouwd te raken (matching) Begeleiding persoon en omgeving Creativiteit bij samenstelling passend werkpakket Maak een duurzame & zekere werkplek

11 Ondersteunende maatregelen Laat een werkscan uitvoeren in de organisatie Proefplaatsing Loonkostensubsidie (gemeente)/ loondispensatie (UWV) Vanaf 1 januari 2016 premiekorting werkgever € 2000 per werkplek/per jaar ( > 24 u) No-Risk polis Jobcoach Voorzieningen op de werkplek

12 Participatiewet en samenwerking met VSO/PRO-scholen Meer praktijk/sector gerichte opleiding Opstellen competentieprofiel Voorlichting aan bedrijven/organisaties Afspraken met stagebedrijven Activeren Wajong-netwerken/RMC’s Samenwerking met werkgeversservicepunten Voorlichting aan ouders Aanmelding voor doelgroepen register

13 Regionale en Sectorale afspraken Maak afspraken over ondersteuning en werkgeversdienstverlening via WSP Gebruik uitstroommoment onderwijs (vooral VSO/PRO) Benut mogelijkheden budgetten sociaal domein en inzet van werk in wijkteamverband Maak prestatieafspraken (ook bij vernieuwing inkoopcontracten) Creëer samenwerking met SW-bedrijven

14 Informatie en verder www.vso-werkgevers.nl www.opnaarde100000.nl www.werkgeversgaaninclusief.nl www.uwv.nl (wet banenafspraak) www.uwv.nl www.werk.nl (adressen werkservicepunten) www.werk.nl www.samenvoormeerbanen.nl


Download ppt "Banenafspraak 2013 - 2026 Jeugdzorg Nederland 9 juni 2016 www.vso-werkgevers.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google