De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Perceelsplitsingen - Nadere uitleg -. 2 Technisch beraad 15-11-2012 (N.a.v. raadsvoorstel perceelsplitsingen) Begrenzingen in regelingen Mogelijkheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Perceelsplitsingen - Nadere uitleg -. 2 Technisch beraad 15-11-2012 (N.a.v. raadsvoorstel perceelsplitsingen) Begrenzingen in regelingen Mogelijkheden."— Transcript van de presentatie:

1 1 Perceelsplitsingen - Nadere uitleg -

2 2 Technisch beraad 15-11-2012 (N.a.v. raadsvoorstel perceelsplitsingen) Begrenzingen in regelingen Mogelijkheden burger voor extra woning

3 3 Begrenzingen in regelingen Overheden maken eigen regelingen Regelingen lagere overheid ondergeschikt aan regelingen hogere overheden In elke regeling worden eigen begrenzingen en benamingen gebruikt/bepaald

4 4 Bestemmingsplangrenzen Gemeentelijk instrument waarin mogelijk gebruik gronden vastgelegd is Begrenzing bebouwde kom op basis van ‘mooie lijnen’ op ondergronden, geografische gehelen Binnen komplannen zijn alle soorten functies mogelijk, zowel stedelijk (wonen, industrie) als niet stedelijk (groen, agrarisch), maar stedelijk zal de overhand hebben. Binnen buitengebiedplan zal niet-stedelijk gebruik de overhand hebben

5 5 Provinciale verordening Ruimte Wettelijk voorschrift van hogere overheid Regels waaraan gemeentelijke plannen getoetst worden en moeten voldoen

6 6 Verordening - procedure Grenzen door provincie in ontwerp vastgelegd medio 2009 Door gemeente op gereageerd in oktober 2009 Definitief vastgesteld (fase 1) maart 2010 Geen beroep mogelijk

7 7 Verordening - begrenzing Grenzen ‘bestaand stedelijk gebied’ door provincie bepaald Grenzen bepaald op basis provinciale plannen en gebruik gronden Bestemmingsplannen niet van invloed op bepaling grenzen

8 8 Voorbeeld 1 – Plannen los Verordening RuimteBestemmingsplan

9 9 Voorbeeld 1 – Plannen totaal Verordening Ruimte i.c.m. bestemmingsplangrens

10 10 Voorbeeld 2 – Plannen los Verordening RuimteBestemmingsplan

11 11 Voorbeeld 2 – Plannen totaal Verordening Ruimte i.c.m. bestemmingsplangrens

12 12 Verordening – gebiedskenmerken Binnen ‘bestaand stedelijk gebied’ zijn stedelijke functies toegestaan Buiten ‘bestaand stedelijk gebied’ staat voorop: - zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (geen extra verstening) - kwaliteitsverbetering van het landschap (water, natuur, enz)

13 13 Verordening - woningbouw Binnen stedelijk gebied -> nieuwe woningen mogelijk binnen contingenten Buiten stedelijk gebied -> nieuwe woningen niet mogelijk, tenzij - max. één bedrijfswoning bij toegelaten bedrijf - vervanging bestaande woning - bij splitsing binnen cultuurhistorisch waardevolle bebouwing

14 14 Mogelijkheden burger voor extra woning Perceelsplitsing Verzoek wijziging bestemmingsplan Regeling ‘Ruimte voor ruimte’ In aangewezen ‘zoekgebieden’ Regeling ‘Landgoederen’

15 15 Mogelijkheden - perceelsplitsing Raadsbesluit 16-06-2009 Wachtlijst opengesteld Toekenning 13 contingenten door raad in 2010 Toekenning in 3 delen* Toetsing gemeentelijk en hoger beleid noodzakelijk

16 16 * toekenning in 3 delen Toekenning in 3 ‘tranches’ Tranche 1: 5 woningen Toestemming gegeven in 2011, uitwerking gereed in 2012 Tranche 2: 4 woningen Toestemming geven in 2012, uitwerking gereed in 2013 Tranche 3: 4 woningen Toestemming geven in 2013, uitwerking gereed in 2014

17 17 Mogelijkheden - bestemmingsplan Kan eenieder aanvragen bij raad Toetsing gemeentelijk beleid nodig (o.a. contingenten) Toetsing hoger beleid nodig (o.a. Provinciale verordening Ruimte)

18 18 Mogelijkheden - RvR Provinciale regeling en provinciale afweging Ten behoeve van sloop stallen IV-bedrijven e.d. elders is woningbouw mogelijk Dient grote financiële bijdrage aan provincie gedaan te worden Aansluitend aan bestaande stedelijke ontwikkelingen Landschappelijke inpassing belangrijk

19 19 Mogelijkheden - zoekgebieden ‘zoekgebieden stedelijke ontwikkeling’ en ‘gebied integratie stad-land’ zijn aangegeven in de provinciale verordening Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering landschap belangrijk

20 20 Mogelijkheden - landgoederen Woningbouw tezamen met natuurontwikkeling Minimale maten voor oppervlakte te realiseren natuur per woning (2,5 ha natuur per woning, landgoed min. 10 ha enz.) Landgoed openbaar toegankelijk maken


Download ppt "1 Perceelsplitsingen - Nadere uitleg -. 2 Technisch beraad 15-11-2012 (N.a.v. raadsvoorstel perceelsplitsingen) Begrenzingen in regelingen Mogelijkheden."

Verwante presentaties


Ads door Google