De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling AGENDA 1.Opening 2.Verslag/terugblik vorige overlegtafel 3.Afspraken proces en besluitvorming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling AGENDA 1.Opening 2.Verslag/terugblik vorige overlegtafel 3.Afspraken proces en besluitvorming."— Transcript van de presentatie:

1 WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling AGENDA 1.Opening 2.Verslag/terugblik vorige overlegtafel 3.Afspraken proces en besluitvorming (voorstel meegestuurd) 4.Eigen bijdrage (voorstel meegestuurd) 5.Vervoer 6.S.v.z. arbeidsmatige dagbesteding 7.Nieuwe toetreders 8.Algemene voorziening 9.Samenwerking Oosterschelderegio 10.Vervolgafspraken (agenda 20 mei)

2 WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling Terugblik

3 WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling Werkafspraken WOG -Lijst deelnemers, schriftelijk bevestigen -Voorzitter gemeente: Evelien de Schipper -Voorlopig en uitgewerkt voorstel -Beperken aantal werkgroepen

4 WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling Besluit: Voorlopig voorstel door WOG Uitwerking door werkgroep Publiceren voorlopig voorstel op Walcheren voor Elkaar Bespreking stuurgroep Sociaal Domein (bestuur) Besluit: Uitgewerkt voorstel akkoord WOG Besluit: GO/NoGO Stuurgroep Sociaal Domein (indien nodig B&W) Formaliseren afspraken in addendum of deelovereenkomst Projectplan Uitwerking voorlopige voostellen in werkgroepen

5 WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling WerkgroepVoorlopig voorstelUitgewerkt voorstel Deadline Arbeidsmatige dagbesteding Oktober 2016- begin 2017 Eigen bijdrageMaandag 11 april Mei 2016 Vervoer Juni 2016 Inhoud Continu Ontwikkeling December 2016 Financiën December 2016 Controle, verantwoording en administratie Juni 2016

6 WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling Voorlopig voorstel: -Wanneer werkgroep inschat dat het voorstel voldoende concreet is voor eerste besluitvorming; -Wanneer Werkgroep inschat dat er een beslissing vanuit WOG moet komen, geforceerd moet worden (kan dus ook tussentijds); -Het voorstel moet: Beschrijvend de WOG meenemen in het gelopen proces; Een concreet besluit vragen; Inzicht geven in de financiële consequenties.

7 WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling Eigen bijdrage Voorstel: -Cliënten (jonger dan 67 jaar) die activiteiten verrichten gericht op het arbeidsproces (arbeidsmatige dagbesteding) betalen geen eigen bijdrage -Cliënten bieden wederdiensten aan gemeenten -Ontwikkelingen voor middellange en lange termijn

8 WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling Vervoer twee varianten: 1.Gemeenten organiseren dit vervoer via de Gemeentelijke Vervoerscentrale Al het extramurale vervoer valt onder één vervoerder die ook leerlingenvervoer en Wmo-vervoer rijdt. Voor een goede planning is afstemming van openingstijden noodzakelijk. Verder wordt er (net als het Wmo-vervoer) een ritbijdrage gevraagd. Om de kosten te beperken moet de afstand van de woning tot de dagbesteding geminimaliseerd worden. Zorgaanbieder blijven zelf verantwoordelijk voor het intramurale vervoer. 2. Zorgaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het dagbestedingsvervoer en zoeken actief samenwerking om waar mogelijk het vervoer binnen Walcheren gezamenlijk te organiseren. Zorgaanbieders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het slim omgaan met de beschikbare budgetten vanuit de gemeenten. Een combinatie met intramuraal vervoer blijft mogelijk, waardoor een kostenvoordeel ontstaat. Voorstel werkgroep: Voorkeur om optie 2 uit te werken bij voldoende draagvlak zorgaanbieders.

9 WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling -Werkgroep: zorgaanbieders, Orionis, gemeenten; -Opdracht: …beschrijven keten van arbeidsondersteuningstrajecten… gericht op: Maatwerk; Aansluiten bij behoeften van inwoners; Gericht op door- en uitstroom; -Werkgroep: 4 producten in de keten: 1) vrijblijvend arbeidsmatig 2) niet vrijblijvend arbeidsmatig 3) toeleiding naar arbeid 4) arbeid met begeleiding -Per product beschrijven: resultaat, financiering, certificering en aanbod; -Onderlinge samenwerking tussen ketenpartners; -Proces: -Aanbod per locatie in beeld (wie doet wat op welke locatie in de keten?); -Uitwerken tot projectplan/business case (uitgewerkt voorstel); -Daarna besluitvorming en vervolgens nieuwe opdracht Arbeidsmatige dagbesteding

10 WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling Praktisch Declaratie -Bedrag per cliënt per periode: bedrag wordt betaald indien de cliënt 1x in de periode aan de dagbesteding deelneemt (zo niet = dus uitval); -Hoe gaan we dit organiseren? (automatische koppeling met CAK niet mogelijk)

11 WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling Nieuwe toetreders -Basis- en deelovereenkomst: nieuwe toetreders kunnen zich tussentijds melden 1.Nieuwe partij meldt zich 2.Gemeente toetst of zij aan voorwaarden uit basis- en deelovereenkomst voldoen 3.Na contractering melden de gemeenten dit aan de WOG -Tot nu toe 3 potentiele nieuwe toetreders

12 WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling Algemene voorziening Budget: € 500.000 Lokale invulling Inhoudelijk kader: 1.Meer participatie, minder specialistische voorzieningen: 2.Sterk netwerk 3.Haal de voorziening uit de ‘zorgsfeer’ 4.Client staat centraal 5.Preventie 6.Informele inzet 7.Betaalbaarheid 8.Wijkgericht LET OP: geen onderdeel van de overlegtafel

13 WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling Samenwerking Oosterschelderegio Samenvoegen werkgroepen?

14 WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling Vervolgafspraken Aanleveren gegevens Samenvoegen werkgroepen Voorlopige voorstellen 20 mei?

15 WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling WerkgroepVoorlopig voorstelUitgewerkt voorstel Deadline Arbeidsmatige dagbesteding Oktober 2016- begin 2017 Eigen bijdrageMaandag 11 april Mei 2016 Vervoer Juni 2016 Inhoud Continu Ontwikkeling December 2016 Financiën December 2016 Controle, verantwoording en administratie Juni 2016

16 WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling Actie/EigenaarGerealiseerd


Download ppt "WALCHEREN VOOR ELKAAR WOG 4: afronding fase 1 en doorontwikkeling AGENDA 1.Opening 2.Verslag/terugblik vorige overlegtafel 3.Afspraken proces en besluitvorming."

Verwante presentaties


Ads door Google