De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderinformatieavond Andere schooltijden Het belang van alle kinderen staat voorop!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderinformatieavond Andere schooltijden Het belang van alle kinderen staat voorop!"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderinformatieavond Andere schooltijden Het belang van alle kinderen staat voorop!

2 Doel Informatie geven over verschillende mogelijkheden Dialoog met elkaar aangaan: –Waar moeten we aan denken? –Waar moeten we rekening mee houden? –Wat moeten we niet vergeten? –Etc.

3 Route Verkennend overleg binnen team en MR. Werkgroep samenstellen. Vaststellen tijdpad. Informatie richting ouders, schriftelijk en mondeling. Peiling ouders in één of meerdere momenten. Informatie geven aan ouders over uitslag peiling en conclusies. Zo mogelijk vervolgonderzoek modellen met aanvullende informatie. –Model voorleggen in enquête met keuzemogelijkheid voor of tegen stemmen. –Uitwerken gekozen model. –Invoering gekozen model. –Evaluatie-enquête onder ouders, leerkrachten en leerlingen na implementatieperiode.

4 Wettelijke kaders “Draagvlak onder ouders en personeel is wel van belang, maar niet leidend.” Als schoolorganisatie hebben wij de wettelijke verplichting om een sluitend, professioneel dagarrangement aan te bieden, nu en in de toekomst.

5 Morele verplichting Samen met ouders, leerkrachten en kinderen komen tot een model wat past bij school, wijk en deze tijd. Soepele invoering Ouders krijgen na invoering nog extra tijd om opvang te regelen en om eventuele werktijden aan te passen. De school verzorgt in overgangsfase zo nodig opvang.

6 Verdere informatie: www.kindagenda.nl www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl Via mail ontvangt u informatie over deze avond.

7 Aanleiding voor Betere dagindeling voor de kinderen –Kinderen blijven in hetzelfde pedagogisch klimaat. –Meer rust, structuur en ruimte voor kinderen en ouders. –Veiligheidsaspect. Kinderen nemen minder deel aan het verkeer. Veranderende maatschappelijke omstandigheden –Veel kinderen maken gebruik van de TSO. –Organisatie van de TSO is steeds moeilijker.

8 Huidig Model 13.15 uur 15.30 uur 8.45 uur Onderwijs TSO

9 Voordelen en nadelen bestaand model Kinderen kunnen tussen de middag thuis eten. Verschil in lesuren (OB 900- BB 984) Bij continurooster gelijk verdeeld (940) Veel kinderen maken gebruik van TSO en ervaren een lange middagpauze Kinderen moeten 4 keer per dag lopen of fietsen. Minder structuur in lesweek Kortere speeltijd na schooltijd (m.u.v. woensdag). Kinderen krijgen met verschillende begeleiders te maken

10 Bioritme model Vraagt om specifiek onderwijsconcept. Bijv. Wijde Wereld. Alle leerlingen blijven van begin tot eind.

11 5 gelijke dagen model

12 Voordelen en nadelen Veel structuur. Lestijd is effectiever. Minder verschillende begeleiders voor het kind. Duidelijkheid en rust. Elke leerling krijgt elk jaar 940 lesuren. Woensdag of vrijdag wordt ook een mogelijke werkdag voor ouders. Ontlasting piekdagen BSO. Toekomstig bestendig onderwijs- en opvangklimaat. Langere speeltijd na schooltijd. Jongere kinderen krijgen meer lesuren. Financiële consequenties. Ouders krijgen (misschien) meer kosten voor BSO. Tijdstip aanvang woensdagmiddag afspraken.

13 Vier gelijke dagen model 8.30 uur 14.30 uur

14 Voordelen en nadelen Veel structuur. Lestijd is effectiever. Minder verschillende begeleiders voor het kind. Duidelijkheid en rust. Elke leerling krijgt elk jaar 940 lesuren. Vrijdag wordt ook een mogelijke werkdag voor ouders. Ontlasting piekdagen BSO. Toekomstig bestendig onderwijs- en opvangklimaat. Langere speeltijd na schooltijd. Cultuur van woensdagmiddag blijft. Minder aanpassingen voor aanstellingen voor leerkrachten. Jongere kinderen krijgen meer lesuren. Financiële consequenties (meer lestijd kost meer geld). Ouders krijgen (misschien) meer kosten voor BSO.

15 Drie gelijke dagen model 8.30 uur

16 Voordelen en nadelen Lestijd is effectiever. Minder verschillende begeleiders voor het kind. Duidelijkheid en rust. Vrijdag wordt ook een mogelijke werkdag voor ouders van de BB. Toekomstig bestendig onderwijs- en opvangklimaat. Langere speeltijd na schooltijd. Cultuur van woensdagmiddag blijft. Minder aanpassingen voor aanstellingen voor leerkrachten. Jongere kinderen krijgen minder lesuren. Weinig financiële consequenties. Ouders krijgen (misschien) meer kosten voor BSO. Minder structuur. Jongere kinderen krijgen minder lesuren.

17 Ouderhulp Continuerooster: –Gezamenlijk eten leerlingen en leerkracht. –Verplichte pauze voor leerkrachten. Ouderhulp nodig: –Bij alle modellen is pleinwacht nodig tijdens het buitenspel (30 min.)

18 Draagvlak Draagvlak onder ouders. Draagvlak onder personeel

19 Rol van de MR Wettelijk instemmingsrecht. MR is een volwaardige partner in meedenken en meebeslissen. MR heeft ook een signaalfunctie. Schoolbelang prevaleert boven persoonlijk belang.

20 Peiling Eerste peiling: –Is er draagvlak voor verandering? Voor / Tegen (Hierbij moet minimaal 60% van de uitgebrachte stemmen voor verandering zijn, om verder te gaan.) Tweede peiling: –Diverse modellen voorleggen inclusief het huidige model. (Meest gekozen model wordt voorgedragen.) Stemming: –Meest gekozen model tegenover huidige situatie. (Naar aanleiding van de stemming wordt het model wel of niet Aventurijnspecifiek gemaakt.) Per leerling mag 1 stem worden uitgebracht.

21 Tijdspad Start 26 mei Peilingen Invoering januari of schooljaar 2017-2018.

22 Dialoog Vraag aan ouders en personeel om een maatschappelijk verantwoorde keuze te maken. Met elkaar in gesprek in kleinere groepen. Eerste reacties Vragen Aanbevelingen


Download ppt "Ouderinformatieavond Andere schooltijden Het belang van alle kinderen staat voorop!"

Verwante presentaties


Ads door Google