De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie Samen op weg; hoe in Limburg verder?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie Samen op weg; hoe in Limburg verder?."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie Samen op weg; hoe in Limburg verder?

2 Samen op weg  Behoefte aan informatie over bodem en Ow  Behoefte aan informatie over (afronding) bodemsaneringsoperatie  Intensievere communicatie; warme overdracht

3 Samen op weg  Themabijeenkomst Omgevingswet en bodemsaneringsoperatie o Plenaire bijeenkomst voor overheden; start 19 april 2016. o Indien wenselijk jaarlijks terugkerend.  BBL: beleidsmatige kennisdeling en -ontwikkeling o Voortzetting huidige overlegvorm. o Kwartaaloverleg.

4 Samen op weg  Regionaal overleg: Ow en regionale bodemvraagstukken o Gebruikmakend van huidig overleg dan wel nieuw initiërend. o Regio’s:- Noord- en midden-Limburg - Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek - Heuvelland o Bijeenkomsten naar behoefte.

5 Samen op weg  Afstemming Provincie – individuele gemeente o Aanvankelijk incidenteel en waar behoefte/noodzaak aanwezig is, o maar naar mate de inwerkingtreding van de Ow en de daarbij behorende overdracht dichterbij komt, intensiever en Limburg-dekkend.

6 Samen op weg  Nieuwsbrief o Periodiek verschijnend met informatie over afronding van de bodemsaneringsoperatie en voorbereiden op de Omgevingswet. o Kwartaaluitgave.  Provinciale Website o Nieuwe opzet onderdeel Ow en bodemsaneringsoperatie.

7 Samen op weg Communicatie-aanpak Themabijeenkomsten BBL Regionaal overleg Afstemming Provincie – individuele gemeente Nieuwsbrief Provinciale website

8 Deelnemers aan zet Accenten gevraagd voor vervolg…. 1.Welke kennisdeling vindt u belangrijk? 2.Suggesties voor communicatie?

9 Afsluiting Wat heeft de dag opgeleverd? Wat nemen we mee? Hoe gaan we verder?


Download ppt "Communicatie Samen op weg; hoe in Limburg verder?."

Verwante presentaties


Ads door Google