De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MBO-HBO in Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek Floor Boselie-Abbenhuis Dag van de Beroepskolom 9 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MBO-HBO in Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek Floor Boselie-Abbenhuis Dag van de Beroepskolom 9 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 MBO-HBO in Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek Floor Boselie-Abbenhuis Dag van de Beroepskolom 9 oktober 2015

2 2 Inhoud Kernboodschappen Strategische Agenda (een selectie) Nader inzoomen op mbo-hbo de cijfers beleid van de overheid Vragen voor discussie

3 3 Strategische Agenda (juli 2015) Vierjaarlijks document Geeft koers aan voor de periode 2015-2025 HO-tour als start – gezamenlijk proces wordt voortgezet Belangrijk verschil met vorige Strategische Agenda: Ruimte voor investeringen (vanaf 2018 a.g.v. invoering studievoorschot, oplopend tot structureel bijna 1 mld) TK-behandeling: 14 december a.s.

4 4 Een selectie uit de kernboodschappen We willen: Onderwijs van wereldformaat Dat betekent: Naast aandacht voor kwalificatie, ook aandacht voor socialisatie en persoonsvorming Ruimte voor ca 4000 extra ho-docenten => kleinschaliger en intensiever onderwijs

5 5 Een selectie uit de kernboodschappen (2) We willen: Toegankelijkheid, talentontwikkeling en diversiteit HO dat kansen biedt aan iedere student om zich te ontplooien en opleidingsniveau te bereiken dat bij hem past Dat betekent: (Financiële, culturele of informatie-) drempels wegnemen Hoge verwachtingen hebben van elke student Meer maatwerk en differentiatie – zelfst. positionering Ad Meer samenwerking in de onderwijsketen

6 6 Een selectie uit de kernboodschappen (3) We willen: Verbindingen met de samenleving HO-instellingen die op alle niveaus structurele verbindingen hebben Tussen onderwijs, onderzoek en praktijk In de regio en ook daarbuiten Met bedrijven en publieke instellingen, onderzoeksinstituten, overheden, vo-scholen, mbo- instellingen

7 7 Nader inzoomend op mbo-hbo De cijfers: Dalende diplomarendementen mbo’ers na 5 jaar hbo (zie R. van Asselt) Percentage mbo’ers dat switcht of uitvalt in 1 e jaar groeit (nu 41%). Eén op de vijf mbo’ers stopt in 1 e jaar met studeren 74% van niet-westerse allochtone jongens in hbo heeft na 5 jaar (nog) geen diploma En dit studiejaar minder inschrijvingen in hbo? Van mbo’ers?

8 8 Nader inzoomend op mbo-hbo Aandacht voor instroom en studiesucces van mbo’ers in hbo blijft dus nodig. In het belang van de student. Rendementsdenken? Nee, een maatschappelijke opgave!

9 9 Wat gaat de overheid doen? 1.Zorgvuldige implementatie en evaluatie 2.Stimuleren van regionale samenwerkingsprojecten mbo- hbo 3.Mbo-instellingen en hogescholen meer aanspreken op hun verantwoordelijkheid

10 10 Wat gaat de overheid doen? 1. Zorgvuldige implementatie en evaluatie Prestatieafspraken ho: eindbeoordeling 2016 en evaluatie Studiekeuzecheck: uitwisseling good practices en evaluatie Mbo-hbo-routes met nadere vooropleidingseisen: 1 e evaluatie 2016 Extra voorlichting mbo’ers over effecten studievoorschot Invoering (doorstroom)keuzedelen Invoering referentieniveaus taal en rekenen

11 11 Rekenen: nieuws van deze week Spoeddebat 7/10 in TK over svz invoering referentieniveaus Voorlopig beeld (13/10 stemmingen): Voor mbo’ers (tot 2020-2021) en havisten (tot…?) telt resultaat op rekentoets niet mee voor behalen diploma. Geen doorstroombeperking naar hbo voor mbo-4-ll en havisten

12 12 Wat gaat de overheid doen? 2. Stimuleren van samenwerkingsprojecten tussen hogescholen en mbo-instellingen in de regio Want in die samenwerking is de belangrijkste winst te behalen Huidige samenwerkingsinitiatieven goed, maar vaak nog fragiel Hoe? Financieel: Vanaf 2018 budget oplopend tot ong. 20 mln. per jaar voor ho-instellingen voor projecten vo-ho/mbo-hbo. Mbo-instellingen worden geacht bij te dragen (bv inzet docenten). Experimenteerruimte: voor gemeenschappelijke programma’s mbo- hbo bij verwante opleidingen

13 13 Wat gaat de overheid doen? 3. Mbo-instellingen en hogescholen meer aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de mbo’ers voor wie het hbo (mogelijk) een optie is voor de mbo’ers die in het hbo instromen Hoe? via i.e.g. de toekomstige kwaliteitsafspraken met de hogescholen (vanaf 2018) en de mbo-instellingen (vanaf 2019)

14 14 Vragen voor de discussie in de werkgroepen Regionale samenwerkingsprojecten mbo-hbo Wanneer zijn deze een succes? Criteria? Wat belemmert het succes? Ook wet- en regelgeving? Hoe maak je ze minder afhankelijk van goedwillende individuen/geef je ze een structureel karakter? Welke voorbeelden verdienen het om nader te bestuderen? Hoe kunnen we zorgen voor verspreiding/bredere benutting van opgedane kennis en ervaring?

15 15 Vragen voor de discussie in de werkgroepen Kwaliteitsafspraken met hogescholen en mbo- instellingen Uitgaande van plannen van instellingen als basis voor afspraken: Waar moet zo’n plan aan voldoen? Wat moeten we van instellingen vragen om in het plan op te nemen over doorstroom/aansluiting/samenwerking mbo-hbo?

16 16 Een inspirerende dag gewenst! Voor vragen of suggesties: Marjo Jansen Directie MBO m.j.e.jansen@minocw.nlm.j.e.jansen@minocw.nl Sabah Dakika Directie HO&S s.dakika@minocw.nls.dakika@minocw.nl Floor Boselie-Abbenhuis Directie HO&S f.m.h.boselie@minocw.nlf.m.h.boselie@minocw.nl


Download ppt "MBO-HBO in Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek Floor Boselie-Abbenhuis Dag van de Beroepskolom 9 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google