De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -53- Gods genade aan het werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -53- Gods genade aan het werk."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -53- Gods genade aan het werk

2 Uitwerking van de genade van God: Want indien iemand meent iets te zijn.. Galaten 6:3 menen = lett: schijnen ook in Galaten 2:2,6,6,9; daar vertaald met ‘van/in aanzien zijn’

3 uitwerking van de genade van God Want indien iemand meent iets te zijn, terwijl hij niets is, misleidt hij zichzelf Galaten 6:3 aanmatigend gedrag (Galaten 5:26, Korinte) sterk en zwak – Romeinen 15:1; Galaten 6:1,2,4

4 terwijl hij niets is, misleidt hij zichzelf Galaten 6:3 misleiden: gezind-zijn/denkzin misleiden/bedriegen verleiden: 1 Corinthiers 3:18; Romeinen 7:11; 16:18; 2 Thess.2:3 Eva door de slang misleid 2 Corinthiers 11:3; 1 Timotheüs 2:14

5 misleidt hij zichzelf…... verleiding: * rijkdom – Mattheus 13:22; Marcus 4:19

6 misleidt hij zichzelf…... verleiding: * filosofie en lege verleiding – Kolossenzen 2:8

7 misleidt hij zichzelf…... verleiding: * ongerechtigheid – 2 Thessalonicenzen 2:10

8 Laat ieder echter zijn eigen werk toetsen…... Galaten 6:4 werk = werk van het geloof inspanning = van de liefde volharding= van de verwachting eigen dienstwerk – elk lid van het lichaam van Christus (Efeziers 2:10)

9 de rijkdom van Zijn genade – Efeziers 1:7

10 …dan zal hij alleen voor zichzelf roem hebben en niet voor anderen… Galaten 6:4 ieder heeft een eigen werk en doet dat in afhankelijkheid van de Heer – loon bij de bema

11 Dan zal hij alleen voor zichzelf roem hebben en niet voor een ander…... Galaten 6:4 roemen: jullie roem deugt niet, Corinthiërs. Roemen in de Heer! 1 Cor. 1:31,31,3:21;4:7 Jakobus 4:16

12 Ieder zal zijn eigen lading dragen Galaten 6:5 Ieder doet het eigen werk en heeft daarvoor zelf rekenschap af te leggen; Paulus verkondigde, anderen hielpen, allerlei dienstwerk in plaatselijke gemeente

13

14 Hij echter, die onderricht ontvangt in het woord, laat hem, die onderricht geeft, delen in al het goede …........... Galaten 6:6 Wie het evangelie spreekt… 1 Corinthiers 9:14 Leviticus 19:13; Deut. 24:14; 25:4

15 Hij echter, die onderricht ontvangt in het woord, laat hem, die onderricht geeft, delen in al het goede …........... Galaten 6:6 de oudsten, die… 1 Timotheüs 5:17,18


Download ppt "Brief aan de Galaten -53- Gods genade aan het werk."

Verwante presentaties


Ads door Google