De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijkswaterstaat - InfoMil: Leon Hermans Rutger Sluik Highlights Asbest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijkswaterstaat - InfoMil: Leon Hermans Rutger Sluik Highlights Asbest."— Transcript van de presentatie:

1 Rijkswaterstaat - InfoMil: Leon Hermans Rutger Sluik Highlights Asbest

2 Rijkswaterstaat Er is altijd wel wat met asbest…… 21-6-2016

3 Rijkswaterstaat 321-6-2016

4 Rijkswaterstaat 21-6-20164

5 Rijkswaterstaat Inhoud presentatie Korte introductie InfoMil –Wat is de rol van InfoMil in het asbestdossier? –Wat doen we, wat doen we niet? Update rondom het dakenverbod Asbest & Scholen –Update GGD, vervolg 2016 LAVS –Laatste stand van zaken: verplichtstellingstraject, complexenmodule, cursussen Omgevingswet: wat brengt deze? 21-6-20165

6 Rijkswaterstaat 21-6-2016 6 Schakel tussen beleid en uitvoering Helpdesk Website Digitale publicaties Opleiding / OmgevingsAcademie Bijeenkomsten Monitoring Ondersteuning beleid

7 Rijkswaterstaat Asbest & InfoMil (1): Publieke informatie: –Helpdesk Asbest: 2000 vragen/jaar –Helpdesk LAVS: 4000 vragen/jaar –Website Infomil: http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder- gezondheid/asbest-0/ http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder- gezondheid/asbest-0/ Beleidsondersteuning IM Voorlichtingsmateriaal Deelname kennisnetwerken Onderwijs / OmgevingsAcademie Deelname aan bijeenkomsten, congressen Spin in het (asbest)web 21-6-20167

8 Rijkswaterstaat Asbest & InfoMil (2): Wat doen we niet? Arbeidsomstandighedenregelgeving (terrein SZW) Interpretaties SC’s (terrein Ascert) Handhaving vraagstukken -”Civiel” (rechtswinkel ev) -”Scheidsrechteren” 821-6-2016

9 Rijkswaterstaat Verbod is nog niet in werking Nog steeds een ontwerpbesluit Kamerbrief Dijksma 3-2-2016 Graag maak ik nog van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat het kabinetsbeleid gericht blijft op een volledige verwijdering van asbestdaken in Nederland voor 2024. De subsidieregeling die deze verwijdering moet stimuleren, is inmiddels opengesteld en de eerste aanvragen zijn binnen. Deze subsidieregeling wordt niet geraakt door het nieuwe wetsvoorstel, ook al wordt de formele inwerkingtreding van het verbod vertraagd. 21-6-2016 Highlight: dakenverbod 2024 9

10 Rijkswaterstaat Highlights dakenverbod 'Het offensief op asbest wordt ingezet', sprak de staatssecretaris. 'We streven naar een asbestveilig Nederland. En ik ben blij dat wij dit gezamenlijk gaan doen. (2 juni 2016) 21-6-2016

11 Rijkswaterstaat Motie: regering wordt verzocht regie te nemen I en M heeft vervolgens verkenning uitgevoerd naar vormen breed samenwerkingsverband Enthousiasme groot aantal partijen over deelname I en M richt programmabureau op Programmabureau zorgt voor uitgewerkt jaarplan Aandacht voor o.a. organiseren schaalgrootte, stimuleren financieringsopties en begeleiding niet deskundige eigenaren Provincies Limburg en Overijssel zijn ambassadeurs die de aanpak actief uitdragen Subsidieregeling: eind mei 1700 aanvragen voor totaal 4,7 mln, vooral particulieren en agrariërs 21-6-2016 Kamerbrief 2 juni (25834) 11

12 Rijkswaterstaat Highlights dakenverbod 21-6-201612

13 Rijkswaterstaat Voor alle duidelijkheid Bij (ernstig) verweerde daken is het niet nodig tot 2024 te wachten 7.21 Bouwbesluit kan nog altijd ingezet worden 21-6-201613

14 Rijkswaterstaat Bekende initiatieven Lelystad: gezamenlijk met bewoners een aanpak bedenken Veere: subsidieregeling voor inventarisatiekosten Diverse gemeentelijke inventarisatieprojecten Provincie Overijssel: stelt asbestplan op, 250 persoonlijke gesprekken met ondernemers gepland One-stop-shop informatiepunten: een adres voor verwijdering, nieuwe daken, energiemaatregelen en financiering 21-6-201614

15 Rijkswaterstaat Scholen, waar staan we? 2011 en 2012: enquêtes: 60% had inventarisatie Daarna blijvend geattendeerd op verantwoordelijkheden Resultaten op atlas leefomgeving 2015 & 2016 verzoek aan GGD om contacten tussen GGD en scholen te benutten om resterende scholen een inventarisatie uit te laten voeren en beheersplan op te laten stellen Resultaat: grote meerderheid heeft inmiddels inventarisatie laten uitvoeren –Landelijk: 68% –Steekproef bij 10 gemeenten toont aan dat dit >90% is! En dus…. 21-6-2016

16 Rijkswaterstaat Nieuw onderzoek via gemeenten bij scholen GGD heeft representatieve steekproef gehouden Geen directe landelijke extrapolatie Vervolg onderzoek richting alle gemeentebesturen (na de zomer): –Welke scholen al een inventarisatie hebben uitgevoerd? –Extra aandacht belang van een asbestbeheersplan GEEN wettelijke inventarisatieplicht voorzien 21-6-2016

17 Rijkswaterstaat 21-6-2016

18 Rijkswaterstaat Landelijk asbestvolgsysteem 21-6-2016 Verplichte start- en afmeldingen naar bevoegd gezag en invoer van informatie BAG Project aanmaken InventarisatieMeldenVerwijdering Opslag en transport Stort Project afronden Eindlab- onderzoek OLO C.I. CI Gem. iSZW Gem. Lab- onderzoek

19 Rijkswaterstaat Highlights LAVS > 75.000 projecten, 83% inventariseerders, 70% saneerders, 23 eindinspectie labs Verplichtstelling (opname in Arbobesluit, SC’s en BBL) Versie 4.0: Complexenmodule Koppeling OLO: werk in uitvoering… Verplicht gebruik voor subsidie dakensanering Sessie 4! 21-6-2016

20 Rijkswaterstaat En wat brengt de Omgevingswet?? 21-6-201620

21 Rijkswaterstaat 21-6-201621

22 Rijkswaterstaat Politiek springt er vaak bovenop (Tubantia 13 juli) ZWOLLE/DEN HAAG - Een voorstel uit de Overijsselse Staten om de aanpak van asbestdaken te verbeteren komt op de agenda van politiek Den Haag. Een recent aangenomen motie in Provinciale Staten om de inventarisatie van asbesthoudende daken makkelijker en goedkoper te maken moet ertoe leiden dat de vaste Kamercommissie en de minister van Sociale Zaken zich snel buigen over het Overijsselse idee. (twitter 10 juni) VVD Remco Dijkstra: VVD wil saneren eenvoudiger en betaalbaar 21-6-201622

23 Rijkswaterstaat Initiatieven Gemeente Veere: inventarisatie dak wordt door gemeente vergoed (tijdelijke subsidieverordening) Gemeente Hof van Twente: masterplan asbest Gemeente Hengelo: tien gratis scans 21-6-201623


Download ppt "Rijkswaterstaat - InfoMil: Leon Hermans Rutger Sluik Highlights Asbest."

Verwante presentaties


Ads door Google