De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evenementen en het bestemmingsplan Schakeldag 21 juni 2016 Babette van der Padt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evenementen en het bestemmingsplan Schakeldag 21 juni 2016 Babette van der Padt."— Transcript van de presentatie:

1 Evenementen en het bestemmingsplan Schakeldag 21 juni 2016 Babette van der Padt

2 Rijkswaterstaat 2 Inleiding Waarom evenementen regelen in het bestemmingsplan Wat moet je regelen? Voorbeeldregeling Welke onderzoeken kunnen aan de orde zijn? Evenementen in openbare ruimte of in een inrichting Omgevingswet

3 Rijkswaterstaat 3 Waarom evenementen regelen in het bestemmingsplan? Jurisprudentie Ruimtelijk relevant Het gaat hier om de beoordeling en de afweging of een bestemming die gedurende de planperiode evenementen op een bepaalde locatie toestaat vanuit ruimtelijk oogpunt is aangewezen. Deze beoordeling en afweging is een andere dan die op grond waarvan, in een concreet geval, voor een evenement al dan niet vergunning op grond van de APV wordt verleend. Regulering van evenementenvergunningen in de APV geschiedt immers met name vanuit het oogpunt van handhaving van de openbare orde, en waarborgt niet de in het kader van een bestemmingsplan vereiste ruimtelijke aanvaarbaarheid. ABRS 11 maart 2015, nr. 201400649/1/R4 (bestemmingsplan "Reeland", gemeente Dordrecht) Bestemmingsplan of Bor-ontheffing

4 Rijkswaterstaat 4 Wanneer is regeling niet nodig? Kortstondig Incidenteel Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 6 juni 2012, in zaak nr. 201110793/1/A1), verzet een bestemmingsplan zich bij wijze van uitzondering niet tegen kortdurend en incidenteel gebruik van een perceel in strijd met het bestemmingsplan. De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat het Preuvenement, dat op 2 september 2012 plaatsvond op onder meer het parkeerterrein, slechts enkele uren duurde. ABRS 16 oktober 2014, nr. 201400118/1/A1 (afwijzing verzoek handhavend optreden tegen evenement op parkeerterrein nabij een café, gemeente Leudal)201110793/1/A1

5 Rijkswaterstaat 5 Wat regelt de APV over het algemeen (uitvoering) Openbare orde en veiligheid Afstemming met andere evenementen via evenementenkalender Concrete maatregelen parkeren en verkeer

6 Rijkswaterstaat 6 Wat regelen in het bestemmingsplan (ruimtelijk kader) Aantal evenementen Duur van de evenementen Soort evenementen Aantal bezoekers Geluid

7 Rijkswaterstaat 7 Onderzoeken Akoestisch onderzoek Flora en Fauna M.e.r. Verkeer- en parkeren Luchtkwaliteit Externe veiligheid Behoefte/ Ladder/ nut- en noodzaak

8 Rijkswaterstaat 8 Begrip evenement Algemene Plaatselijke Verordening: Een evenement is het geheel van activiteiten dat plaatsvindt bij een voor publiek toegankelijke gebeurtenis: aan de weg of het openbaar water met een openbaar dan wel besloten karakter, met uitzondering van een manifestatie (in de zin van de Wet openbare manifestaties), een optocht als bedoeld in artikel 2.34, een voetbalwedstrijd als bedoeld in artikel 2.37 en markten als bedoeld in de Verordening op de straathandel En/ of in een gebouw of vaartuig, exclusief bioscoopvoorstellingen, theatervoorstellingen, sportwedstrijden, markten en gebruikelijke activiteiten in de horeca. Evenementennota: een bijzondere en unieke gebeurtenis van beperkte duur met eenmalig of terugkerend karakter gericht op een relatief groot publiek gericht op ontspanning en vermaak, al dan niet met een sociaal, cultureel of educatief uitgangspunt openbaar toegankelijk tegen betaling of gratis te bezoeken gesubsidieerd of ‘self-supporting’ (commercieel) zowel binnen als buiten te houden verplaatsbaar van tevoren gepland, dus niet op ad-hoc basis

9 Rijkswaterstaat 9 Voorbeeldregeling begrippen bestemmingsplan Oud begrip bestemmingsplannen Utrecht: grootschalige, periodieke en/of meerdaagse manifestaties, zoals sportmanifestaties, concerten, bijeenkomsten, voorstellingen, shows, tentoonstellingen, thematische markten. Nieuw begrip bestemmingsplannen Utrecht: georganiseerde, publieke bijzondere gebeurtenis. Begrippen bestemmingsplan Amsterdam (Zuidoost) evenementen categorie 1 Laag profiel: dit zijn kleinschalige evenementen met een lokale uitstraling en aantrekkingskracht voor met name de bewoners van Zuidoost. evenementen categorie 2 Medium profiel: dit zijn grootschalige en middelgrote evenementen; stedelijke/regionale evenementen met aantrekkingskracht voor een breed publiek. Deze evenementen worden bezocht door grote aantallen bezoekers: > 2.000. evenementen categorie 3 Hoog profiel: grootstedelijke evenementen; bovenstedelijke/nationale evenementen met een nationale uitstraling en nationale publiekstrekkers. Deze evenementen worden bezocht door aanzienlijk veel bezoekers: > 10.000. Eventueel in definitie: evenement duurt maximaal 3 dagen exclusief op- en afbouw

10 Rijkswaterstaat 10 Voorbeeldregeling Doeleindenomschrijving, bestemmingsomschrijving Evenementen toelaten Nader regelen in specifieke gebruiksregels Afwijkingsbevoegdheid gebruiksregels NB wel vastgesteld, niet onherroepelijk

11 Rijkswaterstaat 11 4.4 Specifieke gebruiksregels 4.4.1 Aantal dagen per jaar De in lid 4.1 genoemde evenementen zijn maximaal 77 evenementen op maximaal 77 dagen per kalenderjaar toegelaten, op- en afbouwdagen van een evenement niet meegerekend, toegestaan. 4.4.2 Bezoekers De in lid 4.1 genoemde evenementen zijn uitsluitend toelaatbaar onder de volgende voorwaarden: a.het totale aantal bezoekers van het Castellum bedraagt op een dag waarop een evenement plaatsvindt maximaal 1000; b. in afwijking van de regel onder a mag het totale aantal bezoekers van het Castellum op 15 dagen per jaar maximaal 3500 bezoekers per dag bedragen; c. in afwijking van de regel onder a en in afwijking van de regel onder b mag het totale aantal bezoekers van het Castellum op 2 dagen per jaar maximaal 7000 bezoekers per dag bedragen.

12 Rijkswaterstaat 12 4.4.3 Geluid De functies genoemd in lid 4.1, onder a, b en c, zijn uitsluitend toegestaan, als het geluidsniveau, gemeten op de gevels van de woningen rond het Castellum, niet meer dan 40 dB(A) bedraagt. In afwijking van de regel onder a mag in de volgende gevallen het geluidsniveau vanaf 9.00 uur tot 23.00 uur hoger zijn: 1.op maximaal 25 dagen per jaar, waarbij het geluidsniveau, gemeten op de gevels van de woningen rond het Castellum, niet meer dan 47 dB(A) bedraagt en het geluidsniveau gemeten op een afstand van 15 meter van het podium niet meer dan 75 dB(A) bedraagt; 2.op maximaal 10 dagen per jaar, waarbij het geluidsniveau, gemeten op de gevels van de woningen rond het Castellum niet meer dan 57 dB(A) bedraagt en het geluidsniveau gemeten op een afstand van 15 meter afstand van het podium niet meer dan 85 dB(A) bedraagt; 3.op maximaal 2 dagen per jaar, waarbij het geluidsniveau, gemeten op de gevels van de woningen rond het Castellum niet meer dan 67 dB(A) bedraagt en het geluidsniveau gemeten op een afstand van 15 meter afstand van het podium niet meer dan 95 dB(A) bedraagt.

13 Rijkswaterstaat 13 4.5 Afwijken gebruiksregels Burgemeester en wethouders mogen afwijken van lid 4.2 onder a. en maximaal 1500 bezoekers per dag toestaan in de volgende gevallen: a. de verkeersaantrekkende werking en de parkeerbehoefte van een evenement is gezien de aard of de doelgroep van het evenement laag; b. er is voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen een straal van 1 km van het Castellum.

14 Rijkswaterstaat 14 Openbare ruimte of in gebouw Openbare ruimte is APV In gebouw is Wm extra toetsingskader Inrichting (bedrijfsmatig exploiteren) Activiteitenbesluit Strafcorrectie muziek 201506540/1/R2 Industriepark Ulft, gemeente Oude IJsselstreek afwijken strafcorrectie

15 Rijkswaterstaat 15 Omgevingswet Fysieke leefomgeving Onderdelen APV algemene regels Terrassen Weekmarkt Afweging per locatiestrenger/ruimer dan algemene regels

16 Rijkswaterstaat 16 Vragen Dank voor uw aandacht


Download ppt "Evenementen en het bestemmingsplan Schakeldag 21 juni 2016 Babette van der Padt."

Verwante presentaties


Ads door Google